Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Elena Новицкая поздравила obyvatel Vladivostoku Den ml'adeze

Elena Новицкая поздравила obyvatel Vladivostoku Den ml\ Prijmete od poslancu Dumy mesta Vladivostoku upr'imn'e blahopr'an'i s Dnem ml'adeze v Rusku! Ml'adez - ta aktivn'i c'ast spolecnosti se sv'ym sveton'azor, nov'e pohledy, snahou ucinit svet leps'im. Skol'aci a studenti, mlad'i pracuj'ic'i, podnikatel'e, odborn'ici ruzn'ych profes'i, jste - budoucnost naseho mesta. Budete muset zv'ysit hospod'arsk'y a intelektu'aln'i potenci'al Vladivostoku, vyp'ise ji na vyss'i 'uroven rozvoje, ukl'adat nasi jedinecnou historickou a kulturn'i dedictv'i. Ml'adeznick'a politika - dulezit'y smer cinnosti депутатского trupu. Nas'im c'ilem je pomoci v'am realizovat svuj talent, spr'avne naj'it m'isto v zivote. Juniorsk'a komora pri Dume mesta Vladivostoku se stala dobrou skolou pro budouc'i vudce. Mlad'i lid'e st'ale v'ice preb'ir'a resen'i mestsk'ych probl'emu, jako jsou letn'i rekreace det'i, p'ece o seniory горожанах, cistote more. Jsme pripraveni podporit волонтерское pohyb, soci'aln'i, environment'aln'i, vlasteneck'e a tvurc'i projekty mlad'ych. Pred v'ami jsou otevreny vsechny cesty, ale nespechejte se rozloucit s rodn'ym mestem, se mu opravdu potrebujete. Preji ml'adeze Vladivostoku 'uspechu v jejich studiu a pr'aci, sv'atecn'i n'alady. At v'as zivot bude naplnen nov'ymi objevy, pr'atelstv'im a l'askou! Predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Валерьевна Новицкая.

Duma mesta Vladivostoku

Опубликовано:   24-06-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Zjisten'e t'emata liter'arn'i souteze k v'yroc'i 'uzem'i Primorsky
8-07-2013, 21:05, Cesky
Pripomenme, ze soutez prov'ad'i oddelen'i kultury Primorsk'eho kraje a m'istn'i pobocky Svazu rusk'ych spisovatelu, s podporou okrajov'ych liter'arn'ich asociac'i. "T'im, ze vytvor'i modern'i kroniku...
Ocelov'e dvere
29-07-2013, 15:06, Cesky
Nase firma se zab'yv'a implementac'i modern'ich, vysoce kvalitn'i vchodov'e dvere rusk'ych v'yrobcu pusob'ic'ich pod znackami: Guardian, Hermes a Ft. Dvere od renomovan'eho v'yrobce bude spolehlivou...
Virtu'aln'i karta 'Uspory pro pohodln'e online nakupov'an'i
26-07-2013, 11:00, Cesky
Virtu'aln'i Predplacen'a karta sporitelna - banka karta je mezin'arodn'i platebn'i syst'em Visa, kter'y nem'a z'adn'y materi'aln'i nosic. Pomoc'i nej muzete zcela bezpecne platit pro vsechny on-line...
Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace Primorsky varuje ve vesnic'ich na 'uzem'i Primorsky pokracoval vzestup vody
26-07-2013, 16:02, Cesky
Podle rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Primorsk'eho kraje, 26-28 cervence v rek'ach 'uzem'i Primorye pokracoval vzestup hladiny presahuj'ic'i kritickou 'uroven nepr'izniv'ych...
10-07-2013, 18:00, Cesky
"Stavitel'e potvrd'i, ze jsou pripraveni vstoupit do are'alu v z'ar'i CHL predstavitel'e jsou presvedceni, ze ledn'i revue se uskutecn'i podle pl'anu, -. Rekl predseda z'akonod'arn'eho sboru Victor...
EDDS Vladivostok doporucuje dodatecn'a opatren'i behem dnesn'iho cyklonu
24-07-2013, 19:17, Cesky
Podle celn'i Spojen'ych dispecersk'e sluzbe Vladivostok spr'avy, v soucasn'e dobe jsou z'aplavy v nekolika n'izko polozen'ych oblastech mesta. To zpusobilo pozastaven'i tramvaj'i na louce a pot'ize...
Pojdme si hr'at v desti a cvrcky
4-09-2013, 20:34, Cesky
Centrum pro soucasn'e umen'i "Dawn", s podporou muzea(Moskva), predstav'i v'ystavu "Rekonstrukce hluku." Vernis'az probehne z'itra 6. z'ar'i v 15:00. Tento v'yzkumn'y projekt je rekonstrukce hluku...
V'ice nez 500 litru alkoholu odstraneny z prodeje na pl'az'ich Vladivostoku
11-08-2013, 21:00, Cesky
Policejn'i odbory Ministerstva vnitra Primorye implementovat sadu organizacn'ich a praktick'ych opatren'i k zajisten'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti behem letn'ich pr'azdnin. Obl'iben'a...
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Z'itra bude otevren v Vladivostok pam'atn'ik obetem politick'ych repres'i
13-08-2013, 15:03, Cesky
Pam'atn'ik obetem politick'ych repres'i, nastavte na Lesn'i hrbitov(c'islo sektoru 7), otevre letos v stredy 14 srpna. Pripomenme, ze v listopadu 2010 na t'ema "Les" se Znovupohrben'i lidsk'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!