Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku se otev'ir'a centrum visa Francii

Ve Vladivostoku se otev'ir'a centrum visa Francii V nejblizs'i pondel'i, 17. cervna, ve Vladivostoku maj'i визовое okno Francii. O t'eto ud'alosti informoval v dopise kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева mimor'adn'y a полномочный velvyslanec Francie v Rusku Jean de Глиниасти. «S potesen'im informovat, ze Francie otevre sv'e okno do spolecn'eho v'izov'eho centru zem'i schengenu ve Vladivostoku, - uv'ad'i se v dopise. D'iky t'eto nov'e moznosti, obyvatel'e vaseho kraje mohou pod'avat dokumenty na z'isk'an'i v'iza do Francie v tesn'e bl'izkosti m'ista jejich pobytu,». Pripomenme si, ze ot'azky zlepsen'i podm'inek pro pod'an'i v Rusku z'adost'i na z'isk'an'i v'iz do Francie projednala v 'unoru letosn'iho roku pri setk'an'i prezidentu obou zem'i. Ale mes'ic a pul, Vladivostok navst'ivil Jean de Глиниасти, a jedn'im z c'ilu jeho n'avsteva se stala pr'iprava k otevren'i v hlavn'im meste Приморья pobytov'eho centra. A zde je vytycen'y c'il je splnen. Визовое okno Francii bude pracovat ve Vladivostoku v r'amci jednotn'eho v'izov'eho centra, kter'y byl otevren pred rokem a nach'az'i se v budove business centra Fresh Plaza na Oce'anu tr'ide. Je to jiz slouz'i diplomatick'e mise Rakousku, Spanelsku, na Malte, v Bulharsku, Cesk'e republice, Sv'edsku a Norsku. Nicm'ene je treba si uvedomit, ze v'izov'y servis prov'ad'i v'yhradne administrativn'i funkci - to je kontrola a prim'arn'i zpracov'an'i dokumentu. Rozhodnut'i o udelen'i nebo невыдаче v'iza, stejne jako dr'ive, je prij'im'an v'yhradne velvyslanectv'i (konzul'at) v t'e zemi, kterou se chyst'ate navst'ivit zadatel. Hlavn'i v'yhodou pr'ace tohoto centra je v tom, ze dod'an'i zde potrebn'e dokumenty, klient se bude muset v'ice cestovat v evropsk'e c'asti nas'i zeme, aby si pas s vydan'eho v'iza do Schengensk'eho prostoru - nyn'i, vcetne, a do Francie.Опубликовано:   14-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Detsk'ych organizac'i obdrz'i podporu prostrednictv'im n'amorn'i souteze
1-08-2013, 21:46, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby poc'itace AP, bude sdruzen'i detsk'a moci z'iskat st'atn'i podporu. N'asledn'e zmeny region'aln'iho z'akona "v oblasti politiky ml'adeze na 'uzem'i Primorsky" se...
Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i
30-08-2013, 14:16, Cesky
Na pocest t'eto ud'alosti v kulture okres Lozovy shrom'azdili nejen hrdinu dne pro deti - dva syny a dceru, ale vsichni obyvatel'e Energie ulice, kter'y m'a populaci E. Davyd. V cele mestsk'e c'asti...
Ctnost “Pacifik русалочек” ocen'i ve Vladivostoku
6-06-2013, 20:16, Cesky
Venkovn'i detsk'y turnaj v синхронному plav'an'i “Pacifick'a mal'a morsk'a v'ila” na cenu velitele Tichomorsk'e flotily, se bude konat ve Vladivostoku. Z'ucastn'i se ho z'aci detsk'ych a...
Oddelen'i pro osoby se zdravotn'im postizen'im se otevrel v knihovne komplexu nahodinskom
12-07-2013, 12:17, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave mestsk'e c'asti Nakhodka v mestsk'e c'ilov'eho programu je nainstalov'ana zar'izen'i rozs'irit zrakove postizen'e spolecenstv'i s cel'ym svetem. Podle vedouc'i knihovny...
Rezident Primorye ukradl pen'ize od jeho matky-in-
19-08-2013, 16:17, Cesky
Povinnost'i policie obdrzel zpr'avu Komissarovo Khankaisky obyvatel vesnice oblasti. 65-rok-star'a zena ozn'amila, ze z jej'iho bytu, kter'y se nach'az'i na ulici Nina, velk'e mnozstv'i penez ukradl....
Prevence extremismu zab'yv'a Primorye
23-07-2013, 12:31, Cesky
Semin'ar na t'ema "Vytvoren'i 'ucinn'eho syst'emu region'aln'iho informacn'iho m'ista v oblasti interetnick'ych vztahu. Funkce tvorby, zkusenosti z regionu "ve Vladivostoku. Semin'are se z'ucastnilo...
Oprava ulice Borisenko prov'adeny v noci
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pr'ace se prov'ad'i hlavne v noci, kdy se objem dopravn'ich odezn'i. Jako s'ef sekce MUPV "Roads Vladivostok" Refat Galagan, byl dr'ive na toto t'ema konala fr'ezov'an'i star'e dlazby, pripraven'e...
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne dnes vecer
13-08-2013, 20:06, Cesky
Dnes, 13. srpna silnice sluzby mestsk'eho podniku "Roads Vladivostoku" zacne opravovat sp'ary na Nekrasovskoe nadjezdu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, budou zah'ajeny pr'ace...
Michael Веселов z'ucastnil oslav Сабантуя
1-07-2013, 18:46, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Dumy mesta Vladivostoku Michael Веселов poblahopr'ali z'astupci n'arodn'ich komunit z dovolen'e a pr'al jim stest'i a...
Les декларируют - pen'ize l'etaj'i
20-06-2013, 20:15, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar D'aln'eho celn'i r'izen'i, podle st'avaj'ic'ich pozadavku, prohl'asen'i o dreven'ych v'yrobku urcen'ych pro v'yvoz, do kolonky 31 prohl'asen'i o zboz'i, je nutn'e zadat...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!