Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Skutecn'e vrazda

Skutecn'e vrazda Zpoc'atku je to proste ned'aval pozor. Dokonce i legracn'i bylo, kdyz na internetu se objevil prvn'i z'aznam "stylu orfoarta", jak chytre nazval jeho tvurci. "Jsme pishym, jak jsem slysel," - byli stastn'i A to dokonce vypadalo pekn'e: ashipka, udaff, Albany Najednou se zd'alo, ze pr'ilis mnoho "orfoartistov" rozveden'y, ale ve skutecnosti to bylo mnohem hors'i: Internet zaujal negramotnosti. Tak ona je vstr'iknuta do skutecnosti, v re'aln'em, nikoli digit'aln'im svete a to je desiv'e. Mitrofanushka, kter'i neved'i, a nejhors'i ze vsech, protoze nechtel zn'at pravidla rusk'eho jazyka, vyrostli, napr'imil a usm'al se drze vstal, jak se r'ik'a, "tv'ar'i v tv'ar". Billboardy, znacky, znacky, reklamy, rucne nebo strojove psan'e na poc'itaci - negramotnost n'ahle zaplavily vsude, kter'e se n'ahle a najednou Zde jsou jen dva pr'iklady - Nasel jsem je za co - za 20 minut se vydat na proch'azku mestem. "Ucen'i eksaminatsionnom postojem" "Cesta do n'abrez'i karabelnuyu uzavren " inzer'atu v'ystrazn'e znamen'i. Vsimnete si, ze to nen'i let'ak "Magazyn nebo nefungovalo," nahr'aval na predn'i dvere, tento tablet, prov'ad'i nekter'e z nich -, ze spolecnost, kter'a byla schv'alena ze strany z'akazn'ika a tato reklama, kazd'e tri minuty, je vr'acena na velk'e obrazovce A takov'ych pr'ikladu - na kazd'em kroku!- Bylo to tak moc, ze chci kricet. M'am pocit, jako bych narazila na Land of neproskolen'e lekc'i na shrom'azden'i Porazen'i Ale ted jsou jeho "dvojky", nev'ahejte a naopak, oni chr'an'i. Na jednom m'iste zak'azan'e "pod trestem zabanivaniya" oznacuj'i gramatick'e chyby, protoze "ti, kter'i se dopustili chyby, je to frustruj'ic'i." Politick'a korektnost v druh'em, nejv'ice perverzn'i slova smyslu Dnes jsme se zastavili d'avat pozor na chyby. A z'itra nebude schopen pochopit ruku vraha a nazval ho zlocinec, protoze "je nepr'ijemn'e " No, reknete mi, budete stacit. V pr'ipade chyby, a kde vrazda A muzu ti r'ict, ze kazd'y negramotn'y deska, z'aznam na internetu v kazd'em inzer'atu - je to nuz do tela rusk'eho jazyka, rusk'y n'arod To je - vrazda. Vetsina z nich je

L'aska Berchanskaya, RIA «VladNews»

Опубликовано:   12-07-2013, 12:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Boj s neleg'aln'i k'acen'i stromu prob'ih'a ve Vladivostoku
10-06-2013, 14:15, Cesky
R'izen'i ochrany zivotn'iho prostred'i a environment'aln'iho managementu spr'avy Vladivostoku pokracuje v pr'aci na objevov'an'i skutecnost'i neleg'aln'i порубки stromu na 'uzem'i krajsk'ym centra....
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
Ve Vladivostoku, dnes vecer slibuje d'est
7-09-2013, 14:51, Cesky
Region um'ist'i mal'y, jiho-z'apadne od m'irn'eho deste. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota 16 ° C. 25 Ve Vladivostoku, polojasno, preh'anky ve vecern'ich hodin'ach. V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i...
V rusk'em, vr'atil do C'iny velkou z'asilku nebezpecn'ych ovoce a zeleniny
23-08-2013, 11:15, Cesky
Napr'iklad 23 tun zeleniny a ovoce z C'insk'e lidov'e republiky C'iny, jsou jablka, hroznov'e v'ino, mrkev a brambory, urcen'e k dod'an'i Primorsk'eho kraje, nesm'i b'yt importov'any a dals'i...
Obce jsou povinny pridat
28-08-2013, 18:17, Cesky
Jak bylo uvedeno v Minvostokrazvitiya Rusku, kter'y koordinuje cinnost pri prevodu vlastnick'eho pr'ava V'ychodn'iho vojensk'eho okruhu v obc'ich, je nezbytn'e vzhledem k povodnov'e situaci a...
Vjaceslav Простяков bude vyhozen z УВМД Приморья zdiskreditovat
18-06-2013, 16:15, Cesky
Spr'ava ministerstva VNITRA na Приморскому okraji ofici'alne ozn'amila o tom, ze s'ef Centra лицензионно-je tolerantn'i pr'ace УМВД Ruska Приморскому okraji Vjaceslav Простяков bude vyhozen v...
Sestry na sebe v reakci na
15-07-2013, 10:18, Cesky
"St'iznosti" kampan nebyla 'uspesn'a: akce soudn'ich 'uredn'iku za legitimn'i, a zatcen'i 'uctu bylo zruseno az po dluhov'ych sestry, aby 'uverov'e instituce poskytuj'ic'i 'uver byl splacen. Rezident...
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
V Nakhodka zatkla podezrel'e ze s'erie loupezn'ych prepaden'i v obchode
2-08-2013, 18:00, Cesky
Prodejce mi rekl, ze prodej podlaha pronikli dva chlapy a hroz'i objekt, jako zbran, ukradl na cel'y den trzby. Detektivov'e krimin'aln'i policie a vysetrov'an'i Odbor vnitrn'ich vec'i Ruska v...
22-07-2013, 16:00, Cesky
T'ym prisel na led ve tvaru modr'e, porazil t'ym "b'il'e" se sk'ore 2-1. Z c'ilu v v'iteze Sergej Gribanov a Cyril Polanski. On otevrel sk'ore 'utocn'ik t'ymu "b'il'e" opar Alex. Vetsina hr'acu,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!