Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rostlina je na pestov'an'i трепанга se otevre v Primorje

Rostlina je na pestov'an'i трепанга se otevre v Primorje Jak rekl v oddelen'i ryb'i farmy a vodn'ich biologick'ych zdroju Pr'imorsk'eho kraje, kazdorocne z'avod pl'anuje pestovat 4-6 milionu kusu pludku трепанга, pri nonstop provozu je tak'e sezonn'i rezim vody. Podle gener'aln'iho reditele LLC «БИОНТ-K» Stanislava Лузгина, c'il, kter'y um'istil t'ym ve spolecnosti, je obnova mnozstv'i jednu z nejcennejs'ich druhu zivocichu v pobrezn'ich vod'ach Хасанского jm'eno. Celkov'a plocha z'avodu bude cinit 518 metru ctverecn'ich, podnik se skl'ad'a ze sesti provozu - behu tr'it, v'yrobn'i, vod, pestov'an'i delozn'i plodin, pestov'an'i mlad'ych morsk'ych ras, a tak'e laboratore, technick'e a skladovac'i prostory. Proces prumyslove pestov'an'i pludku d'aln'eho трепанга evryone v souladu s бионормами v souladu s biotechnologie prumyslove zpusoby pestov'an'i pludku трепанга PGUP «ТИНРО-centrum». V'yrobci z'iskali jsme ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», jehoz z'akladna se nach'az'i hned vedle. Podle odborn'iku, bl'izkost hlavn'i рыбопромышленным vzdel'avac'i instituce Ruska umoznuje spolehnout na to, ze krome hlavn'i cinnosti, k v'yrobe d'aln'eho трепанга, tov'arna se stane platformou pro absolvov'an'i unik'atn'i vzdel'avac'i praxe studentu «Дальрыбвтуза», ze zase v'yznamne rozs'ir'i vedeck'e cinnosti univerzity.

Tiskov'a Spr'ava Pr'imorsk'eho hrany

Опубликовано:   27-06-2013, 14:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Hl'id'an'i det'i, обокравшая sv'ych zamestnavatelu, odlozeno Vladivostoku
26-06-2013, 14:17, Cesky
Obet informoval o kr'adez zlat'ych sperku z jeho domu. Na sc'enu vyjel следственно-pracovn'i skupina. Policist'e zjist'i, ze obet m'a podezren'i na sp'ach'an'i trestn'eho cinu 52-letou zenu, kter'a...
Igor Pushkarev,
10-07-2013, 18:03, Cesky
Odborn'ici hl'aseny mesta, kter'e bude v roce 2013 Pervorechenskij je oprava vozovky se bude konat na 35 m'istech, 24 z nich - jiz v prac'ich - je v'ymena obrubn'iku, v'ycvikovou z'akladnou a...
C'insk'y prumyslov'y gigant otevrel tov'arnu v Rusk'e automobilov'e sklo
10-09-2013, 14:01, Cesky
Je pozoruhodn'e, ze to nen'i na D'aln'em v'ychode a ve stredn'i c'asti Ruska - v Kaluze Druh'y nejvets'i producent na svete automobilov'eho skla - c'insk'a spolecnost Fuyao Glass Industry Group -...
V Уссурийске pokracuje akce «Bezpecn'e l'eto»
22-06-2013, 15:00, Cesky
V kvetnu policist'e zacali prov'adet «Poucen'i o bezpecnosti pro deti». Pomoc'i animovan'ych spotu na lekc'ich bezpecnostn'i person'al jednotky mladistv'ych a inspektori na podporu dopravn'i policie...
Centrum Vladivostoku se ponorila do tmy
13-09-2013, 07:43, Cesky
Lze predpokl'adat, ze elektrina v ulic'ich Aleutskaya Mordovtseva Komarova, r'ijen a Semjonovskaja zd'a 15:00. Pr'icinou nehody na elektr'arne jmenov'an. N'asledky hav'arie v rozvodne v soucasnosti...
V Japonsku zemrel nejstars'i clovek na t'eto planete
12-06-2013, 14:45, Cesky
Nejv'ice stars'i muz na Zemi, jap Дзироэмон Kimura zemrel ve stredu ve veku 116 let. O tom informuj'i m'istn'i M'EDIA. Дзироэмон Kimura od konce lonsk'eho roku z duvodu onemocnen'i dvakr'at se dostal...
Prvn'i v Pr'imorsk'em kraji wellness-studio SlimClub otevrela s podporou Sporitelny
19-06-2013, 11:01, Cesky
Sporitelny se soustred'i na rozvoj mal'ych podniku. Program financov'an'i vlastn'i veci «Obchodn'i Start» umoznuje podnikatelum bez zkusenost'i z podnikatelsk'e cinnosti zac'it podnikat na...
Ostrov Rusk'y shrom'azd'i 30 rektoru vysok'ych skol z cel'eho ATP
14-06-2013, 19:01, Cesky
XVII v'yrocn'i setk'an'i rektoru Asociace univerzit v Asii a Tichomor'i (APRU) se bude konat v are'alu ДВФУ na ostrove Cestina od 27. do 29. cervna. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar ДВФУ, na setk'an'i...
Vladivostok cek'a hvezdy breakdance Lilou a LilG
12-09-2013, 17:51, Cesky
Lilou a LilG, kter'emu se podarilo vyhr'at pozornost a respekt pro sebe mezi ruskou breakdancer 13-17 z'ar'i prijde do Vladivostoku prov'adet mistrovsk'e kurzy pro profesion'aly i zac'inaj'ic'i...
V p'atek bude jasno ve Vladivostoku
9-08-2013, 12:01, Cesky
Dnes, 9. srpna povetrnostn'i podm'inky v Primorye urcen'i atmosf'erick'ych front. Region um'ist'i mal'e az stredn'i d'est ve v'ychodn'ich c'astech siln'y. V nekter'ych oblastech mlhy. Z'apadn'i v'itr...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!