Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Ольгинском oblasti nen'i доплачивали zamestnancum skoly a skolky

V Ольгинском oblasti nen'i доплачивали zamestnancum skoly a skolky Prokur'ator Ольгинского jm'eno chr'aneny pracovn'i pr'ava zamestnancu obecn'i vzdel'avac'ich instituc'i. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Elena Телегина, st'atn'im z'astupcem jm'eno provedena kontrola argumentu kolektivn'i z'adost'i zamestnancu obecn'i vzdel'avac'i instituce Ольгинского jm'eno o porusen'i v oblasti odmenov'an'i. Fakta porusov'an'i pracovn'ich pr'av zamestnancu uveden'ych instituc'i se potvrdily. Je treba objasnit, ze zamestnanci skolky a skoly maj'i n'arok na z'isk'an'i mzda nen'i nizs'i nez minim'aln'i mzda s n'asledn'ym начислением na nej okresn'i m'ira a 'urokov'a prir'azka za zkusenosti v jizn'ich oblastech D'aln'eho V'ychodu. V souvislosti s t'imto prokur'ator okresn'i soudy zamerena 70 vyplnov'an'im z'adost'i o vym'ah'an'i dluzn'e mzdy ve v'ysi v'ice nez 400 tis'ic kc V soucasn'e dobe je jiz projedn'an a prijat 67 takov'ych z'adost'i v celkov'e hodnote v'ice nez 390 tis'ic kc. Prokur'ator jm'eno kapitole Ольгинского mestsk'e ctvrti, stejne jako rezis'ery stredn'ich vzdel'avac'ich skol a vedouc'im skolky Ольгинского jm'eno provedeny predstavu o odstranen'i zjisten'ych porusen'i pozadavku pracovn'iho pr'ava.Опубликовано:   10-06-2013, 19:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Жительница Находки из-за долгов осталась без платьев
3-07-2013, 13:30, Cesky
Теперь платья китайского производства из бутика должницы будут переданы на реализацию. В находкинском отделе судебных приставов находится 13 исполнительных производств о взыскании денежных средств с...
Рыбпорт ve Vladivostoku pouzil morsk'e vody neleg'alne?
5-06-2013, 02:47, Cesky
Pobrezn'i dopravn'i st'atn'im z'astupcem provedena kontrola dodrzov'an'i pozadavku pr'avn'ich predpisu Rusk'e Federace, feder'aln'i nemovitosti pri v'ykonu podnikatelsk'e cinnosti otevren'a akciov'a...
Problematika zlepsov'an'i obcansk'eho a trestn'iho pr'ava a zv'azit Vladivostok
19-09-2013, 17:40, Cesky
T'ema setk'an'i - ot'azky zlepsen'i obcansk'eho a trestn'iho pr'ava. To prinese dohromady v'ice nez 50 lid'i. Mezi nimi sest poslancu St'atn'i dumy - clenov'e V'yboru pro obcansk'e, trestn'i,...
Rekonstrukce ud'alost'i Khasan se bude konat 10. srpna v Primorye
5-08-2013, 20:04, Cesky
Poprv'e na svete bude rekonstrukce ud'alost'i Khasan. Unik'atn'i na Primorsk'y kraj akce probehne 10. srpna v obci Kraskino. Kulat'y stul na t'ema konalo 3. srpna v den'iku "Komsomolskaja Pravda"....
Opil'y v'ytrzn'ik na letu Moskva - Phuket pokutu pul milionu rublu
12-09-2013, 09:31, Cesky
Podolsk'y Mesto soud odsoudil m'istn'iho Vyacheslav Ismailov, predstavil vzpouru v letadle "Aeroflot" pri letu z Moskvy do Phuketu 2. 'unora letosn'iho roku. S Rowdy byla 'uctov'ana c'astka...
Komsomolsk Nikolajev a pokracovat v
12-09-2013, 03:12, Cesky
Tiskov'y servis rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v oblasti Chabarovsku hl'as'i hydrologick'ych podm'inek v regionu Chabarovsku k 08:0011. z'ar'i. Hladina vody v reky Amur pobl'iz...
V Primorje, ze budou zjistil okolnosti smrteln'ych NEHOD
8-07-2013, 09:45, Cesky
Na m'isto nehody odesel oblecen'i dopravn'i hl'idky sluzby a следственно-pracovn'i skupina. Je zjisteno, ze se 38-let'y muz, zat'imco za volantem vozu Toyota Раум», nen'i se vyrovn'aval s...
V'azn'e rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum se bude konat v cervenci ve Vladivostoku
21-06-2013, 15:17, Cesky
3-4 cervence 2013 ve Vladivostoku se bude konat rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum, na kter'em budou pr'itomni stovky manazeru jihokorejsk'ych i rusk'ych firem, stejne jako z'astupci полпредства...
Pr'avn'ik vraha Primorye ztratil pr'avn'ik stav
8-08-2013, 15:45, Cesky
02082013 Porad'i rusk'eho ministerstva spravedlnosti r'id'i Primorsky stavu pr'avn'ik Eugene Norinova ukonceno rozhodnut'im Bar Council of Primorsk'eho kraje. Duvody pro v'yrobu prohl'asen'i k...
V sobotu ve Vladivostoku bude oblacno
29-06-2013, 14:00, Cesky
V kraji m'isty slab'y d'est, r'ano m'isty mlhy. V'itr jihoz'apadn'i умеренный.Температура vzduchu 1227°C. Ve Vladivostoku zatazeno, prev'azne bez sr'azek. V'itr jiho-v'ychodn'i s v'yrazn'ym. Teplota...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!