Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Ziv'y pramen» otevrel v Hled'an'i

«Ziv'y pramen» otevrel v Hled'an'i Organiz'atory festivalu jsou muzeem a v'ystavn'im v'ystavn'i centrum mesta dar z nebes, obecn'i dum ml'adeze, находкинская verejn'e ml'adeznick'a organizace «Клио». D'iky podpore spr'avy mesta a V'ychodn'i petrochemick'e spolecnosti bylo mozn'e zapojit deti a ml'adeznick'ych n'arodn'ich t'ymu «Агдайми», «Дюгэлдын», «Гивана», vystoupen'i kter'e se stanou d'arkem k пятилетию «Ziv'eho zdroje». Host'e prijedou z удэгейского obce Cerven'a Hp, Amursk'e oblasti, Chabarovsk'y kraj. «Ziv'y pramen» otevrel koncert, postaven'y na nejleps'ich песенных a tanecn'ich pokoj'ich komplety hosty. Tak'e v programu prvn'iho dne - v'ystava d'arkov'ych predmetu a prezentace puvodn'ich n'arodn'ich kultur, удэгейской, эвенкийской a нанайской, kter'e predstavuj'i host'e festivalu. Pokracovat «Zdroj» 27. cervna soutezn'i program detsk'ych kolektivu v muzeu pod sir'ym nebem «Палеодеревня», mezi d'avn'ych obydl'i. Stavby predstavuj'i rekonstrukci horsk'e chaty a domy minul'ych epoch, vytvoren'e ve sv'e dobe cleny verejn'e ml'adeznick'a organizace «Клио». Predpokl'ad'a se, ze soutez bude sdruzovat cca 10 detsk'ych kolektivu. Atmosf'eru festivalu dopln'i veletrh uzit'eho umen'i, budou uspor'ad'any z'akout'i n'arodn'ich kultur. Zac'atek akce 27. cervna v 11:00. Vyvrcholen'im festivalu bude udelov'an'i diplomu 'ucastn'ikum a grand prix a gala-koncert p'at'eho, v'yroc'i, festival 28. cervna v 18:00. Pro informaci. Festival «Ziv'y pramen» se kon'a od roku 2009. V ruzn'ych letech, jeho hosty a 'ucastn'iky byli clenov'e удэгейской komunity «Cedr», soubor «Эвелен» z obce Sbor Chabarovsk'y kraj. Nen'i to poprv'e, co na etno festivalu se pod'il'i t'ym «Агдайми». Sv'atek se stal jasn'ym vrcholem pro deti a dospel'e na studium a prezentaci kultury a n'arody, kter'e ob'yvaj'i D'aln'y V'ychod. Je povol'an tak'e vychov'avat pocit tolerance a respektu k lidem jin'ych n'arodnost'i.

Tiskov'a Spr'ava Pr'imorsk'eho hrany

Опубликовано:   27-06-2013, 14:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vyhled'avace pujde dolu na dno jezera Khasan pro ostatky Rud'e arm'ady
11-08-2013, 21:02, Cesky
'Ucastn'ici "Memory Watch" sla k jezeru hledat pozustatky voj'aku Rud'e arm'ady padl'ych Hasan behem bitvy Khasan. Presn'y pocet obet'i konfliktu Khasansky st'ale nejsou jasne definov'any. Nyn'i...
Na pozemc'ich ministerstva obrany bude stavet bydlen'i a l'ecebny
20-08-2013, 11:17, Cesky
Igor Pushkarev opet setkal se z'astupci podnikatelsk'e sf'ery, aby diskutovali o budoucnosti pr'imorsk'eho mesta. Na posledn'i schuzi, kter'a projedn'avala prioritn'ich projektu Vladivostoku, od...
Vladivostok zverejneny spatn'eho
29-07-2013, 15:00, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky nevyresen'e vrazdy 30 roku star'a zena a jej'i 11-let'y syn. Jak bylo ozn'ameno dr'ive vysetruj'ic'i org'any...
Primorje zat'im nepodarilo porazit korupci?
18-06-2013, 12:01, Cesky
Jak zn'amo, st'atn'i z'astupce regionu mus'i neust'ale db'at na to, aby hrany a oblastech Ruska pr'avn'i predpisy o boji proti korupci v oblasti st'atn'ich a obecn'ich sluzeb, bylo zajisteno v pln'em...
Vladivostok
13-07-2013, 16:16, Cesky
Ve druh'em kole mistrovstv'i Ruska mezi t'ymy prvn'i oddelen'i divize kluby Alexander Grigoryan se setk'a s Jaroslavli "Saturn". Kick-off je v 18 hodin. Prodej vstupenek byl jiz zah'ajen. Bohuzel,...
Obyvatel'e ostrova Big Ussuri v Chabarovsku odm'itaj'i evakuaci
21-08-2013, 20:46, Cesky
Vsechny evakuovan'e osoby v Chabarovsku prin'as'i pohodl'i gorodokVseh evakuov'any v Chabarovsku Krai poskytovat komfort gorodokvskogo Vyacheslav Shport v soucasn'e dobe kontroluje obytn'ych...
V centru Vladivostoku se muze objevit mal'y korejsk'y park
24-06-2013, 14:45, Cesky
V roce 2014 v centru mesta Vladivostok, v bl'izkosti ulice Hranicn'i, na krizovatce jej'i ulice Фокина, muze objevit nov'e знаковое m'isto mezin'arodn'iho v'yznamu - mal'y korejsk'y park. O tom...
Пятикилограмовый chlapec-hrdina se narodil ve Vladivostoku
6-07-2013, 08:02, Cesky
Dnes, 5. cervence ve Vladivostoku na svetlo se objevil chlapec-hrdina hmotnosti 5 kg. Matku a d'ite поздравила z'astupce vedouc'iho spr'avy mesta Elena Щеголева. To pr'ala mamince a jej'iho syna...
Policie N'amorn'i poskytuje legitimitu pri pr'iprave a prubehu voleb
23-08-2013, 11:17, Cesky
Behem videokonference podrobnosti o pr'avn'im st'ate v prubehu volebn'iho procesu. 08092013 na 'uzem'i 16 obc'i 'uzem'i volb'ach Pr'imorsk'y do org'anu st'atn'i moci a kontroly. Odpovednost za...
Vladivostok obyvatel'e vypijte indick'y caji
6-08-2013, 18:16, Cesky
Od 9. do 11. srpen budou obyvatel'e a host'e Vladivostoku moci dopr'at indick'eho caje. Ve sportovn'im festivalu v pr'istavisti "Dny pr'atelstv'i:. Rusko a Asie" Akce se kon'a konzul'arn'im 'uradum...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!