Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Za kr'adez «ничейного» lesy - dva cl'anky WK

Za kr'adez «ничейного» lesy - dva cl'anky WK Krimin'aln'i tezba dreva v oblastech Приморья, kter'e jsou tradicne povazov'any za «lesn'i» - to je cel'y podnik'an'i, v nemz jsou zapojeny stovky lid'i. Jen casto u «cern'ych» drevorubcu отработана cel'a technologie p'ece odpovednost: nekter'i lid'e rez'an'i dreva, ostatn'i, dorazil o neco pozdeji, se pro prodej jako by «ничейный» les. Dok'azou tohoto «lesn'iho kur'yr», ale u nej ochrana: «ne, j'a se rezal, n'astroju ne, jen вывожу «ничейное». V roce 2012 Дальнереченская межрайонная prokuratura vym'yslet «protijed» od t'eto cinnosti. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Elena Телегина, Дальнереченской межрайонной st'atn'im z'astupcem je realizov'an moznost pril'akat k trestn'i odpovednosti osob za kr'adez dreva (cl'anky 158 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace). Tak, v cervnu lonsk'eho roku na ctvrtlet'i 37 Веденкенского obvodn'iho lesnictv'i Дальнереченского pobocky КГКУ «Приморское лесничество» zjisten neleg'aln'i strom-rez'an'i lesn'ich porostu v obzvl'aste velk'em mer'itku. Na m'iste cinu byl zadrzen g-n Oa, kter'y se za pomoci traktoru DT-75» vypustili трелевку neleg'alne срубленной dreva. Pri tomto muz vysvetlil, ze on se snazil jen uzavr'it les, kter'y byl спилен nezn'am'ymi osobami jeste pred jeho pr'ijezdem. V souvislosti s t'im, ze org'any predbezn'e setren'i nebyla prijata dukaz implikace zadrzen'e k neleg'aln'i conning stromu, z podnetu zalobce t'ykaj'ic'i se posledn'iho byly prideleny materi'aly pro pril'ak'an'i jeho trestn'i odpovednost za pokus o kr'adez lesa (h. 3 kalend'ar. 30 hod. 1 kalend'ar. 158 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace), a tak'e na skutecnosti, znicen'i подроста a mlad'ych jedincu pri prov'aden'i трелевки t'eto dreva (p. «g» h. 2 kalend'ar. 260 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace). Zabaveno drevo je v r'amci predbezn'eho vysetrov'an'i v trestn'i veci bylo приобщена jako podstatn'e dukazy a je zameren na realizaci pr'ijmu st'atu. Trestn'i pr'ipad byl pred'an soudu pro posouzen'i veci. Na konci jeho soudn'i prezkum t'ykaj'ic'i se dan'e osoby vynesen odsuzuj'ic'i rozsudek. Jen za obdob'i 2012-2013 letech межрайонным prokur'ator v soud poslal jeste 9 podobn'ych trestn'ich vecech, po prezkoum'an'i nichz soudy vedlo k обвинительные vety.

Jitka Ivanov

Опубликовано:   17-06-2013, 21:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku letisti zadrzela velkou z'asilku kavi'aru tranzitn'i
17-09-2013, 21:16, Cesky
12092013 clenov'e organizacn'iho oddelen'i leteck'e dopravy "Vladivostok International Airport" (DOAP z "MAV") zmaren pokus o tranzitn'i preprave Neleg'aln'i kavi'ar na c'islo letu 3272 kter'y...
Historick'e a kulturn'i pam'atky restaurovan'e ve Vladivostoku
14-08-2013, 11:03, Cesky
Pam'atky historie a kultury i nad'ale d'at do por'adku ve Vladivostoku. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, nyn'i restaur'atorsk'e pr'ace na pam'atn'iky, "spolecn'y hrob voj'aku...
Obyvatel'e Приморья mohou vyuz'it bezplatn'e юрпомощью not'ari
10-06-2013, 14:17, Cesky
7. cervna 2013 vedouc'i V Rusku na Приморскому okraji Igor Баранник a prezident Pr'imorsk'e krajsk'y not'arsk'eho snemovny Viktor Прищепа podepsaly dohodu o soucinnosti a spolupr'aci v ot'azk'ach...
V Благовещенской celnici se konal Poradn'i sbor
28-06-2013, 19:00, Cesky
Otevrel radu jej'i predseda - n'aceln'ik celn'i Michael Sorokin. Clenov'e Poradn'iho v'yboru diskutovali zpr'avy: «V'ysledky implementace v oblasti Благовещенской celn'i technologie e-poskytov'an'i...
Na D'aln'em v'ychode, popt'avka po produktech z Cash sporitelny r'izen'i
31-07-2013, 18:02, Cesky
Podm'inky uzit'i a pr'ilezitosti jsou pritahov'any nejen velk'e podniky, ale i mal'e a stredn'i podniky. V prvn'ich sluzeb Cash poloviny prav'itka r'izen'i jsou 16 z'akazn'ici D'aln'eho v'ychodu Bank...
Mesto Fokino rusk'em policie zadrzela telefonn'i teroristu
25-07-2013, 12:45, Cesky
Na sc'ene, policist'e dorazili provozn'i sluzby: policie, Feder'aln'i bezpecnostn'i sluzba ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i, ambulance. V dusledku webu inspekcn'i vysetrovac'iho t'ymu nalezeno...
Studenti umeleck'ych skol Vladivostoku podmanil svou kreativitu sousedy
22-07-2013, 16:02, Cesky
Studenti obecn'ich umen'i, hudebn'ich a umeleck'ych skol v Vladivostoku av l'ete i nad'ale b'yt kreativn'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Vladivostoku, 10 mestsk'ych instituc'i dals'iho...
Prisel za dluhu - zjistili obvinen'eho z trestn'eho cinu
26-06-2013, 19:02, Cesky
Spolecne se z'astupci ministerstva VNITRA muz byl zadrzen a uveznen pod mostem. Exekutori, kter'i prijedou domu, na dluzn'ikovi obcana, S., m'isto nej doma otce nekolik lid'i, kter'i ve stavu...
V Nakhodka otevren'e koupac'i sez'onu
11-07-2013, 14:15, Cesky
Sledov'an'i souladu s pozadavky kladen'ymi na organizaci pobytu na pl'az'ich, bude pokracovat az do ukoncen'i sez'ony, 15.z'ar'i. Stejne jako dr'ive, vetsina pl'az'i se nach'az'i v sousedstv'i sekci...
Obce jsou povinny pridat
28-08-2013, 18:17, Cesky
Jak bylo uvedeno v Minvostokrazvitiya Rusku, kter'y koordinuje cinnost pri prevodu vlastnick'eho pr'ava V'ychodn'iho vojensk'eho okruhu v obc'ich, je nezbytn'e vzhledem k povodnov'e situaci a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!