Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i

«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i poradenstv'i. Pr'ace by mela b'yt takov'a, od kde se duse raduje, a nen'i um'ir'a. Skoda d'ivat se na rodice, kter'i si ani neuvedomuj'i dusledky sv'ych myln'ych predstav o d'iteti, kter'e se vnucuj'i mu sv'e rozhodnut'i, kam j'it studovat a na jak'e smer. Pr'ipad ze zivota: matka privedla sv'eho syna studovat na ekonomick'e fakulte. To je neco, jak skoncil ucen'i a presne po 5 letech j'i rekl: «Jsi chtela diplom? ! Забирай na sebe a v'ice na muj zivot nen'i лезь, 5 let jsem delal to, ze je nen'avidel, a ted budu z'it!» A s'am sel zab'yvat t'im, k cemu duse lezela - tvorivost. Dnes tuning auta, mu prin'as'i radost, a pen'ize, kter'e kupodivu 25 kr'at vets'i, nez by dostal pri pr'aci na oboru, na kter'y str'avil 5 let sv'eho zivota. Pro koho je a pro koho je jen ot'azkou? A takov'ych pr'ipadu, protoze - more! Je treba urcite zm'init, ze tato situace jednoznacne рушит jeste jeden stereotyp, навязанный spolecnosti: profese by mela b'yt takov'a, kde se v'ice plat'i. Nesmysl! Douf'am, ze si z situaci popsan'e v tomto overili. Bohuzel, rodice tak prich'azej'ic'i zapomneli, ze stest'i je to tehdy, kdyz d'ite dostane radost z toho, co del'a, a tato jeho radost del'a a bohat'y a otevren'y a 'uspesn'y muz, zaj'imav'ym a srozumiteln'ym spolecnosti! T'emer pred tremi lety jsme zacali pom'ahat dosp'ivaj'ic'im, knez ve velmi slozit'e zivotn'i situaci, se lis'i ve sv'e duvody, ale stejne na dusledek: wild v predmetech, apatie, kompletn'i пофигизм nejen ke vsemu, ale k rodicum, hromady komplexu, obav a podobne. Jak je videt z toho, kontingent nase spolecnost oznacuje jako «nejtezs'i», «ty hloup'y», «ty ner'izen'e», «ty невменяемые» ml'adez, na kter'ych se skola, a obcas ve vetsine sv'em a rodice kladou kr'iz. Ale jak ukazuje praxe pr'ace s nimi - to талантливейшие deti, загнанные v rohu a nen'i понятые spolecnost'i, u kter'ych je velmi mnoho, co r'ici, a kter'e mohou mnoho, co delat. Je jen dulezit'e je rozpustit jejich led, slyset a dovolit r'ict. A tady to zac'in'a b'yt zaj'imav'e Ukazuje se v nich stanoven potenci'al tvurcu, tedy ty, kter'i svuj zivot chtel bych se venovat rozvoji a budov'an'i toho, co jeste neexistuje v pr'irode, ale myslenky, na nichz je nut'i, jiz dnes jednat. Je to portr'et obycejn'eho двоечника a троечника. Ale, co del'ame, jsme - spolecnost s temito detmi, o tom nekdy jindy. I kdyz, v podstate, a vsem здравомыслящим lidem to bez n'as a nasich zkusenost'i je zrejm'e, ze pouze zde rozum zrejme chyb'i zac'it jednat a pomoci tak tady заблудившимся v dzungli spotrebitelsk'ych чащ detem. Za posledn'i roky jsme si overili, (a pocet det'i, kter'i se obr'atili k n'am za celou dobu, byl dost velk'y, aby bylo mozn'e mluvit o objektivitu z'averu), ze u 89% det'i chyb'i pochopen'i jejich skutecn'e z'ajmy, vsechny jejich z'ajmy ulozena rodici, spolecnost'i, M'EDII, Internetem a poc'itacov'ymi hrami. A vetsinou to je duvod konflikty deti z cel'e zivotn'i prostred'i, protoze jejich duse jsou tyto z'ajmy a hodnoty konzumn'i spolecnosti je nechutn'e! Nicm'ene, kdo je slys'i, a kdo je ochoten jim pomoci? Nikdo! My jsme se st'ale nemohli pochopit, opravdu nen'i videt a neprerusuje dusi lidem, ucitelum a sv'ym rodicum, kdyz jsou deti, odpoved na ot'azku «proc jste se rozhodl st'at se l'ekarem?», - r'ikaj'i: «to je Proto, ze je tam hodne plat'i», a to z duvodu skutecnosti v profesi l'ekare - «posl'an'i l'ecit lidi, jim pom'ahat». Za ty roky t'emer 500 pr'ipadu takov'eho - povrchn'i a kmen. I kdyz, jakmile zacnete pracovat s nimi, vid'is, jak jiz po 2 t'ydnech deti samy zacnou otev'irat, ze jim pozici «spotrebitele» tak'e противна, jako i tobe. A pak se cel'a spolecnost nesn'as'i, ze se u n'as l'ekari - «коновалы», ucitel'e na nic годные a podobne. A protoze vsichni jsou nedopecen'y «odborn'ici» prisli na vedom'e vek nen'i pracovat, a korist str'ihat! Mozn'a je na case uz n'am vsem prem'yslet, ze jsme se vytvorit vlastn'ima rukama. V souvislosti s t'imto, na z'aklade vsech existuj'ic'ich trendy rozvoje vzdel'av'an'i, vedy, spolecnosti, politiky, techniky my, t'ym «РОСПРОРЫВ», prisel k vytvoren'i cel'e samostatn'y n'avod «Povol'an'i» pro transformaci stereotypy, implantovan'e deti s ohledem na jejich zivotn'i ceste, kter'e br'an'i videt stupen zmeny sveta, a kter'e vedou z'it setrvacnost'i. Z ceho v'yvoj dnesn'i spolecnosti dostat uv'izl nekde na konci roku 1990 - poc'atku roku 2000! Pokud budeme mluvit o podstate projektu je pomoc absolventum tohoto roku a budouc'im absolventum (a to kluci 9 let a 10-x tr'id) v ot'azce volby povol'an'i, v'yznam kter'eho nelze posoudit v r'amci t'emer 10 let. O vsech podrobnostech projektu «Profese» d'ame v nasem bulletinu. Jak se zaregistrovat? Je to jednoduch'e: www.rosproriv.ru. Gener'aln'i reditel «РОСПРОРЫВ» Igor Кузьменко: - zaj'imalo by Me osobnost rozv'ijet, pom'ahat jim, eliminovat jeho nedostatky a komplexy, kaz'i zivot a vztahy nejen se skoln'im prostred'im, ale i casto, kupodivu s v'ami - rodici, ti, kdo do nich investuje nejcennejs'i co maj'i - zivot a l'asku! Proto del'ame vse, vytv'ar'ime nov'e projekty a pom'ah'ame detem naucit se verit v sebe, v lidi kolem sebe, naj'it cestu a vse je rovnobezne s velk'ym pr'iprave v matematice, fyzice, informatice, v tomto roce jsou jiz a chemie. A nav'ic ke vsemu praxe zaveden'i do naseho ucen'i znalosti, kter'e se staly dostupn'e jen pred nekolika lety. Mohu to r'ici otevrene a upr'imne absolventi tohoto roku - to uz hrdost syst'emu «РОСПРОРЫВ»! A z postaven'i «studenti» jsou transformov'any v postaven'i «pruvodci» nad temi, kdo prijde stejn'e потерявшимися v zivote deti, co jeste pred rokem byli a jsou. A, jak uk'azala praxe, ani jedno d'ite, z tech, kdo skutecne dosel na konec, stejne jako v letosn'im roce jiz 10 lid'i (pro srovn'an'i, v lonsk'em roce jich bylo dva) zustal ve stejn'em stavu. Nasli sv'e zvl'astn'i zivotn'i cestu a ted uz jde pr'ace nad kroky, jak dos'ahnout vasich c'ilu! Upr'imne, to je v pohode videt vcerejs'im оболтусов, u nichz nebylo z'adn'e z'ajmy, nov'ymi lidmi, kter'i vse zaj'imav'e! Projekt jsme se snazili пилотно zkontrolujte, zda v lonsk'em roce na predchoz'i toku nasich z'aku. A muzu jednoznacne r'ict: jsme zablokov'an na toku proudu, ze kazd'y z nasich absolventu zac'in'a ch'apat, kam j'it, jak a neust'ale udrzovat cestovn'i rychlost. Na cem je zalozen projekt - na tajemstv'i a trendy, kter'e kazd'e self-respektovat profesion'al sleduje denne, vystavuje je syst'emov'y analytik, na z'aklade ceho a tvor'i strategie - vektor, nebo je-li mluvit jednoduch'ym jazykem - smer pohybu v ZIVOTE. Presne k tomu vsemu jsme pripraveni naucit nejen studenty stredn'ich skol, ale i studentum prvn'ich druh'e kurzu. Aby po odchodu z 'ustavu, oni se omezili sami sebe 'uzk'ymi vyhl'idkami pr'ace: b'yt дипломированной serv'irka, ukl'izecku, chuva, секретаршей (nebo-rozjet'eho vlaku «spr'avce») pro d'ivky a autorizovan'y taxik'arem, разнорабочим na stavbe nebo сантехником pro kluky. M'ate-li z'ajem, zastavte se a pod'ivejte se, jak'e vyhl'idky cek'a v'as nebo vase deti pres 5 let na m'iste фарпост v c'asti «shrnut'i». Upr'imne - je mi to strach, kdyz prich'az'i uvedomen'i, ze trh pr'ace ob'yvaj'i dnes 60% z'astupcu kancel'arsk'eho plankton, 30% середнячка, 9% ambici'ozn'ich sn'imku, kter'e chtej'i okamzite «z bl'ata do prince» dostat, aniz by zkusenosti a dovednosti, s'efy. R'idit ohledu na to, co nen'i годным «kancel'arskou planktonem». Zust'av'a jen 1% zdatn'y kluku a девчонок, ze z'itra to bude 'uspesnosti lidmi, задающими nov'e trendy ve spolecnosti a v ekonomice. Podnikatel'e, kter'i se skutecne setkali s trhem pr'ace naseho mesta, pochop'i, o cem se zde mluv'i. A to je, bohuzel, dost nebezpecn'y trend, kter'y muze v'est k velmi v'azn'emu ekonomick'emu poklesu, protoze velmi brzy se firme prestane bavit krmen'i дармоедов. To je v'ice, asi sign'alem by melo b'yt pro region'aln'ich a m'istn'ich vl'ad, kter'e, az bude pozde, mohou zmenit situaci na trhu pr'ace v'yrazne zpusobem. Znalost nov'eho - zdroj osobn'i efektivity v budoucnosti! A jeste na z'aver chtel bych apelovat na ty, kdo velmi casto z'avis'i v'yber d'ite. V'azen'i rodice, pros'im, uvedomte si, ze zbavuje d'ite tuto volbu, muzete pripravit jeho nez'avislosti a vz'it na sebe bremeno odpovednosti, ten kter'y je v ruzn'ych n'abozenstv'ich je zn'am jinak: karma, hr'ich, rock. Ale podstata zust'av'a jedna porusen'i z'akona svobody v'yberu! Polozte si ot'azku, jak budete cht'it videt sv'e d'ite? Потерявшимися v poc'itacov'ych hr'ach a vytvoren'y pro jejich degradace virtu'aln'i reality, v kulture anime, kde nen'i pochopit, kde se chlapec, a kde holka nebo kluk s «jiskrou v oku»? Verte mi, ze oni sami slzy вышибает, kdyz vcerejs'i vyhasl'e oci «trpyt'i se opaluj'i», a protoze je to jednou a navzdy. Vid'ime to t'emer kazd'y mes'ic. Jste rodic - Budete resit! V jednom z видеоинтервью jsme sestavili pak, proc se tak deje a jak to zmenit. Подписывайтесь na newsletter a zustante naladeni na nasich webov'ych str'ank'ach. Pro vsechny, kter'i se zacal zaj'imat t'im, jak z'iskat 'ucinnost v zivote a z'iskat vizi, kter'a umoznuje b'yt vzdy na vrcholu vlny vsech kriz'i, zmen a aktualizac'i, dvere РОСПРОРЫВа vzdy otevren'e. A dokud se nezapom'in'a, a vsech z'ucastnen'ych, cek'ame na nasich webin'aru, o term'inech kon'an'i nichz jsme se tak'e budou informovat prostrednictv'im naseho newsletteru. Volejte pr'ave ted na telefonn'im c'isle: 8914739 8837 - Igor, Gener'aln'i reditel РОСПРОРЫВ 8908992 6163 - Elena, koordin'ator projektu «Profese». 8914651 0114 - Marina, koordin'ator projektu «Matematika bez hranic» J'it na webov'e str'anky a zaregistrujte se do celkov'e newsletter РОСПРОРЫВ WWW.rosproriv.ru - Informacn'i PLATFORMA РОСПРОРЫВ: A napiste na электронку: Rosproriv@yandex.ru Jedn'im slovem, Pripojte se! Pokracov'an'i!Опубликовано:   11-06-2013, 10:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mestsk'a spr'ava blahopr'al zamestnancum v'ysadkov'e vojsko na jejich profesn'i dovolenou
2-08-2013, 22:30, Cesky
Na pocest tohoto sv'atku ve Vladivostoku se konalo shrom'azden'i pametn'i a koncert. V dopoledn'ich hodin'ach v Dome ml'adeze muze potkat spoustu modr'e barety. V 11:00 tam zacal nezapomenuteln'e...
Ans'ambl
5-09-2013, 15:15, Cesky
Vcera ve Vladivostoku na otevren'e sc'ene v parku detsk'e "slunce" byl slavnostn'i koncert venovan'y 70. v'yroc'i bitvy u Kurska. Tanec a tancu "Alice" Elena Cousin z veter'anu a mnoha hosty detsk'y...
Ur'azky
6-09-2013, 15:17, Cesky
Rezident Ussuriysk poslal ur'azliv'e zpr'avy obcana AP v soci'aln'i s'iti "VKontakte" ponizuj'ic'i cti a dustojnosti druh'eho. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby spolkov'eho soudn'iho exekutora Rosii v...
Приморские полицейские обеспечивают безопасный отдых детей в оздоровительных центрах
6-07-2013, 13:31, Cesky
За каждым местом массового отдыха детей и подростков закреплены сотрудники из числа руководящего и инспекторского состава территориальных органов внутренних дел. Осуществлены 253 проверки...
Novosibirsk
11-09-2013, 01:21, Cesky
Zcela jin'y sc'en'ar vyv'ijel setk'an'i v Novosibirsku, kde m'istn'i "Siberia" vzal Vladivostok "Admir'al". Jestlize v prvn'im obdob'i, hra byla pomerne rovn'a, krome bezshaybovoy a pak po prest'avce...
Vitaly Obotin stal sedmin'asobn'y mistr Surdlimpiady
6-08-2013, 12:01, Cesky
Sportovec Vladivostok, cten'a Mistr sportu Ruska Vitalij Obotin v'itezne uzavrel svuj projev na XXII letn'i Deaflympics, kter'a se konala v Sofii(Bulharsko)od 24. cervence do 4. srpna. Surdlimpiada -...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
Artem bude okrajov'e hospod'arsk'e souteze KVN
12-07-2013, 18:01, Cesky
KVN Artem - popul'arn'i destinac'i mlad'ych tvurcu. Pohyb se skl'ad'a z v'ice nez dvou tis'ic studentu. Mesto je aktivn'ich mestsk'ych skoln'i liga KVN. Letos spr'ava Artyom mestsk'a ctvrt a City...
DAO Irina Хакамада - nyn'i i pro владивостокских podnikatelu
25-06-2013, 09:45, Cesky
27. cervna OAO «Sberbank Rusko» spolecne s inovativn'im port'alem «Podnikatelsk'e prostred'i», d'avaj'i владивостокским podnikatelum moznost online si popov'idat s vynikaj'ic'i politick'ym a...
Na n'abrez'i se otev'ir'a prvn'i poulicn'iho divadla
13-07-2013, 21:33, Cesky
Organiz'atori akce jsou synov'e verejn'e organizace "Patriot rusk'em." Letn'i kino zah'ajily sv'e vlastn'i, bez podpory sponsorkoy v kvetnu tohoto roku, clenov'e komunity a projekt nab'irat na s'ile....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!