Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Veter'ani vnitra diskutovali o prevenci porusov'an'i k'azne a pr'ava

Veter'ani vnitra diskutovali o prevenci porusov'an'i k'azne a pr'ava To bylo receno v Jakutsku, 'ucastn'ici "kulat'eho stolu" - na manazery lidsk'ych zdroju a predsedov'e predstavenstev veter'anu vnitrn'ich z'alezitost'i na D'aln'em v'ychode. V "kulat'eho stolu" se z'ucastnili n'amestek ministra vnitra Ruska, predseda rusk'e Rady veter'anu a MIA MIA plukovn'ik gener'aln'iho Ivan Shilov, s'ef ministerstva vnitra Ruska na DFO policie gener'almajor Eugene Kuzhel, ministrem vnitra republiky Sakha(Yakutia)Policejn'i gener'almajor Viktor Koshelev. Ministerstvo vnitra zv'ysil pozadavky na soulad s pr'avn'imi predpisy a k'azen v policii. Za t'imto 'ucelem, rusk'e ministerstvo vnitra vyvinula komplexn'i program. To zahrnuje syst'em 'usporn'ych opatren'i zameren'ych na potlacov'an'i korupce a protipr'avn'iho jedn'an'i ze strany policistu. Je to 'umysln'e pr'ace, kter'a si klade za c'il zmenit ideologii tvor'i styl a obsah, nikoli pouze jednoho konkr'etn'iho policisty a syst'em jako celek. Zkr'atka a dobre, je to skutecnost, ze syst'em s'am o sobe zacala vytesnovat z poctu pachatelu a zlocincu. Pro ne je treba jednat tuh'y, v podstate, je nevyhnuteln'e. To se jiz deje v 'uzemn'ich celku. 'Ucastn'ici "kulat'eho stolu" diskutovali o preventivn'i a vzdel'avac'i opatren'i k zabr'anen'i porusov'an'i pr'avn'ich predpisu a k'azne v policii, s v'yjimkou pr'ipadu zamlcov'an'i zlocinu a nehod u zamestnancu. Zvl'astn'i pozornost byla venov'ana ot'azk'am prevence silnicn'ich nehod pracovn'iky 'uzemn'ich org'anu vnitrn'ich z'alezitost'i, a trestn'ych cinu korupce. Behem v'ymeny n'azoru, 'ucastn'ici akce poznamenat, ze v kazdodenn'im preventivn'i a vzdel'avac'i pr'aci je treba plne vyuz'it celou radu organizacn'ich, psychologick'e, propaganda a vzdel'avac'i a soci'alne-kulturn'i charakter. Dals'i opatren'i by mela b'yt 'ucast clenu obecn'i rady v region'aln'ich kancel'ar'ich vnitra v hodnot'ic'ich komis'i, jakoz i opatren'i pro pr'avn'i ochrane zamestnancu. Dom'ena mluvil u "kulat'eho stolu", a usilovat o vlasteneck'e vzdel'av'an'i policistu a ml'adeze. Na D'aln'em v'ychode, tato oblast je venov'ana zvl'astn'i pozornost. Velk'e oddelen'i HR pomoci vnitrn'ich vec'i maj'i veter'any. Jeden z nejleps'ich pr'ikladu - verejn'e akce "Cest a Valor", kter'y se kon'a jiz po osm'e na D'aln'em v'ychode, s aktivn'i podporou veter'anu a verejnosti. V'itezov'e akce - to nejleps'i z nejleps'ich predstavitelu policie a ministerstva vnitra Ruska, jakoz i jejich rodinn'ym pr'islusn'ikum zamestnancu zabit v rade povinnosti. "Cest a Valor" obsahuje nejen dulezitou roli pri vlasteneck'e v'ychovy obcanu, ale m'a tak'e pozitivn'i vliv na zlepsen'i image a prestiz provozn'ich zamestnancu v policii, "- upozornen'i pro 'ucastn'iky" kulat'eho stolu ".Опубликовано:   13-07-2013, 21:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na domech jsou prilehl'e hrist opraven'y
11-07-2013, 14:17, Cesky
Mezi nimi - Pole se nach'az'i v n'asleduj'ic'ich lokalit'ach: Avenue Rud'eho praporu, 133 str Fadeev, 8a, Alliluyeva, 5 Zigure, 48 Quarry, 11 Vilkovo, 15 a Dobrovolsk'y, 5 Kaplunov, 8 Borisenko, 96...
Obyvatel'e mesta se setk'a s jedn'im z nejslavnejs'ich rusk'eho dokument'arn'iho
7-09-2013, 14:51, Cesky
V kine klubu festivalu PortCafe v obci "Pacific Meridian" bude kreativn'i setk'an'i s jedn'im z nejslavnejs'ich dokument'arn'i Rusku - Vitaly Mansk'y. Nejleps'i rezie "Kinotavr" -2013 pro "Tube",...
Mikhailovsky okresn'i policie zadrzela podezrel'eho z loupeze
8-08-2013, 21:00, Cesky
Stezovatel uvedl, ze pred p'ar minutami v bl'izkosti jednoho z pavilonu tr'i cizincu, hroz'i mu n'asil'im otevrene ukradl pen'ize a cigarety. Na sc'ene, policist'e dorazili neprodlene vysetrovac'i...
Dnes v lanovkou Vladivostoku znovu
26-08-2013, 20:03, Cesky
Tato jedinecn'a forma mestsk'e dopravy Vladivostoku byl uzavren pro rocn'i pl'anovanou 'udrzbu kontrole na 15. cervence. V t'e dobe, tam byl audit technick'y stav automobilu, cesty, lan a...
Hit policistu? - Pay 20000!
5-08-2013, 20:05, Cesky
Dnes, 5. srpna v okresn'im soudem Vladivostoku Pervorechenskij odsouzen na dva 27-let'ych chlapcu. Oba byli souzeni podle cl 318 trestn'iho z'akona(n'asil'i proti z'astupce org'anu). Jak rekl na...
Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую
28-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho,...
Maritimes sportovci vr'atili z mistrovstv'i Evropy a mistrovstv'i sveta v plachten'i ve tr'ide
16-07-2013, 18:34, Cesky
Vsichni ve vsech soutez'ich u jezera Balaton z'ucastnilo 375 sportovcu z 47 zem'i. V cel'e regaty organiz'atorum podarilo utratit 4 kvalifikacn'i z'avod, pak konecn'e 4 fenky a 3 posledn'i...
K dispozici na vas'i volebn'i m'istnosti ve Vladivostoku na m'iste www.vlc.ru
5-09-2013, 22:02, Cesky
Speci'alne pro pohodl'i obyvatel Vladivostoku do 8. z'ar'i, kdy mesto Primorye zvol'i hlavu spr'avy mesta, m'isto www.vlc.ru zr'idit speci'aln'i str'anku, kde muzete naj'it adresu sv'e volebn'i...
Optimalizace optimismu neprid'a
25-06-2013, 09:46, Cesky
Syn m'e zn'am'e, kter'i v Уссурийске, v letosn'im roce pujde do prvn'i tr'idy. Pred skolou je treba proj'it медкомиссию. 'Uzk'ymi specialisty poliklinika s volne: je tam jeden ORL, jeden...
Владивостокцев zvou k 'ucasti v веловыходных
18-06-2013, 16:15, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se uskutecn'i prvn'i веловыходные. V'ice nez 1000 'ucastn'iku проедут na kole na silnic'ich mesta, vyjadruje tak svou podporu rozvoje велоинфраструктуры v pr'imorsk'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!