Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ciz'i jazyky a fyziku pronajmout dnes studenti

Ciz'i jazyky a fyziku pronajmout dnes studenti Jednotn'y st'atn'i zkouska z ciz'ich jazyku a fyzice dnes pronaj'imaj'i studenti stredn'ich skol. Jako pomocn'e n'astroje na TESTOV'AN'I ve fyzice lze pouz'ivat prav'itko a непрограммируемым kalkulackou. Nic jin'eho na zkousku studentum pujcit nelze. Ve vsech kancel'ar'ich, kde studenti budou ps'at zkousky, уберут st'anky s referencn'i kognitivn'ich informac'i. Telefony nab'izej'i nen'i to vz'it s sebou vubec. V opacn'em pr'ipade je kazd'y, kdo bude nalezen mobiln'i telefon, bude zlikvidov'an na zkousku. Krome tradicn'ich skol anglictiny, TESTOV'AN'I muzete pronajmout na nemeck'emu a francouzsk'emu. V letosn'im roce z владивостокских skol vyr'ab'i 2476 lidi. Vsechny maj'i predali Jednotn'e st'atn'i zkousky ze dvou povinn'e predmety - rusk'y jazyk a matematiku. Pro prijet'i na vysok'e skoly absolventum nutn'e slozit TESTOV'AN'I na dals'i predmety. Prvn'i povinn'e predmet - rusk'y jazyk - vsichni absolventi владивостокских skol darovat 27. kvetna. Povinnou matematiku kluci se rozhodli, 3. cervna. Kter'i se rozhodli pro informatiku a biologii prisla na zkousku 30. kvetna. Soci'aln'ich studi'i a chemie se uskutecn'i 10. cervna. Geografie a literatura - 13. cervna. Jak uv'ad'i odborn'ici pro r'izen'i vzdel'av'an'i, v letosn'im roce pripraven'e 18 bodu kon'an'i zkousky. Vsechny jsou vybaveny potrebn'ym poc'itacov'ym vybaven'im, pap'irnictv'i. Prostory, kde se absolventi skl'adat zkousky, pripraven'e v souladu s hygienick'e a zdravotn'i pozadavky. Predmety prij'imac'i zkousky jsou: 1 a 2 gymn'azia, skoly№71314 171923 252833 585960 677477 a 79. Skolen'i a odbornou pr'ipravu absolvovali pedagogov'e, kter'i pusob'i v roli organiz'atoru na kazd'em odstavci, v ruzn'ych zkouska dnech. Pripraven'e a predmety ochrany, vym'ah'an'i pr'ava a медпункты. Por'izeny potrebn'e l'eky, na m'istech дежурят l'ekari.Опубликовано:   6-06-2013, 15:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Detsk'y fotbalov'y turnaj «M'ic pr'atelstv'i» se bude konat ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:02, Cesky
Z'itra, 6. cervna, ve Vladivostoku se bude konat fotbalov'y turnaj s 'ucast'i chovanci detsk'ych domovu. Organiz'ator sportovn'i souteze prohl'asila, ml'adeze sdruzen'i «Ротаракт klub» s podporou...
Migruj'ic'i pracovn'ici nuceni kupovat migrace smenku do 30 tis'ic kc
17-06-2013, 21:45, Cesky
Rust'i poslanci prisli s necekanou iniciativou, kter'a umozn'i sn'izit «неоправданную z'atez na rozpocet zeme» a naj'it prostredky na deportac'ich migruj'ic'ich pracovn'iku. Clenov'e Госдумы Alexej...
Japonsk'y graffiti umelec kreslit Vladivostok fantastick'y podmorsk'y svet
9-08-2013, 20:05, Cesky
Graffiti umelec z Japonska Yuma Yoshimura(aka Yumanidzumu)pod Vladivostok 8. Bien'ale v'ytvarn'eho umen'i v 'umyslu promenit c'ast zdi v sestersk'ych mest park v podvodn'im kr'alovstv'i. "Vladivostok...
Ve Vladivostoku zadrzeli podezren'i na podvod v oblasti spolecn'e v'ystavbe
10-07-2013, 12:01, Cesky
46-rok-star'y s'ef firmy, kter'y byl v operativn'im inteligence zadrzen odboru ekonomick'eho bezpecnost a boj proti korupci mestsk'e policie. Zamestnanci odboru ekonomick'eho zabezpecen'i a boje...
Zeleznicn'i prejezd na SOVKHOZNAYA bude c'astecne uzavrena dne 20. z'ar'i
12-09-2013, 21:52, Cesky
Vladivostok Far Eastern reditelstv'i vzd'alenost silnicn'i infrastruktury informuje ridice motorov'ych vozidel o c'astecn'em uzavren'i automobilovou dopravu pres prechod v zastaven'i "Sovkhoznaya" na...
Od 1. cervence na silnic'ich se objev'i nov'e dopravn'i znacen'i
27-06-2013, 14:02, Cesky
Nov'y znak se bude pouz'ivat spolecne s jin'ymi pr'iznaky a ukazovat na prov'aden'i stanoven'i spr'avn'ich deliktu pracuj'i v automatick'em rezimu speci'aln'imi technick'ymi prostredky, kter'e maj'i...
Vsechny n'arodnosti tancili tanec pr'atelstv'i na Ussuri
3-09-2013, 21:31, Cesky
Ussuriytsy nekolik let v casn'em podzimu, tr'av'i velkou oslavu. Jeho hlavn'im t'ematem se men'i, ale v kazd'em pr'ipade je omezena na sklizen, osada umoznuje kazd'y kraj se identifikovat a uk'azat,...
10-09-2013, 04:52, Cesky
V'ysledky voleb ve Vladivostoku jasne ukazuj'i, ze opozice(ve sv'e parlamentn'i forme - Liber'alne demokratick'a strana, komunistick'a strana a "Fair Ruska")nez'iskal z'adn'e v'yznamn'e pozice v...
30-08-2013, 22:30, Cesky
Na z'avode Bureyskaya dokoncena necinnosti vypousten'i pres prepad hr'aze. Toto rozhodnut'i bylo prijato Amur STB vzhledem k normalizaci povodnov'e situace. Dvouhra v'yboje na zar'izen'i Bureyskaya...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnostech nehod dosp'ivaj'ic'i ridici motocyklu
22-07-2013, 22:03, Cesky
Na sedadle spolujezdce mopedu byly dva pr'atel'e - 16 a 17 let. V dusledku b'it d'ivku jezdit mopedy a jeden z jej'ich cestuj'ic'ich dostal zranen'i hlavy a byl prevezen do nemocnice, 16-rok-star'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!