Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Elena Новицкая поздравила obyvatel Vladivostoku Den ml'adeze

Elena Новицкая поздравила obyvatel Vladivostoku Den ml\ Prijmete od poslancu Dumy mesta Vladivostoku upr'imn'e blahopr'an'i s Dnem ml'adeze v Rusku! Ml'adez - ta aktivn'i c'ast spolecnosti se sv'ym sveton'azor, nov'e pohledy, snahou ucinit svet leps'im. Skol'aci a studenti, mlad'i pracuj'ic'i, podnikatel'e, odborn'ici ruzn'ych profes'i, jste - budoucnost naseho mesta. Budete muset zv'ysit hospod'arsk'y a intelektu'aln'i potenci'al Vladivostoku, vyp'ise ji na vyss'i 'uroven rozvoje, ukl'adat nasi jedinecnou historickou a kulturn'i dedictv'i. Ml'adeznick'a politika - dulezit'y smer cinnosti депутатского trupu. Nas'im c'ilem je pomoci v'am realizovat svuj talent, spr'avne naj'it m'isto v zivote. Juniorsk'a komora pri Dume mesta Vladivostoku se stala dobrou skolou pro budouc'i vudce. Mlad'i lid'e st'ale v'ice preb'ir'a resen'i mestsk'ych probl'emu, jako jsou letn'i rekreace det'i, p'ece o seniory горожанах, cistote more. Jsme pripraveni podporit волонтерское pohyb, soci'aln'i, environment'aln'i, vlasteneck'e a tvurc'i projekty mlad'ych. Pred v'ami jsou otevreny vsechny cesty, ale nespechejte se rozloucit s rodn'ym mestem, se mu opravdu potrebujete. Preji ml'adeze Vladivostoku 'uspechu v jejich studiu a pr'aci, sv'atecn'i n'alady. At v'as zivot bude naplnen nov'ymi objevy, pr'atelstv'im a l'askou! Predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Валерьевна Новицкая.

Duma mesta Vladivostoku

Опубликовано:   24-06-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, akce
17-07-2013, 16:31, Cesky
Mnoho obc'i jiz zacaly letn'i speci'aln'i akce "N'apoveda pripravte se na skolu." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky, je z'iskat financn'i...
Sharks se stali cast'ymi n'avstevn'iky pobrezn'ich pl'az'i a ostrovu (VIDEO)
7-08-2013, 15:15, Cesky
5.srpna v bl'izkosti ostrova ryb'ari Popov vsiml dvoumetrov'ym zraloc'i man'evry, kter'e byly schopny vz'it fotoapar'at v mobiln'im telefonu. T'ema "zraloc'i nebezpec'i" se stala dulezitou v l'ete...
Druh'e kolo prvn'i divize mistrovstv'i zac'in'a v Vladivostok
1-08-2013, 16:30, Cesky
V 19 hodin na stadionu "Dinamo" zlut'a-modr'a se setk'a s "Neftekhimik" z Nizhnekamsk. Po 5 her konala v majetku naseho t'ymu 6 bodu, a to m'a 11. m'isto v prubezn'em porad'i. Ale farma klub "Rubin"...
Na poz'aru v Ussuriysk zachr'anil ctyri lidi
18-09-2013, 12:53, Cesky
18 z'ar'i v 0046 ve vzd'alen'e Hasici obdrzeli zpr'avu o poz'aru v soukrom'y obytn'y dum na ulici Forge v Ussuriysk. Po 5 minut'ach se m'isto platebn'i prisel 32 hasicsk'a zbrojnice objekty hor'ic'i...
Ve Vladivostoku, v nejblizs'ich dnech se ocek'av'a siln'y d'est a v'itr
15-07-2013, 20:32, Cesky
Na ceste k n'am, vyrustal do tropick'eho cykl'onu v n'amorn'i oblasti a prin'est dals'i den, hust'ym destem a vetrem. V tomto ohledu Single povinnost dispecersk'e sluzby a r'izen'i pro civiln'i...
Umen'i a remesla Приморья
21-06-2013, 20:00, Cesky
V'ystava je venov'ana 35. v'yroc'i nejmlads'i c'asti Pr'imorsk'eho pobocka ВТОО «Unie kreativn'ich umelcu z Ruska» - sekce uzit'eho umen'i. V expozici jubilejn'i v'ystavy - v'ice nez 100 prac'i,...
Studenti se FEFU vase z'abavn'i centrum
27-08-2013, 14:49, Cesky
Studenti se FEFU vase z'abavn'i centrum. To bylo hl'aseno RIA «» VladNews zdroj rusk'e vl'ady. Podle 'uredn'iku, studentu vysok'ych skol jiz dlouho vyzv'an, aby otevrel kino na ostrove. Nyn'i je...
Pravideln'a 'udrzba silnic pokracuje ve Vladivostoku
26-08-2013, 20:02, Cesky
Minul'y t'yden, opravit asfaltov'em chodn'iku na ulici Svetlanskaya, Irtysh, Gamarnik Nekrasovskoe mostem na krizovatce Luck, Sukhanov, partyz'anu Avenue, jemn'y, Vsevolod Sibirtsev Pushkin,...
Duchodce osvobodil muze z alkoholismu, zab'ijet jej
21-08-2013, 16:02, Cesky
20.srpna 2013 Artem Kuznetsov v ulici mesta Artem nasli telo 23-let'eho muze s bodnou r'anu v oblasti hrudn'iku. CS Raman oddelen'i vysetrov'an'i Primorsky podal o t'eto skutecnosti trestn'i pr'ipad...
Program pro otevren'i Zdravotn'iho centra ДВФУ
27-06-2013, 14:02, Cesky
V tento den se vsichni z'ajemci mohou navst'ivit otevren'e predn'asky moskevsk'ych l'ekaru a vedcu l'ekarsk'e fakulty, cestn'ych hostu univerzity. Predn'asky venovan'e otevren'i zdravotn'iho centra,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!