Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Akce "branci" skoncil v Primorye

Akce "branci" skoncil v Primorye 'Ucelem souboru opatren'i je prevence s'iren'i skutecnost'i a budoucnost'i uz'iv'an'i drog mezi voj'aky a n'amorn'iky. Behem akce specialistu UFSKN Ruska na 'uzem'i Primorye mel 69 rekrutuje z pobrezn'ich preventivn'ich opatren'i, kter'e dos'ahly v'ice nez 3000 rekruty. Rekruti se dozvedeli o nuanc'ich trestn'iho a spr'avn'iho zodpovednost za zlociny a trestn'e ciny v oblasti nedovolen'eho obchodu s drogami, znicuj'ic'i dopad drog na tele, omezen'i prijet'i do zamestn'an'i osob nalezen'e zab'yv'a uz'iv'an'im drog. Akce byla doprov'azena dokument'arn'ich filmu, kter'e jsou leps'i nez vsechna slova ukazuj'i, jak rychle z'avisl'y vypadne spolecnosti a ztr'ac'i to nejcennejs'i, co se m'a, vcetne jeho vlastn'i zdrav'i, pr'atel'e, rodina a bl'izk'e. Pod'el cesty, zamestnanci 'Uradu pro boj proti drog'am Ruska Primorsk'eho kraje rekl rekruty a pr'aci org'anu kontroly drog, a to zejm'ena, ze kazd'y obyvatel Primorye muze ohl'asit zjisten'e skutecnosti, kter'e zn'a z linky s drogami, a z'apasn'ici s drogami prijmout vhodn'a opatren'i. Behem nekolika posledn'ich let, v'ysledky l'ekarsk'eho vysetren'i rekrutu, v Primorsk'eho kraje byl postupn'y pokles poctu zjisten'ych pr'ipadu uz'iv'an'i drog mezi mlad'ymi lidmi povol'an k v'ykonu sluzby v ozbrojen'ych sil'ach Rusk'e federace. Tihle kluci odhalil ne v'ice nez 03% vsech nov'acku. Druh'a f'aze kampane "branci" zac'in'a se zac'atkem podzimn'iho n'avrhu na podzim.Опубликовано:   16-07-2013, 12:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, bude s n'azvem vod'aci shrom'azdit z cel'eho Ruska
16-09-2013, 19:30, Cesky
Otevren'e mistrovstv'i Primorsk'eho kraje ve veslov'an'i, kanoistika a lodicky se "Dragon" se bude konat v pr'imorsk'e vesnici Lozovy 19-22 z'ar'i. Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu...
Sberbank zacalo pouz'ivat novou sluzbu na vyd'av'an'i retailov'ych 'uveru - bodovac'ich Bureau generace III
1-08-2013, 21:49, Cesky
Sluzba je poskytov'ana Spolecn'ym Credit Bureau(EDB). Ve v'yvoji generace Bureau Scoring III byla pouzita nejleps'i svetov'e praxe v konstrukci obdobn'ych rozhodnut'ich, jez glob'aln'i oper'ator...
Velkolep'e ohnostroje rozz'ar'i oblohu nad Vladivostoku 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky
22-07-2013, 22:01, Cesky
Jeden pruh bude i nad'ale k dispozici pro pes'i turistiku, a druh'y bude pro z'abavn'i pyrotechniku mont'azn'ich z'avodech. Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky se 20.r'ijna...
V'azn'e rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum se bude konat v cervenci ve Vladivostoku
21-06-2013, 15:17, Cesky
3-4 cervence 2013 ve Vladivostoku se bude konat rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum, na kter'em budou pr'itomni stovky manazeru jihokorejsk'ych i rusk'ych firem, stejne jako z'astupci полпредства...
V rusk'em, obnovit cest postizen'ym katastrofou
27-07-2013, 17:00, Cesky
V rusk'em, pricemz vsechna nezbytn'a opatren'i k sanaci silnic postizen'ych katastrofou. Jak uv'ad'i ministerstvo silnic na 'uzem'i Primorsky na vsech poskozen'ych c'ast'i pracuj'i. Informace o...
Pr'imorsk'e okrajov'ych ветеранская organizace oslavila 23 let
15-06-2013, 18:46, Cesky
Aktivne se pod'ilej'i na praktick'e cinnosti policie: prevenci a odhalov'an'i trestn'ych cinu, наставничестве, pr'aci v аттестационных komis'i, 'ucast na lod'ich cti a dustojnick'ych setk'an'ich....
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel Чуркина,...
Sberbank zacala akce na refinancov'an'i 'uveru pro mal'e firmy
8-08-2013, 15:46, Cesky
V r'amci kampane, banka nab'iz'i pr'ilezitost pro v'ylucn'e b'azi refinancovat st'avaj'ic'i z'avazky prevoditeln'e, investicn'i 'uvery a financov'an'i projektu. Vykoupit nab'idku, se v'yse zustatku...
V Nakhodka dokoncit z'ahonu
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Nakhodka mestsk'e c'asti, spolecnost specializovan'a letos tr'enoval na poctu Luzkoviny rekordn'i sez'onn'ich kvetin. 300000 kopi'i sazenice v z'aloze ve sklen'ic'ich...
V r'ijnu c'asti trestn'iho vysetrov'an'i vrazdy muze
12-08-2013, 20:15, Cesky
Vzhledem k tomu dukazy, vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky st'ih'an pro trestn'y cin podle c'asti 1 cl'anku. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Pro podezren'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!