Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Stavitel'e ДВФУ mohou оскандалиться s Московским autodum-2014?

Stavitel'e ДВФУ mohou оскандалиться s Московским autodum-2014? C'ast svetov'ych v'yrobcu automobilu muze odhl'asit z 'ucasti na Moskevsk'em autosalonu v roce 2014. Jak uv'ad'i «Kommersant», potenci'aln'i 'ucastn'ici jsou nespokojeni s n'aklady na pron'ajem sportovist, kter'a v'yrazne presahuje podobn'e ceny, pusob'ic'i na autosalonech v Par'izi a Frankfurtu nad mohanem. Jak se slav'i z'astupci spolecnost'i, cena jednoho ctverecn'iho metru v «Crocus Expo», kde se kon'a autosalon, v dobe kon'an'i v'ystav vzrostl ve srovn'an'i s 2012 rok minim'alne na 65% - ze 110 az 185 eur. Sama stejn'e ubytovatel vyzaduje zaplacen'i poplatku az do zac'atku podzimu, protoze pak n'ajemn'e sazba vzroste na 250 euro za metr ctverecn'i. Krome toho, ze mnoho automobilek n'akladu na 'ucast na autosalonu nen'i stanovena v rozpoctu letosn'iho roku jsou pl'anov'any dals'i. Nicm'ene, mnoho spolecnost'i se v'yrazne snizuj'i n'aklady a zacnou ukl'adat, takze je mozn'e, ze se vubec nebudou pod'ilet na autosalonu v dan'ych podm'ink'ach. Ve «Crocus Expo» situaci tzv. pracovn'i. V nejblizs'i dobe veden'i v'ystaviste uskutecn'i spolecn'e setk'an'i s automobilkami, kde se bude diskutovat o aktu'aln'i situaci a cenov'e politiky. Pripomenme si, ze ZAO «Krokus» hodnotila v'ystavbou ДВФУ na ostrove Cestina v letech 2009-2013.

mail.ru

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
35-rok-star'y policista uveznen za prodej heroinu ve Vladivostoku
6-08-2013, 12:00, Cesky
Ve Vladivostoku o podezren'i z prodeje narkotik zatkli agenti policistu. 16.cervence 2013 v byte na ulici v rusk'em Vladivostoku, nezn'am'a osoba pred'ana penez pro obcany drogy - heroin o hmotnosti...
12-08-2013, 20:15, Cesky
Dals'im pr'ikladem, ze zlepsen'i spravedlnosti ve vztahu k zaplacen'i dluhu, je-li vz'it nejdrazs'i vec, ned'avno demonstroval podnikatel z regionu Kirov. Tento odhaluj'ic'i pr'ibeh vypr'aven'y RIA...
V'ikend se budou konat «Pod kopul'i Vladivostoku»
14-06-2013, 19:00, Cesky
V okrajov'e centru Приморья prob'ihaj'i tvurc'i cinnosti v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pohostinn'e». Tak, z'itra, 15. cervna, na n'abrez'i Sportovn'iho Pr'istavu v 16 hodin zacne...
Tanecn'i workshopy se budou konat v Latinsk'e Amerika dn'i ve Vladivostoku
8-08-2013, 21:06, Cesky
Ve dnech Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku 15-17 srpna v n'abrez'i Sports bude tancit d'ilny. Naucit se z'akladn'i pohyby ohniv'e v'asniv'e tango a samba bude moci z'ucastnit. Podle tiskov'e sluzby...
Dopravn'i policie mesta Vladivostoku chtel ocit'ych svedku dopravn'i nehody
21-06-2013, 10:30, Cesky
19062013г. asi 0930 hodin, v okol'i domu c. 12 v ulici Sportovn'i v z'one светофорного regulace ridic, pohybuj'ic'i se na nevyj'adren'e nebo pronajat'e auto, se dopustil kolize na chodce, zeny 76...
Odborn'ici diskutovali region'aln'i z'akon opravit
11-07-2013, 14:20, Cesky
N'avrh z'akona vyvolal pobouren'i verejnosti, protoze predstavuj'i mechanismus opravy bude m'it vliv na vsechny obyvatele bytov'ych domu. Predpokl'ad'a se, ze vsichni majitel'e odecte mes'icn'i...
Mlad'ym tam u koho se ucit
23-06-2013, 14:46, Cesky
Poh'ar Pr'imorsk'eho hrany v basketbalu 3x3 v баскетбольном centru «Sparta» skoncil jasn'ym v'itezstv'im владивостокской t'ymu ПСРЗ - uv'ad'i se na str'ank'ach basketbalov'y klub...
Ukraden'e dokumenty - a dostal pod palbu policie
25-06-2013, 09:46, Cesky
Dals'i pr'ipad pouzit'i zbran'i pro zadrzen'i podezrel'ych byl zaznamen'an v krajsk'e metropoli. Vsechno to zacalo t'im, ze pozde vecer provozovateli «02» УМВД Ruska v roce Владивостоку obdrzela...
M'ydlov'e bubliny
14-08-2013, 21:17, Cesky
Vladivostok celn'i 'urad pri kontrole n'akladu byly nalezeny Stavebnice m'ydlov'a bublina s pr'iznaky padel'an'i. 1308 sady M'ydlov'e bubliny byly oznaceny grafickou reprezentaci v podobe cerven'eho...
V Партизанском oblasti vynesen odsuzuj'ic'i rozsudek v pr'ipadu na v'yplatu mezd
1-07-2013, 14:00, Cesky
28. cervna 2013 st'atn'im z'astupcem Pr'imorsk'eho okraj byl vynesen verdikt obyvatel Partyz'ansk'e oblasti, kter'y je odsouzen za sp'ach'an'i trestn'ych cinu uveden'ych v h. 2 kalend'ar. 145.1...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!