Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska

Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska Z'itra, 12. cervna, v Den Rusku, na vodn'i plochy Amur z'alivu se budou konat z'avody v plachten'i sport, venovan'y tomuto sv'atku. Regata «Plachty Ruska» se bude konat ve vsech regionech zeme, kde se pestuje plachten'i. Pskov, Petrohrad, Togliatti, krasnodarsk'y kraj, Turnov, Vladivostok, Sachalin a mnoho dals'ich rusk'a mesta se pripojit k sv'atku. Za nejleps'i odhady v tento den se po cel'e zemi, na vode prijdou tis'ice jachtare, vek 'ucastn'iku od 5 do 70 let. Podle prezidenta ВФПС Vladim'ira Силкина, общероссийский sv'atek «Plachty Ruska» aktivne prisp'iv'a k popularizaci plachty v nas'i zemi. T'im v'ice, takov'y sv'atek, je st'ale nal'ehavejs'i, protoze jachting rychle nab'ir'a na obr'atk'ach a st'av'a popul'arn'i sport v Rusku, roste pocet kvalitn'ich z'avodu, kter'e se konaj'i v ruzn'ych regionech, aktivuje tvorbu dobre jachtarsk'ych klubu, stovky tis'ic rusu vol'i pro svou dovolenou v zahranic'i presne jachting. Ve Vladivostoku start z'avodu bude d'an do 11:00. Крейсерские jachty vsech tr'id poprv'e v sezone bude z'avodit na troj'uheln'ik Sportovn'i Pr'istav - z'atoka Cihlov'eho z'avodu - kapsk'e P'isecn'a - oa Usi - c'il v oblasti yacht club «Sedm stop».Опубликовано:   11-06-2013, 15:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Shamora zkontrolov'an a shled'an: cizinci, kter'i tam pracuj'i neleg'alne
12-08-2013, 20:22, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Feder'aln'i migracn'i sluzby na 'uzem'i Primorsky, 117 cizincu kontrolov'any v prubehu v'ikendu v z'atoce Azure(Shamora)pri bezpecnostn'i kontrole. Ve spolecn'em...
Co nejcasteji hledaj'i obyvatel'e Vladivostoku do referenc'i?
12-06-2013, 00:31, Cesky
Referencn'i sluzby a syst'emy - je to neco, bez ceho nemuze z'it modern'imu cloveku. Vzdy je nutn'e jedin'y zdroj, kde se lze okamzite dostat odpovedi na vsechny ot'azky: kde koupit ten spr'avn'y...
Soutez kreseb a plak'atu «Z'adn'y snupac'i tab'ak!» se kon'a v пришкольных t'aborech Vladivostoku
20-06-2013, 10:46, Cesky
Tak, vcera, 18. cervna, воспитанники z 13 wellness пришкольных t'aboru Первореченского jm'eno odeslali t'ematick'e kresby a plak'aty na soutez «Z'adn'y snupac'i tab'ak!». Dle podm'inek souteze kluci...
V Primorje diskutovat o probl'emu безнадзорных zv'irat
30-06-2013, 14:15, Cesky
28. cervna v administrative Pr'imorsk'eho hrany probehlo jedn'an'i pracovn'i skupiny na t'ema безнадзорных zv'irat. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar spr'avy hrany, pracovn'i skupina byla zalozena na...
Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev podekoval obcanum za 'ucast ve volb'ach
9-09-2013, 02:41, Cesky
Ve vecern'ich hodin'ach, po 22 hodin'ach starosta Vladivostoku Igor Pushkarev uspor'adal br'ifink pro m'edia. Berouce na vedom'i, kter'a se konala v cele volebn'iho r'adu, Igor Pushkarev rekl, ze...
Streetball pocas'i nen'i tak strasn'e
12-08-2013, 13:53, Cesky
Pres pr'imorsk'e pocas'i, d'iky rozmarum, kter'e bylo zrusen'i z'apasu rychlostn'i silnice "V'ychodu", coz je dals'i mistrovstv'i Vladivostok na ulici basketbal skoncila presne napl'anov'ano. Osud...
Utekl z m'ista nehody - zatknou
27-08-2013, 21:48, Cesky
Exekutor na OUPDS DP Alexandrov, obch'azet 'uzem'i r'ijna okresn'iho soudu, rekl, poskozen'i vozu patr'i zamestnanci soudu. Autem byl poskr'aban'y n'arazn'ik r'am pro upevnen'i reprezentacn'i...
Situace v n'adrz'ich Primorye stabilizovan'e
28-07-2013, 13:49, Cesky
Situace na jihu Primorye n'adrz'i stabilizovan'y. Podle herectv'i Reditel St'atn'iho unit'arn'i podnik "Primorsky VODOKANAL" Jurij Gurtyakov, nyn'i zcela zastavil dumpingov'e vody na prehrade...
Odborn'ici v oblasti z'avislost'i Psychiatrick'e a prodiskutovali aktu'aln'i ot'azky ve Vladivostoku
12-07-2013, 18:05, Cesky
Organiz'atorem akce bylo ministerstvo zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje. Lektory semin'are jsou zn'am'i praktici Vladivostok a Moskva. 'Ucastn'ici semin'are budou sezn'ameni s nov'ymi zpusoby pr'ace,...
28-08-2013, 18:15, Cesky
Z'itra, 29. srpna v 16 hodin knihovn'imi prostredky na ne. AS Pushkin(St. Svetlanskaya 55)vyz'yv'a obcany k b'asnick'e n'acrty "mesto, zp'ivan'y b'asn'iku." MBUK "Vladivostok 'Ustredn'i knihovna...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!