Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Urazil svedku - dostat pokutu

Urazil svedku - dostat pokutu Obzalovan'y byl pokutov'an 10000 rublu za ur'azku svedek pri projedn'av'an'i trestn'i veci v Khankaisky okresn'iho soudu. Tento zlocin byl odhalen u exekutora OUPDS vykonavatelu oddelen'i prostoru Khankaysky pr'itomn'e v soudn'i s'ini. Behem soudu, m'a bydliste v okrese Khankaisky - ctyriceti lety obcansk'e T., nesouhlas'i s v'ypoved'i svedka, rekl v projevu posledn'i ur'azka v tvrd'e kondici, c'imz pokoril cest a dustojnost obcana S Stoj'i za zm'inku, ze zalovan'y je obvinen z trestn'eho cinu podle c'asti 2 cl'anku 228 trestn'iho z'akon'iku("neleg'aln'i z'isk'av'an'i, skladov'an'i, doprava, v'yroba, zpracov'an'i omamn'ych, psychotropn'ich l'atek nebo jejich analogy"). To znamen'a, ze akce obcana T. soud kvalifikoval jako pohrd'an'i soudem, vyj'adren'a jako ur'azku 'ucastn'iku r'izen'i(c'ast 1 st.297 trestn'i r'ad). Nyn'i obcan T. Rubl odpoved na jeho nedostatek zdrzenlivosti.

Press-servis Primorsky UFSSP

Опубликовано:   10-09-2013, 00:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Krasnojarsk deti, kter'e otravuj'i vlak, byl propusten z nemocnice
1-08-2013, 16:32, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, stav vsech pacientu Krasnojarsk uspokojiv'e a dnes mel dovoleno opustit nemocnici. "Pot'e, co deti sly na oddelen'i infekcn'ich chorob je...
Fotografov'e a umelci z ruzn'ych zem'i budou prezentovat v'ytvarn'e umen'i v 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i
31-07-2013, 18:05, Cesky
V'ytvarn'e umen'i - malba, kresba, fotografie - jedna z nejvets'ich oblast'i Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i, kter'y se bude konat od 21. do 1. z'ar'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba...
Silnicn'i sluzby navrhnout cistotu v ulic'ich mesta
17-06-2013, 21:45, Cesky
Mestsk'y podnik «Silnice Vladivostoku» naznacuje, cistotu v ulic'ich mesta po odehran'e r'ano koutem. Kvuli pocas'i se na silnic'ich vytvorily z'aveje pudy, 'uklidov'e sluzby, kter'e okamzite zacaly...
V oblasti Churkino stoz'ar
17-09-2013, 16:26, Cesky
Ve vod'ach z'alivu Golden Horn v okol'i 42 kotviste nalezeno mrtv'e, pravdepodobne rod'ak z Republiky Uzbekist'an. Zpracoval D'aln'eho v'ychodu veden'i dopravn'i policie. Pro ty, kter'i neved'i -...
Likvidace cyklonu pokracuje v Primorye
30-07-2013, 10:32, Cesky
Tato predpoved se nenaplnila, protoze na severoz'apadn'im okraji sel n'izk'ymi sr'azkami. Ve vetsine situac'i regionu povodne se zlepsila. V horn'ich toc'ich rek, pokles vody. V souvislosti s...
Viktor Isajeva rezignoval na prezidentsk'y vyslanec k D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh
1-09-2013, 00:30, Cesky
Nyn'i bude prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal b'yt b'yval'y pobocn'ik Yury Trutnev. To bylo ozn'ameno na dnesn'im zased'an'i Vladim'ira Putina. Viktor Isajeva propusten, vcetne...
V partyz'ansk'ych oblastech nehode, kter'a si vyz'adala lidsk'y zivot
26-08-2013, 13:00, Cesky
V partyz'ansk'e z'ony na d'alnici Nakhodka - Lazo - Olga - Kavalerovo byla dopravn'i nehoda, kter'a si vyz'adal zivoty cloveka. Dals'ich pet lid'i, vcetne det'i, utrpel poranen'i ruzn'e z'avaznosti....
Jejich vlastn'i a jin'i
7-08-2013, 10:33, Cesky
Okamzik porusen'i pravidel silnicn'iho provozu byl zaznamen'an na video, pak chlapec z'avodn'ik obdrzel postou ozn'amen'i zaplatit pokutu. "Zla" od dustojn'ik dopravn'i policie ignoruje. Po...
Mestsk'a spr'avcovsk'a spolecnost vytvor'i ve Vladivostoku zdravou konkurenci
26-06-2013, 19:01, Cesky
"Casto se me lid'e ptaj'i - rekni mi, jakou spolecnost zvolit? Nen'i muzu r'ict, protoze v tuto chv'ili nem'ame takov'e spolecnosti, kter'a by z'avisel od spr'avy", - rekl Igor Пушкарев. Kapitola...
V Primorje veter'an ministerstvo VNITRA uvedl 90 v'yroc'i
25-06-2013, 14:30, Cesky
Gratuluji юбиляра prisli manazeri sluzeb a jednotky МОМВД Ruska «Дальнереченский», clenov'e rady Verejn'e, veter'ani ATS, z'astupce poslance Z'akonod'arn'eho Sboru Pr'imorsk'eho hrany Viktora Милуша,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!