Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Владивостокские самбистки se mistry Ruska

Владивостокские самбистки se mistry Ruska Владивостокскую pr'ikaz predstavili z'aci Centra sportovn'iho tr'eninku zensk'e bojov'e sporty «AMAZON». Jiz v'ice nez 10 let, «AMAZONKA» je jedn'im z l'idru na sambo u zen v Rusku. D'iky rocn'i podpory spr'avy mesta Vladivostoku, уделяющей velkou pozornost rozvoji masov'eho sportu a telov'ychovy nejvets'ich 'uspechu, Владивостокские спортсменки st'avaj'i v'itezi souteze vysok'e hodnosti - Mistrovstv'i a Первенств Sveta, Evropy a Ruska. T'im, ze vyhr'al team 2 m'isto z v'ice nez 38 subjektu RUSK'E federace, v osobn'im druzstev спортсменки z'iskali zlatou, str'ibrnou a dve bronzov'e medaile. Zlat'a medaile z'iskal mistr Sveta, трехкратная mistr Evropy Зенченко Tatiana Zaslouzen'y mistr sportu Ruska, Str'ibrnou medaili z'iskala studentka ВГУЭС Вицина Olga, Mistr sportu Ruska, bronzov'y medailista Mistrovstv'i Ruska 2013г. Bronzov'e medaile z'iskaly mistr sportu Rossi Вицина Julia a str'ibrn'y medailista Mistrovstv'i Ruska 2012. Митина Olga, mistr sportu Ruska, mistr Poh'aru Ruska. Na p'at'em m'iste se ocitla str'ibrn'y medailista Mistrovstv'i Ruska 2012., studentka ДВФУ Храмова Anastasia, mistr sportu Ruska. Po skoncen'i osobn'i Mistrovstv'i Ruska, byl proveden t'ymov'eho Mistrovstv'i Ruska mezi Feder'aln'i kraje. T'ym pr'ikaz ДВФО zastoupena Владивостокские спортсменки МБУ DSP «AMAZON». Z'avody se konaly na Olympijsk'e syst'emu. Vyhr'al v'itezstv'i v 'uvodn'ich setk'an'i, n'as t'ym postoupil do fin'ale s t'ymem mesta Moskvy. V n'arocn'e a odpovedn'e boji mezi nejsilnejs'i t'ymy, podlehli jsme Moskve se sk'ore 3:6 a z'iskal str'ibrn'e medaile. V pr'ikazov'em boji bych se chtel zm'init houzevnatost a vytrvalost Вициной Julia, kter'a zv'itezila u v'itez pro zachov'an'i Rusku 2013г. Харитоновой Anny z Moskvy. Владивостокская t'ym vyjel na datov'e prenosy d'iky financov'an'i Spr'avy mesta Vladivostoku (МБУ DSP «AMAZONKA»), ВГУЭС a ДВФУ. Velkou pozornost rozvoji studentsk'eho sportu ze strany vysok'ych skol prinesla pozitivn'i v'ysledky, studentky v tomto roce se stali v'itezi All studentsk'ych her, Mistrovstv'i a Mistrovstv'i Ruska, Prukopnick'e Ruska a Evropy mezi юниорок a d'ivek sambo. Kalend'arn'i pl'an 2013 na sambo je ukoncen финальными soutez'i - Первенством Sveta mezi юниорок a d'ivek a Mistrovstv'i Sveta mezi zenami. Ctyri спортсменки МБУ DSP «AMAZONKA» postoupilo do data konecn'e souteze. H'ajit cest Ruska na prvorad'em v'yznamu na Svete mezi юниорок a d'ivek, kter'e se bude konat v Recku 10-14 r'ijna, bude Mistr sportu Rusk'eho sambo, v'itezn'e Prukopnick'e Evropy 2013г. - Агафонова Katerina a Вереденко Daria. Na Mistrovstv'i Sveta zen, kter'y se bude konat ve meste Petrohradu listopadu 7-11 h'ajit cest zeme je treba Заслуженному Master sport - Зенченко Tat'ana a Master sport mezin'arodn'i tr'idy - Kostenko Yana. Владивостокские самбистки se mistry Ruska Владивостокские самбистки se mistry Ruska Владивостокские самбистки se mistry Ruska Владивостокские самбистки se mistry Ruska Владивостокские самбистки se mistry RuskaОпубликовано:   25-06-2013, 19:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Detsk'ych organizac'i obdrz'i podporu prostrednictv'im n'amorn'i souteze
1-08-2013, 21:46, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby poc'itace AP, bude sdruzen'i detsk'a moci z'iskat st'atn'i podporu. N'asledn'e zmeny region'aln'iho z'akona "v oblasti politiky ml'adeze na 'uzem'i Primorsky" se...
Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i
30-08-2013, 14:16, Cesky
Na pocest t'eto ud'alosti v kulture okres Lozovy shrom'azdili nejen hrdinu dne pro deti - dva syny a dceru, ale vsichni obyvatel'e Energie ulice, kter'y m'a populaci E. Davyd. V cele mestsk'e c'asti...
Ctnost “Pacifik русалочек” ocen'i ve Vladivostoku
6-06-2013, 20:16, Cesky
Venkovn'i detsk'y turnaj v синхронному plav'an'i “Pacifick'a mal'a morsk'a v'ila” na cenu velitele Tichomorsk'e flotily, se bude konat ve Vladivostoku. Z'ucastn'i se ho z'aci detsk'ych a...
Oddelen'i pro osoby se zdravotn'im postizen'im se otevrel v knihovne komplexu nahodinskom
12-07-2013, 12:17, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave mestsk'e c'asti Nakhodka v mestsk'e c'ilov'eho programu je nainstalov'ana zar'izen'i rozs'irit zrakove postizen'e spolecenstv'i s cel'ym svetem. Podle vedouc'i knihovny...
Rezident Primorye ukradl pen'ize od jeho matky-in-
19-08-2013, 16:17, Cesky
Povinnost'i policie obdrzel zpr'avu Komissarovo Khankaisky obyvatel vesnice oblasti. 65-rok-star'a zena ozn'amila, ze z jej'iho bytu, kter'y se nach'az'i na ulici Nina, velk'e mnozstv'i penez ukradl....
Prevence extremismu zab'yv'a Primorye
23-07-2013, 12:31, Cesky
Semin'ar na t'ema "Vytvoren'i 'ucinn'eho syst'emu region'aln'iho informacn'iho m'ista v oblasti interetnick'ych vztahu. Funkce tvorby, zkusenosti z regionu "ve Vladivostoku. Semin'are se z'ucastnilo...
Oprava ulice Borisenko prov'adeny v noci
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pr'ace se prov'ad'i hlavne v noci, kdy se objem dopravn'ich odezn'i. Jako s'ef sekce MUPV "Roads Vladivostok" Refat Galagan, byl dr'ive na toto t'ema konala fr'ezov'an'i star'e dlazby, pripraven'e...
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne dnes vecer
13-08-2013, 20:06, Cesky
Dnes, 13. srpna silnice sluzby mestsk'eho podniku "Roads Vladivostoku" zacne opravovat sp'ary na Nekrasovskoe nadjezdu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, budou zah'ajeny pr'ace...
Michael Веселов z'ucastnil oslav Сабантуя
1-07-2013, 18:46, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Dumy mesta Vladivostoku Michael Веселов poblahopr'ali z'astupci n'arodn'ich komunit z dovolen'e a pr'al jim stest'i a...
Les декларируют - pen'ize l'etaj'i
20-06-2013, 20:15, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar D'aln'eho celn'i r'izen'i, podle st'avaj'ic'ich pozadavku, prohl'asen'i o dreven'ych v'yrobku urcen'ych pro v'yvoz, do kolonky 31 prohl'asen'i o zboz'i, je nutn'e zadat...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!