Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku byl souzen z'avisl'ych, kter'i chteli zab'it a sp'alit sv'eho «снабженца»

Ve Vladivostoku byl souzen z'avisl'ych, kter'i chteli zab'it a sp'alit sv'eho «снабженца» Trestn'i r'izen'i, slusn'e filmov'e verzi Квентином Tarantino, se ch'yl'i ke sv'emu logick'emu konci v Pr'imorsk'em okrajov'e soudu. Drogove z'avisl'i, kter'i byli meli velkou sumu penez sv'e dodavatele drog, ho chtel zab'it a sp'alit spolu se strojem. «Снабженца» od smrti zachr'anil jen retez n'ahod. Jak se podarilo zjistit, report'er RIA «VladNews», tri drogove z'avisl'ych, kter'i zij'i ve meste Vladivostoku, v prosinci 2011 a uvedomili si, ze jen a nepr'ijemn'y fakt: neust'ale dost'av'a od sv'eho poskytovatele drogy 'uver, z'iskali velk'y dluh a ocitly v platebn'i neschopnosti. Pak se vyvinuli jednoduch'y pl'an: сбытчика autem nekam nal'akat, por'azky, pen'ize a cennosti, vyzvednout a auto horet. Puvodne u nich vsechno slo podle pl'anu: sedl do auta sv'eho veritele, jsou pod neprirozen'y z'aminkou poz'adali, aby jejich Rusk'a ke sv'e zn'am'e. Stroj se zastavil a oni 'utoc'i na svou korist. Nicm'ene na samotn'e Rusk'e zab'it «снабженца» se jim nepodarilo: pripsalo dve r'any, z nichz kazd'y mohl uk'azat jako fat'aln'i, v krku nebo v brise, muz se podarilo nejen vyskocit z auta, ale добежать do obchodu, kde poz'adal o pomoc. Uvedomil si, ze jejich pl'an na zabit'i spadl, vsichni tri odjeli na poc'itaci obeti. Cenn'e veci z auta ukradl, zat'imco samo vozidlo uhasit benz'inem a sp'alili. Zd'a se, ze oni jeste doufali, ze je nenajdou. D'ale ve skutecnosti se objevil jeste jeden komplic. Presneji, соучастница, d'ivka, 27 let. Ptali se j'i zde moznost nechat si vyprat oblecen'i, перемазанную krev a vyhodit nuz, s n'imz se napadali. D'ivka splnila tento pozadavek. Pravdou je, ze vsechno to jim nepomohlo. V kr'atk'e dobe byly instalov'any a jsou zadrzeni polici'i. Zamestnanci vysetrovac'i jednotky SU TFR na Приморскому okraji jim byli obvineni. Dva pr'im'ych 'ucastn'iku 'utoku byl obvinen z p'ach'an'i trestn'e cinnosti na kalend'ar. 30 ch.3 cl'anky 105 ч.2 (pokus o vrazdu), 167 ч.2 a 162 ч.4. Tret'i 'ucastn'ik trestn'eho cinu obvinen stolet'i 167 ч.2 (promyslen'e znicen'i nebo poskozen'i majetku) a 316 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (napom'ah'an'i trestn'e cinnosti). D'ivka stejn'e obvinen stolet'i 316 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace. Senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji Aurora R'imsk'e potvrdila, ze takov'e trestn'i r'izen'i opravdu расследовалось v Primorje zamestnanci m'istn'i vysetrovac'iho v'yboru. Od sebe dod'av'am, ze v pr'ipade vynesen'i obvinuj'ic'i verdikt, minim'alne dva pr'im'ymi 'ucastn'iky napaden'i muset j'it za mr'ize let 12-15. U nich se objev'i dostatek casu, jak se zbavit drogov'e z'avislosti

Ivan Hol'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   21-06-2013, 15:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Pr'inosy projektu
20-09-2013, 14:14, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku a banky "rusk'em" i nad'ale zlepsovat spolecn'y projekt "My Dolphin" - je v souladu s nas'i n'amorn'i mesto dostalo n'azev karty k bezhotovostn'i cestov'an'i...
Souteze mlad'ych hasicu a z'achran'aru pokracuj'i v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
Prvn'i muset bezet stafetu 4х100 m, kter'y dokoncil etapu souteze na пожарному sportu mlad'ych огнеборцев. Mlad'i z'achran'ari v tento den se prekon'avaly vzd'alenost 1000 metru. To byla konecn'a...
Dejte podvodn'ik pas - a ztratit
27-08-2013, 21:46, Cesky
Celn'i Vladivostok v 2012 - 2013 roky byly zjisteny porusen'i vztahuj'ic'ich se na dovoz automobilu ze strany jednotlivcu. Jak vypl'yv'a z testu prov'aden'eho po propusten'i vozidel, se to vsechno...
Obor intenzivn'i p'ece, nov'e generace maj'i ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:03, Cesky
6. cervna se bude konat slavnostn'i ceremoni'al otevren'i nov'e modern'i oddelen'i resuscitacn'i a intenzivn'i p'ece neurologick'eho oddelen'i v КГБУЗ «Владивостокская fakultn'i nemocnice c. 1»....
Celkov'a v'yse verejn'ych prostredku, kter'e na vklad na D'aln'em v'ychode Bank OJSC
13-08-2013, 20:05, Cesky
7 mes'icu letosn'iho roku, na D'aln'em v'ychode sporitelna svereno v'ice nez 16 miliard rublu, coz je 131% vyss'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku. Internet nab'iz'i nov'e, t'emer neomezen'e...
Celn'ici изымают neleg'aln'i st'inidla a z'arovky des'itkami tis'ic
21-06-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Первомайского celn'iho 'uradu Владивостокской celn'i vymezeny незадекларированные zboz'i dov'azen'e z C'iny adresa spolecnosti s rucen'im omezen'ym. Celn'i odbaven'i uk'azal, ze spolu s...
Tiger plat'i i pro rekonstrukci
11-07-2013, 14:20, Cesky
Zlepsit obraz velitele tajze - touha socha nez jednou znelo jako od rezidentu Vladivostok a n'avstevn'iky, stejne jako z umelcu. Nyn'i v Vladivostok spr'ave vytvoril skici - jak udelat pruhovan'e...
Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole
29-08-2013, 12:04, Cesky
Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!