Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku

Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku Z'itra, 11. cervna, ve Vladivostoku se zmen'i rezim provozu autobusov'e trasy c. 29д, доставляющего obyvatel ostrova Rusk'y z obce Podstavci v centr'aln'i c'asti mesta. Konecnou zast'avkou autobusu bude nyn'i «TC Smaragd - 2». Jak je uvedeno v r'izen'i dopravy spr'avy Vladivostoku, puvodne autobusy c. 29д bydleli v bl'izkosti n'adraz'i morsk'e pobrez'i zpr'av na ulici. Нижнепортовой, kde jsou zvykl'i chodit obyvatel'e ostrova Rusk'y pri ceste na morsk'em dopravou. Nyn'i vsak, jak uk'azaly studie cestuj'ic'ich a hodnocen'i samotn'ych ostrovanu, v t'eto zast'avce nen'i treba, tak jako lidem, je pohodlnejs'i chodit v bl'izkosti n'akupn'i centrum «Smaragd», kde se kon'a vetsina mestsk'ych linek a jiz odtud doj'izdet do jin'ych destinac'i. V opacn'em smeru pohyb bude prob'ihat Океанскому a Партизанскому zpusobech od zast'avky «Комарова - galerie - Instrument'aln'i rostlin», na ulici. Gogol se zast'avkami «ВГУЭС - Student», s n'asledn'ym odjezdem na most pres z'atoku Zlat'y Roh a d'ale po trase.Опубликовано:   10-06-2013, 19:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku se otev'ir'a centrum visa Francii
14-06-2013, 14:15, Cesky
V nejblizs'i pondel'i, 17. cervna, ve Vladivostoku maj'i визовое okno Francii. O t'eto ud'alosti informoval v dopise kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева mimor'adn'y a полномочный velvyslanec Francie...
Obyvatel'e pobrezn'ich vesnic zasazen'ych cyklonem nad'ale prij'imat platby v hotovosti
6-08-2013, 18:16, Cesky
Jak bylo uvedeno v dnes v budove 'uzem'i Primorsky spr'ava tiskov'e konferenci, viceguvern'er Primorsk'y kraj Alexander Moose ovlivnen rusk'em obyvateli cyklonu zacne vypl'acet d'avky. Napr'iklad, je...
Dluzn'ikovi, убегавшему od soudn'ich приставов, musel sanitku
17-06-2013, 17:01, Cesky
Ale narazit a jako z'astupci silnejs'iho pohlav'i, kter'e z duvodu 'uspory na bl'izk'e deti jsou ochotni riskovat vlastn'i zdrav'i. Pr'ipad, kter'y je v'ytecn'ym pr'ikladem, doslo na druh'y den v...
Provozn'i informace pro n'amorn'i mimor'adn'e situace dne: 21.srpna
21-08-2013, 11:17, Cesky
20 srpen v 06:0032 minut do centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace na 'uzem'i Primorsky, to bylo hl'asil, ze v dusledku hojn'ych sr'azek,...
Michael Berestenko:
9-09-2013, 06:14, Cesky
Vecer 8.z'ar'i hlavy mesta volebn'i komise Michael Berestenko informoval tisk v prvn'im patre mestsk'e spr'avy. Jak poznamenal Michael Berestenko, byly volby v klidu dost. "Ted je zeme jiz uzavrena,...
Ztratil doktor ekonomie Michael Terek
6-09-2013, 15:19, Cesky
Michail dobre zn'am'y a respektovan'y v n'amorn'i oblasti. Po mnoho let tento talentovan'y ucitel a ucenec vedl fond pro region'aln'i Pacifik Centra pro strategick'a studia. Michail byl clenem...
Seaside sportovec dos'ahl fin'ale 2013 univerzi'ady
9-07-2013, 15:04, Cesky
Z'averecn'a soutez se bude konat 11. cervna. Ilgizar Safiullin se jich 'ucastnit v n'arodn'im t'ymu Ruska. Pripomenme guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky osobne navst'ivil...
30. srpna - 1. z'ar'i bude Vladimir Putin navst'ivit Peking
30-08-2013, 14:15, Cesky
Behem n'avstevy se prezident uspor'ad'a radu setk'an'i na, mimo jin'e, ot'azka likvidace n'asledku povodnov'e situaci na D'aln'em v'ychode, socio-ekonomick'y rozvoj Primorsk'eho kraje a vyhl'idky pro...
Policie zatkla podezrel'e 'utoku na 'ucastn'iky nehody v partyz'ansk'e
17-07-2013, 16:34, Cesky
Na Nakhodka silnicn'i - Lazo, u obce Frolovka celn'i kolizi motorov'e vozidlo "Toyota Crown" s motocyklem Honda HR "250". Ridic motocyklu zemrel, aniz nabyl vedom'i. Jeho osobn'i zranen'i zemrel v...
Silnice N'amorn'i uklizen'e po cyklonu
28-07-2013, 18:31, Cesky
Pri zastaven'i deste na silnici region'aln'ich pracovn'iku podr'izenosti odebran'ych a zar'izen'i. Podle gener'aln'iho reditele spolecnosti JSC "Primavtodor" Alexander Hoffmann, spolecnost za 'ukol...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!