Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Unos ve Vladivostoku: 10 lid'i unesl jeden z'iskat pen'ize z prodeje bytu

'Unos ve Vladivostoku: 10 lid'i unesl jeden z'iskat pen'ize z prodeje bytu Kognitivn'i historie, na krizovatce "cern'e rieltorstva" a dals'i epizoda "Pulp Fiction", ned'avno dokoncil oddelen'i vysetrov'an'i vysetrovat TFR v Primorye 'uzem'i. V doku dva m'istn'i obyvatel'e obvinen z 'unosu. Obzalovan'i (jedna 28 let, druh'a - 23 let) budou muset odpovedet v pln'em rozsahu z'akona - na body "B, C" cl. 2. 126 trestn'iho z'akona ('unos sp'ach'an skupinou osob po predchoz'i dohode, s hrozbou n'asil'i zivotu nebezpecn'e, od sobeck'ych motivu). Obecne lze vsak r'ici, kter'e se z'ucastnilo na dva veznitele a tolik jak 10 (!). Podle vysetrovatelu 22. z'ar'i 2012 obzalovan'i a osm nezn'am'ych osob v dusledku dohodnut'e sp'achat 'unos 20-let'y m'istn'i obyvatel. Mlad'ik byl ve sv'em byte a chystal se ho prodat, ale v urcit'em okamziku si to rozmyslel a odm'itl dohodu. Vetrelci nevyhovoval takov'y zvrat ud'alost'i, rozhodli se fyzicky i psychicky tlak na obet a s'ila prodat byt a pozdeji prijal financn'i zisk z transakce. Obzalovan'i a jejich spoluvin'ici vyvinuli pl'an 'unosu obeti, kde byl kazd'y prideleno roli. T'ehoz vecera, 'utocn'ici v prusec'iku Dnepru, a 100 let Vladivostoku n'asilne dostat obet do auta a prestehoval tov'arnu do vesnice, kde se prestehovali z bytu do bytu, zmena m'ista. Podle pl'anu vypracovan'eho obvinen'e drzet mlad'eho cloveka az do konce transakce n'akupu a prodeje bytu. Nicm'ene, dne 26. z'ar'i, v r'amci zaloby pr'islusn'ych policejn'ich dustojn'iku unesla byl propusten. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Trestn'i r'izen'i proti ostatn'im clenum trestn'iho Samostatn'e skupiny. Zlocin byl vyresen d'iky spolecn'e pr'aci porodnosti v Primorsky 'uzem'i a GU MVD Rusko D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh.

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   17-09-2013, 07:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Poprv'e - v prvn'i obecn'i budovy
13-08-2013, 20:05, Cesky
Prvn'i desetilet'i obecn'i budovy pro rodiny s n'izk'ymi pr'ijmy maj'i vestaven'y Vladivostok Sedanka. Dnes stastn'y nov'i osadn'ici mohli konecne videt sv'e byty a poznat se navz'ajem. I pres...
Policist'e zadrzen'i podezrel'eho z trestn'eho автоугона ve meste Arta
21-06-2013, 20:01, Cesky
R'ano pan'i zahranicn'i nasla sv'e stroje. Na post obeti na m'isto cinu okamzite navst'ivili policist'e. Inspektori DPS zjistili похищенный auto kilometr od m'ista nehody. V prubehu...
Absolventi skol s vysok'ymi body se r'it'i v celnici
13-06-2013, 14:31, Cesky
V vladivostok celn'im por'adan'e pr'ijem dokumentu pro vyd'an'i c'ilen'e doporucen'i pro prijet'i na ve tr'ide oddelen'i jednotliv'ych fakult Владивостокского pobocky Rusk'e celn'i akademie (ВФ...
Владивостокцам prozradili, jak si udrzet zdrav'i
1-07-2013, 14:01, Cesky
L'ekari-specialist'e v tento den vypr'aveli o nebezpecn'e onemocnen'i, uveden'a v doporucen'i pro zachov'an'i zdrav'i. Kazd'y schopen proj'it zdarma флюорографическое vysetren'i na modern'im...
Plyn neznamen'a nebezpecn'e?
10-07-2013, 18:02, Cesky
Konkr'etne jsme hovorili o projektu "Sachalin-2" provozuje spolecnost "Sachalin Energy Investment Company Ltd", 50 procent plus jedna akcie, kter'e OJSC "Gazprom". Novin'ari byli prevezeni do...
Asfaltov'an'i na ulici Светланской prob'ih'a v noci
26-06-2013, 19:00, Cesky
Pr'ace prob'ihaj'i v noci, kdyz ustupuje intenzita provozu motorov'ych vozidel. Ale i v noci prov'adet pr'ace br'an'i zaparkovan'a vozidla. Prov'est cel'y pl'anovan'y objem prac'i vcera v noci...
Regatta na pocest 200. v'yroc'i narozen'i Nevelskoy se bude konat ve Vladivostoku
30-07-2013, 16:03, Cesky
2.srpna Vladivostok na vzrusuj'ic'i pod'ivanou na more. V tradicn'i regata "Admir'al poh'ar GI Nevel ", kter'a vede n'amorn'i univerzitu v posledn'ich 32 letech zacne v centru mesta - na n'abrez'i...
Pacient? Prosme nemocnici
13-07-2013, 00:03, Cesky
Obecne plat'i, ze jak'ekoliv alergie nebo hypot'ekou usn'i, krcn'i mandle nebo modriny na kampan k nucen'i aesculapius jsem nemohl. A jen vysok'a teplota a nesbivayuschayasya nucen s'ahnout do...
Volcano Burachek Vladivostok dostane druh'y zivot
13-07-2013, 00:04, Cesky
Dnes, 12. cervence ve Vladivostoku na kopci studentu a ucitelu v Burachek verejn'ych skol c'islem 59 spolu se soci'aln'imi aktivisty obsadili mesto oblasti: ter'enn'i plet'i plevelu a mulcov'an'i...
Vladivostok uvid'i «Fanousek взмах»
13-06-2013, 19:15, Cesky
Nejvets'i sb'irka 130 tradicn'ich ventil'atoru n'arodu Eurasie XIX-XX stolet'i. uvid'i obyvatel'e Vladivostoku. Tyto fanousek charakterizuj'i zivot jako n'arody jako абадзехи, абхазы, адыгейцы,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!