Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Артеме policist'e a clenov'e rady Verejn'e str'avili detsk'y kreativn'i soutez

V Артеме policist'e a clenov'e rady Verejn'e str'avili detsk'y kreativn'i soutez Policist'e byli na n'avsteve u артемовских det'i - studentu detsk'a skola umen'i c. 2. 'Uraduj'ic'i s'ef oddelen'i ministerstva VNITRA ve meste Arta Alexej Шульженко blahopreje studenty skoly s dovolenou. On predal d'arky a uzn'an'i v'itezum souteze kreativn'i pr'ace na t'ema «Co je dobr'e a co je spatn'e?». Akce byla v r'amci soci'aln'i akce «L'eto bez nehod». Soutez je kreativn'i pr'ace se venuje prevenci trestn'ych cinu a trestn'ych cinu mladistv'ych. Policejn'i Artem spolecne s Mestskou radou nab'idli kluci 'ucasti v soutezi je kreativn'i pr'ace na t'ema «Co je dobr'e a co je spatn'e?». Deti poskytli clenum poroty tricet del. «Deti uk'azaly sv'e fantazii,» - rekl 'uraduj'ic'i s'ef oddelen'i ministerstva VNITRA ve meste Arta Alexej Шульженко. Napr'iklad na sv'em obr'azku pod n'azvem «nejsem si jist'y - objevte nen'i» 8-letou Xenia Kr'alovna rad'i detem, kter'e se dostanou domu bez dospel'i, neotv'irejte dvere ciz'im. 8-let'a zuzana pr'atel Гречко svou tvurc'i pr'aci nazvala «Ulice a deti». D'ivka rozdelila list pap'iru na dve c'asti. Na jedn'e изобразила d'itete, kter'a se chov'a na vozovce silnice v toku automobilu. Na druh'e strane - deti, «гоняющих» m'ic na hristi. Tak, zuzana pr'atel ukazuje situaci je «spr'avn'e» a «nespr'avn'e» chov'an'i na silnici. Pr'ace Lisa Mojz'is naz'yv'a «Nebezpecn'e pro zivot». 8-rok-star'a d'ivka na sv'em obr'azku uk'azala, k cemu muze v'est nedodrzov'an'i z'akladn'ich bezpecnostn'ich pravidel. «Kluci prisli k plnen'i kreativn'i pr'ace se vs'i v'aznost'i a odpovednost'i,» - rekl ve sv'em projevu predseda Verejn'e rady pri ОМВД Ruska ve meste Arta Xenia Зубко. Podekovala reditele skoly umen'i Наталью Трукшину, pedagogick'y kolektiv a deti za aktivn'i 'ucasti ve vsech preventivn'ich akc'ich por'adan'ych polici'i. Pr'ace 'ucastn'iku souteze oznaceny hodnotn'e d'arky a diplomy. Policist'e byli kluci a jejich rodice o nutnosti dodrzov'an'i pravidel bezpecnosti na ulici i doma. Jsou vyznamen'an a dospel'ym a detem pozn'amky «Bezpecn'e l'eto - 2013».Опубликовано:   16-06-2013, 18:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vyhled'avace pujde dolu na dno jezera Khasan pro ostatky Rud'e arm'ady
11-08-2013, 21:02, Cesky
'Ucastn'ici "Memory Watch" sla k jezeru hledat pozustatky voj'aku Rud'e arm'ady padl'ych Hasan behem bitvy Khasan. Presn'y pocet obet'i konfliktu Khasansky st'ale nejsou jasne definov'any. Nyn'i...
Na pozemc'ich ministerstva obrany bude stavet bydlen'i a l'ecebny
20-08-2013, 11:17, Cesky
Igor Pushkarev opet setkal se z'astupci podnikatelsk'e sf'ery, aby diskutovali o budoucnosti pr'imorsk'eho mesta. Na posledn'i schuzi, kter'a projedn'avala prioritn'ich projektu Vladivostoku, od...
Vladivostok zverejneny spatn'eho
29-07-2013, 15:00, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky nevyresen'e vrazdy 30 roku star'a zena a jej'i 11-let'y syn. Jak bylo ozn'ameno dr'ive vysetruj'ic'i org'any...
Primorje zat'im nepodarilo porazit korupci?
18-06-2013, 12:01, Cesky
Jak zn'amo, st'atn'i z'astupce regionu mus'i neust'ale db'at na to, aby hrany a oblastech Ruska pr'avn'i predpisy o boji proti korupci v oblasti st'atn'ich a obecn'ich sluzeb, bylo zajisteno v pln'em...
Vladivostok
13-07-2013, 16:16, Cesky
Ve druh'em kole mistrovstv'i Ruska mezi t'ymy prvn'i oddelen'i divize kluby Alexander Grigoryan se setk'a s Jaroslavli "Saturn". Kick-off je v 18 hodin. Prodej vstupenek byl jiz zah'ajen. Bohuzel,...
Obyvatel'e ostrova Big Ussuri v Chabarovsku odm'itaj'i evakuaci
21-08-2013, 20:46, Cesky
Vsechny evakuovan'e osoby v Chabarovsku prin'as'i pohodl'i gorodokVseh evakuov'any v Chabarovsku Krai poskytovat komfort gorodokvskogo Vyacheslav Shport v soucasn'e dobe kontroluje obytn'ych...
V centru Vladivostoku se muze objevit mal'y korejsk'y park
24-06-2013, 14:45, Cesky
V roce 2014 v centru mesta Vladivostok, v bl'izkosti ulice Hranicn'i, na krizovatce jej'i ulice Фокина, muze objevit nov'e знаковое m'isto mezin'arodn'iho v'yznamu - mal'y korejsk'y park. O tom...
Пятикилограмовый chlapec-hrdina se narodil ve Vladivostoku
6-07-2013, 08:02, Cesky
Dnes, 5. cervence ve Vladivostoku na svetlo se objevil chlapec-hrdina hmotnosti 5 kg. Matku a d'ite поздравила z'astupce vedouc'iho spr'avy mesta Elena Щеголева. To pr'ala mamince a jej'iho syna...
Policie N'amorn'i poskytuje legitimitu pri pr'iprave a prubehu voleb
23-08-2013, 11:17, Cesky
Behem videokonference podrobnosti o pr'avn'im st'ate v prubehu volebn'iho procesu. 08092013 na 'uzem'i 16 obc'i 'uzem'i volb'ach Pr'imorsk'y do org'anu st'atn'i moci a kontroly. Odpovednost za...
Vladivostok obyvatel'e vypijte indick'y caji
6-08-2013, 18:16, Cesky
Od 9. do 11. srpen budou obyvatel'e a host'e Vladivostoku moci dopr'at indick'eho caje. Ve sportovn'im festivalu v pr'istavisti "Dny pr'atelstv'i:. Rusko a Asie" Akce se kon'a konzul'arn'im 'uradum...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!