Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, policie zah'ajila trestn'i r'izen'i proti bezohledn'ym podnikatelem

V rusk'em, policie zah'ajila trestn'i r'izen'i proti bezohledn'ym podnikatelem Podezrel'y - rezident na 'uzem'i Primorsky ofici'alne zab'yv'a podnikatelskou cinnost na prodej n'abytku ve meste Nakhodka. Policist'e nalezeny cetn'e pr'ipady podvodn'eho podnikatele, kter'i podvodem a zneuzit'im duvery ukradl pen'ize od klientu. Podezrel'y byl prij'im'a objedn'avky od jednotlivcu a uzavren'ych smluv se cleny na dod'avky calounen'y n'abytek, a tak se na povinnost vykon'avat pr'aci do 60 dnu. Bezohledn'y obchodn'ik, slibuje v'yhodn'e slevy, klamou a nab'idl mu z'alohovou platbu, casto predstavuj'i stoprocentn'i m'iru. Z'akazn'ici, kter'i cekali predepsanou dobu, n'abytek ne. Podezrel'y prisel s radou situac'i, kter'e j'i br'an'i splnen'i objedn'avky, cas, aby se zdrzela pohlavn'iho styku, a pak zmizel. Vetsina klientu osidili vyt'ahl bankovn'i 'uver splatit 32-rok-star'y podnikatel, kter'y zije v oblasti Shkotovsky Primorsk'eho kraje. Policie vystopoval v'ice nez 40 zranen'ych lid'i, kter'i utrpeli znacn'e materi'aln'i skody. V'yse legalizoval podezrel'ych prevodu financn'ich prostredku v'ice nez 15 milionu rublu. Trestn'i r'izen'i podle cl'anku 159 trestn'iho z'akon'iku "podvod".Опубликовано:   17-09-2013, 16:26      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policejn'i Уссурийска tr'av'i akcii «Bezpecn'e l'eto»
16-06-2013, 18:31, Cesky
Oddelen'i ministerstva VNITRA v roce Уссурийску prov'ad'i akci na prevenci sez'onn'i kr'adezi j'izdn'ich kol a mopedu. Preventivn'i akce "Kolo" se kon'a ani n'ahodou. S n'astupem l'eta st'ale v'ice...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...
V rusk'em, dokoncil vysetrov'an'i mladistv'ych lupicu
12-08-2013, 13:45, Cesky
Setren'im bylo zjisteno, v noci 1122013 dva predt'im nezn'amou pro nezletil'e na n'adraz'i Vladivostok zpr'avy Partizansk Far Eastern Railroad vstoupila na zlocinn'em spolcen'i otevrene kradl kabelky...
Nov'y topn'y syst'em bude pro skoln'i rok v rade skol a skolek
27-07-2013, 04:01, Cesky
Nyn'i dodavatel'e obnovit kanalizace. Hlavn'i opravy instituce syst'emu topen'i cekal v posledn'ich nekolika letech. Pripomenme, opravy strech, fas'ad, telocvicny, v'ymena oken, opravy ventilacn'ich...
Фигуранты «уссурийского veci» vol'i sebevrazda?
13-06-2013, 14:32, Cesky
RIA «VladNews» jiz vyk'azan'e o tom, ze v prubehu posledn'iho mes'ice v Уссурийске konaj'i zadrzov'an'i a zat'yk'an'i zn'am'ych ve meste podnikatelu a sportovcu. Duvodem je pr'ace na odhalen'i vrazdy...
Golden plav'an'i
2-08-2013, 13:17, Cesky
V Sofii(Bulharsko)v techto dnech jsou XXII Letn'i Deaflympics - zacali 24. cervence a potrv'a az do 4.srpna. Surdlimpiada - to je stejn'e olympi'ada, pouze sportovci se sluchov'ym postizen'im. Kon'a...
«Fat'aln'i» p'atek ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:00, Cesky
Tak, v p'atek, 28. cervna, ve Vladivostoku se stane opravdu «Osudov'e». V 18 hodin na Sportovn'im n'abrez'i zacne «Rock Fest» na sc'enu «Vladivostoku laskav'ym» prisli mlad'i rock-t'ymu mesta, zde...
Policejn'i Vladivostoku pozvali na n'avstevu chovanci detsk'eho domova
27-06-2013, 23:31, Cesky
V r'amci t'eto pr'ace policie pozval k sobe na n'avstevu chovanci detsk'eho domova. Dvacet sedm kluku ve veku od 13 do 18 let se spolu s lektory navst'ivili УМВД Ruska ve meste Haiphong. Setk'an'i...
Aktu'aln'i informace MINISTERSTVO do 30. cervna
30-06-2013, 14:16, Cesky
Poz'arn'i situace: Behem posledn'ich dnu na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany stalo, 10 poz'aru. Mrtv'ych a zranen'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 60 lid'i person'aln'i a 19 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava...
Hodnota poslanci schv'alili novou 'upravu rozpoctu Приморья
27-06-2013, 14:01, Cesky
Rozpocet Pr'imorskou hrany na rok 2013 revidov'an. Jak informuje tiskov'e kancel'are AP PC, s ohledem na zmeny jeho nastaven'i cin'i: pr'ijmy - 70 miliard 540 milionu kc, na v'ydaje - 86 miliard 218...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!