Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Objekt je ve v'ystavbe matersk'e skoly Pikhtovaya s komunikac'i

Objekt je ve v'ystavbe matersk'e skoly Pikhtovaya s komunikac'i Jde to dvoupatrov'a budova je plne postaven. Nyn'i dodavatel'e dlazby n'astroje, stejne jako vedouc'i instalat'ersk'e a elektro pr'ace. Soucasne zajist'ime i 'uzem'i. Do konce tohoto roku bude mal'e, ale velmi 'utuln'e skolka otevre sv'e br'any 80 det'i. "V detsk'em pokoji byl postaven pro vsechny deti bezpecn'e dovolenou: alt'any, skluzavky, houpacky, - r'ik'a Natalya Volosnyakova inzen'yr pro sluzby stavebn'i dozor technick'eho dozoru - Mysl'im, ze lid'e budou velmi r'adi, ze jejich deti budou navstevovat materskou skolu v jejich 'uzem'i, a nebudou se muset vz'it nekde jinde. " Pripomenme si, vzhledem k programu starosta Igor Pushkarev, kter'a byla prijata v roce 2009 zahrady se nyn'i stav'i na ctyrech m'istech: na jedle belokor'e, 33 Balyaeva, 4847 Neybuta-B, Makovsk'y, 201. Tak'e design je matersk'a skola na ulici Tereskovov'a, 5 (okres Churkin). Starosta si stanovila 'ukol - vytvorit zde modern'i tr'ipodlazn'i vysokou zahradu pro 240 det'i. Od zac'atku roku 2013 se jiz otevrela ctyri nov'e matersk'e skoly - "Lesn'i poh'adka" na Ugryumova, 42 "Jer'ab", na Sachalinu, 37a, "Lion" na Nekrasov, 76a a "lod" na Gulbinovicha, 4. otevr'it dals'i skupiny v matersk'e skole v ulici Sverdlov, 18.Опубликовано:   18-09-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ml'eko a potravin, kter'e jsou ve Vladivostoku
4-09-2013, 20:34, Cesky
Z'itra, 5. z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku zac'in'a XVII specializovan'a v'ystava-veletrh "Bayshore j'idlo" a dovolen'a na t'ema "Festival ml'eka." Ofici'aln'i zah'ajen'i probehne v 12...
Pokusil zn'asilnit tehotn'a devet mes'icu
2-09-2013, 13:48, Cesky
Vysetrovatel'e SU RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 24-rok-star'y m'istn'i obyvatel. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 3. 30 1...
Obyvatel'e mesta se shrom'azd'i u
18-09-2013, 14:58, Cesky
Hnut'i ml'adeze "rusk'em Patriot" zve obyvatele i n'avstevn'iky k 'ucasti na festivalu "verejn'e m'isto", kter'a se bude konat v amfite'atru na n'abrez'i sportu tuto sobotu 21. z'ar'i. Zac'atek...
Vlajkov'a lod Tichomorsk'eho lodstva krizn'ik «Варяг» vysel v mori pro odevzd'an'i semin'arn'i 'ukoly K-2
19-06-2013, 11:02, Cesky
Pro proveden'i delostreleck'e a raketov'e стрельб v oblasti skolen'i boj v Japonsk'em mori vysel str'aze raketa krizn'ik «Варяг». Behem nekolika dnu pos'adka raketov'e krizn'iky spln'i nekolik druhu...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
Rusov'e jsou ochotni utratit skoln'ich uniforem nen'i vets'i nez 3500 rublu
31-08-2013, 15:33, Cesky
All-rusk'e verejn'e m'inen'i Research Center(VTsIOM)predkl'ad'a informace o tom, co musel n'est n'aklady na Rusy v rodine, kde jsou skoln'i deti, vzhledem k jejich vzdel'av'an'i, jako Rusov'e...
Neobvykl'e vodn'i ohnostroj poprv'e uvid'i obyvatele Vladivostoku
5-09-2013, 22:02, Cesky
Vodn'i ohnostroj se otevre v 22 hodin dne 7. z'ar'i nejjasnejs'i c'ast programu prvn'iho mezin'arodn'iho festivalu ohnostroju. Mezin'arodn'i festival se bude konat ve Vladivostoku na n'abrez'i...
V Уссурийске policie «v pat'ach» odkryl dve kr'adeze
23-06-2013, 14:45, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar Spr'avy ministerstva VNITRA na Приморскому okraji, vcera do kancel'are souc'ast policie Уссурийска obdrzela prohl'asen'i m'istn'i жительницы. Zena rekla, ze z...
Trutnev jmenov'an nov'y prezidentsk'y vyslanec na D'aln'y v'ychod
1-09-2013, 11:47, Cesky
Trutnev byl jmenov'an do funkce m'istopredsedy vl'ady a zplnomocnen'y velvyslanec RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, kter'e se konalo 31. srpna v jedn'an'i Vladivostok. Rusk'y...
Asfaltov'an'i na ulici Светланской prob'ih'a v noci
26-06-2013, 19:00, Cesky
Pr'ace prob'ihaj'i v noci, kdyz ustupuje intenzita provozu motorov'ych vozidel. Ale i v noci prov'adet pr'ace br'an'i zaparkovan'a vozidla. Prov'est cel'y pl'anovan'y objem prac'i vcera v noci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!