Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i

«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i poradenstv'i. Pr'ace by mela b'yt takov'a, od kde se duse raduje, a nen'i um'ir'a. Skoda d'ivat se na rodice, kter'i si ani neuvedomuj'i dusledky sv'ych myln'ych predstav o d'iteti, kter'e se vnucuj'i mu sv'e rozhodnut'i, kam j'it studovat a na jak'e smer. Pr'ipad ze zivota: matka privedla sv'eho syna studovat na ekonomick'e fakulte. To je neco, jak skoncil ucen'i a presne po 5 letech j'i rekl: «Jsi chtela diplom? ! Забирай na sebe a v'ice na muj zivot nen'i лезь, 5 let jsem delal to, ze je nen'avidel, a ted budu z'it!» A s'am sel zab'yvat t'im, k cemu duse lezela - tvorivost. Dnes tuning auta, mu prin'as'i radost, a pen'ize, kter'e kupodivu 25 kr'at vets'i, nez by dostal pri pr'aci na oboru, na kter'y str'avil 5 let sv'eho zivota. Pro koho je a pro koho je jen ot'azkou? A takov'ych pr'ipadu, protoze - more! Je treba urcite zm'init, ze tato situace jednoznacne рушит jeste jeden stereotyp, навязанный spolecnosti: profese by mela b'yt takov'a, kde se v'ice plat'i. Nesmysl! Douf'am, ze si z situaci popsan'e v tomto overili. Bohuzel, rodice tak prich'azej'ic'i zapomneli, ze stest'i je to tehdy, kdyz d'ite dostane radost z toho, co del'a, a tato jeho radost del'a a bohat'y a otevren'y a 'uspesn'y muz, zaj'imav'ym a srozumiteln'ym spolecnosti! T'emer pred tremi lety jsme zacali pom'ahat dosp'ivaj'ic'im, knez ve velmi slozit'e zivotn'i situaci, se lis'i ve sv'e duvody, ale stejne na dusledek: wild v predmetech, apatie, kompletn'i пофигизм nejen ke vsemu, ale k rodicum, hromady komplexu, obav a podobne. Jak je videt z toho, kontingent nase spolecnost oznacuje jako «nejtezs'i», «ty hloup'y», «ty ner'izen'e», «ty невменяемые» ml'adez, na kter'ych se skola, a obcas ve vetsine sv'em a rodice kladou kr'iz. Ale jak ukazuje praxe pr'ace s nimi - to талантливейшие deti, загнанные v rohu a nen'i понятые spolecnost'i, u kter'ych je velmi mnoho, co r'ici, a kter'e mohou mnoho, co delat. Je jen dulezit'e je rozpustit jejich led, slyset a dovolit r'ict. A tady to zac'in'a b'yt zaj'imav'e Ukazuje se v nich stanoven potenci'al tvurcu, tedy ty, kter'i svuj zivot chtel bych se venovat rozvoji a budov'an'i toho, co jeste neexistuje v pr'irode, ale myslenky, na nichz je nut'i, jiz dnes jednat. Je to portr'et obycejn'eho двоечника a троечника. Ale, co del'ame, jsme - spolecnost s temito detmi, o tom nekdy jindy. I kdyz, v podstate, a vsem здравомыслящим lidem to bez n'as a nasich zkusenost'i je zrejm'e, ze pouze zde rozum zrejme chyb'i zac'it jednat a pomoci tak tady заблудившимся v dzungli spotrebitelsk'ych чащ detem. Za posledn'i roky jsme si overili, (a pocet det'i, kter'i se obr'atili k n'am za celou dobu, byl dost velk'y, aby bylo mozn'e mluvit o objektivitu z'averu), ze u 89% det'i chyb'i pochopen'i jejich skutecn'e z'ajmy, vsechny jejich z'ajmy ulozena rodici, spolecnost'i, M'EDII, Internetem a poc'itacov'ymi hrami. A vetsinou to je duvod konflikty deti z cel'e zivotn'i prostred'i, protoze jejich duse jsou tyto z'ajmy a hodnoty konzumn'i spolecnosti je nechutn'e! Nicm'ene, kdo je slys'i, a kdo je ochoten jim pomoci? Nikdo! My jsme se st'ale nemohli pochopit, opravdu nen'i videt a neprerusuje dusi lidem, ucitelum a sv'ym rodicum, kdyz jsou deti, odpoved na ot'azku «proc jste se rozhodl st'at se l'ekarem?», - r'ikaj'i: «to je Proto, ze je tam hodne plat'i», a to z duvodu skutecnosti v profesi l'ekare - «posl'an'i l'ecit lidi, jim pom'ahat». Za ty roky t'emer 500 pr'ipadu takov'eho - povrchn'i a kmen. I kdyz, jakmile zacnete pracovat s nimi, vid'is, jak jiz po 2 t'ydnech deti samy zacnou otev'irat, ze jim pozici «spotrebitele» tak'e противна, jako i tobe. A pak se cel'a spolecnost nesn'as'i, ze se u n'as l'ekari - «коновалы», ucitel'e na nic годные a podobne. A protoze vsichni jsou nedopecen'y «odborn'ici» prisli na vedom'e vek nen'i pracovat, a korist str'ihat! Mozn'a je na case uz n'am vsem prem'yslet, ze jsme se vytvorit vlastn'ima rukama. V souvislosti s t'imto, na z'aklade vsech existuj'ic'ich trendy rozvoje vzdel'av'an'i, vedy, spolecnosti, politiky, techniky my, t'ym «РОСПРОРЫВ», prisel k vytvoren'i cel'e samostatn'y n'avod «Povol'an'i» pro transformaci stereotypy, implantovan'e deti s ohledem na jejich zivotn'i ceste, kter'e br'an'i videt stupen zmeny sveta, a kter'e vedou z'it setrvacnost'i. Z ceho v'yvoj dnesn'i spolecnosti dostat uv'izl nekde na konci roku 1990 - poc'atku roku 2000! Pokud budeme mluvit o podstate projektu je pomoc absolventum tohoto roku a budouc'im absolventum (a to kluci 9 let a 10-x tr'id) v ot'azce volby povol'an'i, v'yznam kter'eho nelze posoudit v r'amci t'emer 10 let. O vsech podrobnostech projektu «Profese» d'ame v nasem bulletinu. Jak se zaregistrovat? Je to jednoduch'e: www.rosproriv.ru. Gener'aln'i reditel «РОСПРОРЫВ» Igor Кузьменко: - zaj'imalo by Me osobnost rozv'ijet, pom'ahat jim, eliminovat jeho nedostatky a komplexy, kaz'i zivot a vztahy nejen se skoln'im prostred'im, ale i casto, kupodivu s v'ami - rodici, ti, kdo do nich investuje nejcennejs'i co maj'i - zivot a l'asku! Proto del'ame vse, vytv'ar'ime nov'e projekty a pom'ah'ame detem naucit se verit v sebe, v lidi kolem sebe, naj'it cestu a vse je rovnobezne s velk'ym pr'iprave v matematice, fyzice, informatice, v tomto roce jsou jiz a chemie. A nav'ic ke vsemu praxe zaveden'i do naseho ucen'i znalosti, kter'e se staly dostupn'e jen pred nekolika lety. Mohu to r'ici otevrene a upr'imne absolventi tohoto roku - to uz hrdost syst'emu «РОСПРОРЫВ»! A z postaven'i «studenti» jsou transformov'any v postaven'i «pruvodci» nad temi, kdo prijde stejn'e потерявшимися v zivote deti, co jeste pred rokem byli a jsou. A, jak uk'azala praxe, ani jedno d'ite, z tech, kdo skutecne dosel na konec, stejne jako v letosn'im roce jiz 10 lid'i (pro srovn'an'i, v lonsk'em roce jich bylo dva) zustal ve stejn'em stavu. Nasli sv'e zvl'astn'i zivotn'i cestu a ted uz jde pr'ace nad kroky, jak dos'ahnout vasich c'ilu! Upr'imne, to je v pohode videt vcerejs'im оболтусов, u nichz nebylo z'adn'e z'ajmy, nov'ymi lidmi, kter'i vse zaj'imav'e! Projekt jsme se snazili пилотно zkontrolujte, zda v lonsk'em roce na predchoz'i toku nasich z'aku. A muzu jednoznacne r'ict: jsme zablokov'an na toku proudu, ze kazd'y z nasich absolventu zac'in'a ch'apat, kam j'it, jak a neust'ale udrzovat cestovn'i rychlost. Na cem je zalozen projekt - na tajemstv'i a trendy, kter'e kazd'e self-respektovat profesion'al sleduje denne, vystavuje je syst'emov'y analytik, na z'aklade ceho a tvor'i strategie - vektor, nebo je-li mluvit jednoduch'ym jazykem - smer pohybu v ZIVOTE. Presne k tomu vsemu jsme pripraveni naucit nejen studenty stredn'ich skol, ale i studentum prvn'ich druh'e kurzu. Aby po odchodu z 'ustavu, oni se omezili sami sebe 'uzk'ymi vyhl'idkami pr'ace: b'yt дипломированной serv'irka, ukl'izecku, chuva, секретаршей (nebo-rozjet'eho vlaku «spr'avce») pro d'ivky a autorizovan'y taxik'arem, разнорабочим na stavbe nebo сантехником pro kluky. M'ate-li z'ajem, zastavte se a pod'ivejte se, jak'e vyhl'idky cek'a v'as nebo vase deti pres 5 let na m'iste фарпост v c'asti «shrnut'i». Upr'imne - je mi to strach, kdyz prich'az'i uvedomen'i, ze trh pr'ace ob'yvaj'i dnes 60% z'astupcu kancel'arsk'eho plankton, 30% середнячка, 9% ambici'ozn'ich sn'imku, kter'e chtej'i okamzite «z bl'ata do prince» dostat, aniz by zkusenosti a dovednosti, s'efy. R'idit ohledu na to, co nen'i годным «kancel'arskou planktonem». Zust'av'a jen 1% zdatn'y kluku a девчонок, ze z'itra to bude 'uspesnosti lidmi, задающими nov'e trendy ve spolecnosti a v ekonomice. Podnikatel'e, kter'i se skutecne setkali s trhem pr'ace naseho mesta, pochop'i, o cem se zde mluv'i. A to je, bohuzel, dost nebezpecn'y trend, kter'y muze v'est k velmi v'azn'emu ekonomick'emu poklesu, protoze velmi brzy se firme prestane bavit krmen'i дармоедов. To je v'ice, asi sign'alem by melo b'yt pro region'aln'ich a m'istn'ich vl'ad, kter'e, az bude pozde, mohou zmenit situaci na trhu pr'ace v'yrazne zpusobem. Znalost nov'eho - zdroj osobn'i efektivity v budoucnosti! A jeste na z'aver chtel bych apelovat na ty, kdo velmi casto z'avis'i v'yber d'ite. V'azen'i rodice, pros'im, uvedomte si, ze zbavuje d'ite tuto volbu, muzete pripravit jeho nez'avislosti a vz'it na sebe bremeno odpovednosti, ten kter'y je v ruzn'ych n'abozenstv'ich je zn'am jinak: karma, hr'ich, rock. Ale podstata zust'av'a jedna porusen'i z'akona svobody v'yberu! Polozte si ot'azku, jak budete cht'it videt sv'e d'ite? Потерявшимися v poc'itacov'ych hr'ach a vytvoren'y pro jejich degradace virtu'aln'i reality, v kulture anime, kde nen'i pochopit, kde se chlapec, a kde holka nebo kluk s «jiskrou v oku»? Verte mi, ze oni sami slzy вышибает, kdyz vcerejs'i vyhasl'e oci «trpyt'i se opaluj'i», a protoze je to jednou a navzdy. Vid'ime to t'emer kazd'y mes'ic. Jste rodic - Budete resit! V jednom z видеоинтервью jsme sestavili pak, proc se tak deje a jak to zmenit. Подписывайтесь na newsletter a zustante naladeni na nasich webov'ych str'ank'ach. Pro vsechny, kter'i se zacal zaj'imat t'im, jak z'iskat 'ucinnost v zivote a z'iskat vizi, kter'a umoznuje b'yt vzdy na vrcholu vlny vsech kriz'i, zmen a aktualizac'i, dvere РОСПРОРЫВа vzdy otevren'e. A dokud se nezapom'in'a, a vsech z'ucastnen'ych, cek'ame na nasich webin'aru, o term'inech kon'an'i nichz jsme se tak'e budou informovat prostrednictv'im naseho newsletteru. Volejte pr'ave ted na telefonn'im c'isle: 8914739 8837 - Igor, Gener'aln'i reditel РОСПРОРЫВ 8908992 6163 - Elena, koordin'ator projektu «Profese». 8914651 0114 - Marina, koordin'ator projektu «Matematika bez hranic» J'it na webov'e str'anky a zaregistrujte se do celkov'e newsletter РОСПРОРЫВ WWW.rosproriv.ru - Informacn'i PLATFORMA РОСПРОРЫВ: A napiste na электронку: Rosproriv@yandex.ru Jedn'im slovem, Pripojte se! Pokracov'an'i!Опубликовано:   11-06-2013, 10:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Akce
16-07-2013, 12:46, Cesky
'Ucelem souboru opatren'i je prevence s'iren'i skutecnost'i a budoucnost'i uz'iv'an'i drog mezi voj'aky a n'amorn'iky. Behem akce specialistu UFSKN Ruska na 'uzem'i Primorye mel 69 rekrutuje z...
Vojensk'a predal medic'iny. Ve prospech lid'i
18-07-2013, 14:32, Cesky
Ministerstvo obrany posle devet z D'aln'eho v'ychodu vojensk'e nemocnice v r'amci pravomoci Spolkov'e l'ekarsk'e a biologick'e agentury. Mezi nimi dva n'amorn'i instituce - nemocnice k'amen Ryb'ar a...
'Ucastn'ici bitvy u Kurska byl ocenen pam'atn'ych charakteru
20-08-2013, 21:03, Cesky
Akce se z'ucastnilo veter'any z bitvy u Kurska. "V'azen'i veter'ani, jste udelali neoceniteln'y pr'inos k v'itezstv'i. Preji v'am zdrav'i a dlouh'y zivot "- urceno cele veter'anu Vladivostok Igor...
V Primorye pokracuje sklizen
29-08-2013, 12:01, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zemedelstv'i a v'yzivy 'uzem'i Primorsky, odstranil 65 procent rozlohy brzy zrnin. Rutinn'i prov'aden'i tezby tezk'e prerusovan'e d'est, kter'y rozs'ir'i pres okraj v prumeru...
V rusk'em, budou obnoviteln'e zdroje energie je
6-09-2013, 21:45, Cesky
Dnes je 6. z'ar'i Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky behem prvn'iho zased'an'i kongresu D'aln'eho v'ychodu reditel investicn'i c gener'aln'iho JSC "energetick'eho syst'emu RAO...
Vladivostok navst'ivila delegace Kursk
22-08-2013, 21:46, Cesky
21.srpna 'ucastnit se oslav 70. v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u Kurska, v hrdinsk'em meste Vladivostok Kursk delegace, kter'a se bude pod'ilet na oslav'ach 70 - let'e v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u...
Spr'avnost 'udaju kandid'ata Velgodskogo zpochybnena Prokuratura ve Vladivostoku
9-09-2013, 02:41, Cesky
Na konci t'ydne prokuratura ve Vladivostoku zasl'any Komisi mestsk'e volebn'i myslence, ze informace uveden'e kandid'atem na post starosty Vladivostoku, jsou nespolehliv'e. Jako dopisovatel RIA...
Zatcen'i арсеньевских гаишников podporila prokuratura
14-06-2013, 14:15, Cesky
Ve meste Арсеньеве zalobce uznal leg'aln'i vzrusen'i trestn'ich vecech t'ykaj'ic'i se 'uredn'iku dopravn'i policie УМВД Ruska Приморскому okraji. St'atn'im z'astupcem mesta Арсеньева uzn'ana jako...
V Уссурийске pokracuje akce «Bezpecn'e l'eto»
22-06-2013, 15:00, Cesky
V kvetnu policist'e zacali prov'adet «Poucen'i o bezpecnosti pro deti». Pomoc'i animovan'ych spotu na lekc'ich bezpecnostn'i person'al jednotky mladistv'ych a inspektori na podporu dopravn'i policie...
Ve vytrvalostn'ich z'avodu v Malajsii poprv'e se z'ucastn'i rusk'y pilot
1-09-2013, 00:30, Cesky
Stoj'i za zm'inku, ze Mark vstoupil do z'avodu svetov'eho seri'alu GT3 jako v'itez prvn'iho mistrovstv'i «Nissan GT Academy 2012" v Rusku. Mark Shulzhitsky - pilot z Vladivostoku, v roce 2013 se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!