Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Opravy придомовых 'uzem'i ve Vladivostoku je v pln'em proudu

Opravy придомовых 'uzem'i ve Vladivostoku je v pln'em proudu Gener'aln'i opravy придомовых 'uzem'i ve Vladivostoku jde ve vsech c'astech mesta. V tomto roce v okrajov'e centru dukladne отремонтируют asi 70 придомовых 'uzem'i. Na rade objektu smluvn'i strany prov'adej'i zemn'i pr'ace - pripravuje щебеночное z'aklad pod kter'ym se z асфальтобетонного pokryt'i a stanovuj'i бордюрный k'amen. A c'ast dvore 'uzem'i jsou jiz opraveny, a pracovn'i благоустраивают 'uzem'i po proveden'i oprav. V soucasn'e dobe obecn'i podnik «Silnice Vladivostoku» drz'i asfaltov'an'i придомовой 'uzem'i domy c. 16-18 po ulici Котельникова, na ulici 100. v'yroc'i Vladivostoku, 159г dokoncili ter'enn'i 'upravy pes'i z'ony, a jiz z'itra, 11. cervna, zacne nalozit prvn'i vrstvu asfaltu. Rozs'ahl'e zemn'i pr'ace prob'ihaj'i na ulici Жигура, 121416 30 a 32. Подрядная organizace stanovila nov'y бордюрный k'amen a pustil na отсыпке silnicn'i drti. Krome toho, ze paraleln'i konaj'i akce na отводу povrchov'ych vod. Tak'e prob'ihaj'i opravy dvore територий na ulici Tolst'eho, 30 Hrdiny Варяга, 7 Невельского, 6 Mont'azn'i, 7 a dals'i. Pokl'adka asfaltu skoncila na ulici Гамарника, 1921 Rusk'e, 35 Rusk'e, 99 Rudnev, 468 10 Rusk'a, 55а, Днепровской, 41 - 45 Жигура, 22 a dals'im. Pripomenme, ze opravy придомовых 'uzem'i ve Vladivostoku na pokyn vedouc'iho mesta Igor Пушкарева. 30 dvorech, vedle nov'e hranice a asfaltu instalace detsk'a a sportovn'i are'aly. V z'avislosti na n'amest'i придомовой 'uzem'i, funkc'i krajiny, um'isten'i podzemn'ich komunikac'i v'ybava detsk'ych a sportovn'ich hrist'ich, bude se lis'i. Na nekter'ych se objev'i hern'i komplexy, houpacky a p'iskoviste, ale na jin'ych gymnastick'y mesta a volejbalov'e hriste. Prvn'i hern'i komplex je jiz nainstalov'an na ulici Rusk'e, 35. Adresn'i seznamy dvore 'uzem'i, kde se v letosn'im roce bude provedena kompletn'i rekonstrukce, Igor Пушкарев publikoval v osobn'im blogu v Ziv'em casopise, na официальныОпубликовано:   11-06-2013, 19:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, bude s n'azvem vod'aci shrom'azdit z cel'eho Ruska
16-09-2013, 19:30, Cesky
Otevren'e mistrovstv'i Primorsk'eho kraje ve veslov'an'i, kanoistika a lodicky se "Dragon" se bude konat v pr'imorsk'e vesnici Lozovy 19-22 z'ar'i. Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu...
Sberbank zacalo pouz'ivat novou sluzbu na vyd'av'an'i retailov'ych 'uveru - bodovac'ich Bureau generace III
1-08-2013, 21:49, Cesky
Sluzba je poskytov'ana Spolecn'ym Credit Bureau(EDB). Ve v'yvoji generace Bureau Scoring III byla pouzita nejleps'i svetov'e praxe v konstrukci obdobn'ych rozhodnut'ich, jez glob'aln'i oper'ator...
Velkolep'e ohnostroje rozz'ar'i oblohu nad Vladivostoku 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky
22-07-2013, 22:01, Cesky
Jeden pruh bude i nad'ale k dispozici pro pes'i turistiku, a druh'y bude pro z'abavn'i pyrotechniku mont'azn'ich z'avodech. Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky se 20.r'ijna...
V'azn'e rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum se bude konat v cervenci ve Vladivostoku
21-06-2013, 15:17, Cesky
3-4 cervence 2013 ve Vladivostoku se bude konat rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum, na kter'em budou pr'itomni stovky manazeru jihokorejsk'ych i rusk'ych firem, stejne jako z'astupci полпредства...
V rusk'em, obnovit cest postizen'ym katastrofou
27-07-2013, 17:00, Cesky
V rusk'em, pricemz vsechna nezbytn'a opatren'i k sanaci silnic postizen'ych katastrofou. Jak uv'ad'i ministerstvo silnic na 'uzem'i Primorsky na vsech poskozen'ych c'ast'i pracuj'i. Informace o...
Pr'imorsk'e okrajov'ych ветеранская organizace oslavila 23 let
15-06-2013, 18:46, Cesky
Aktivne se pod'ilej'i na praktick'e cinnosti policie: prevenci a odhalov'an'i trestn'ych cinu, наставничестве, pr'aci v аттестационных komis'i, 'ucast na lod'ich cti a dustojnick'ych setk'an'ich....
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel Чуркина,...
Sberbank zacala akce na refinancov'an'i 'uveru pro mal'e firmy
8-08-2013, 15:46, Cesky
V r'amci kampane, banka nab'iz'i pr'ilezitost pro v'ylucn'e b'azi refinancovat st'avaj'ic'i z'avazky prevoditeln'e, investicn'i 'uvery a financov'an'i projektu. Vykoupit nab'idku, se v'yse zustatku...
V Nakhodka dokoncit z'ahonu
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Nakhodka mestsk'e c'asti, spolecnost specializovan'a letos tr'enoval na poctu Luzkoviny rekordn'i sez'onn'ich kvetin. 300000 kopi'i sazenice v z'aloze ve sklen'ic'ich...
V r'ijnu c'asti trestn'iho vysetrov'an'i vrazdy muze
12-08-2013, 20:15, Cesky
Vzhledem k tomu dukazy, vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky st'ih'an pro trestn'y cin podle c'asti 1 cl'anku. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Pro podezren'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!