Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'y velvyslanec RFE Trutnev konalo prvn'i setk'an'i v Chabarovsku

Nov'y velvyslanec RFE Trutnev konalo prvn'i setk'an'i v Chabarovsku M'istopredseda vl'ady Ruska - vyslanec v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Trutnev dnes funguje na 'uzem'i Chabarovsku. To byla ofici'alne ozn'amena v tiskov'e sluzby ministerstva. Trutnev dnes v Chabarovsku se setkal se cleny region'aln'ich zamestnancu v dusledku rozs'ahl'ych z'aplav v regionu Chabarovsku, se setkal s ministrem mimor'adn'ych situac'i Vladimir Puchkov a 'uraduj'ic'i guvern'er Vyacheslav Shport. Krome toho, vyslanec navst'ivil m'isto zaplaven'i Chabarovsku a Komsomolsk-on-Amur.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   5-09-2013, 22:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok eliminovat Uloz'i
12-07-2013, 18:01, Cesky
V kveten-62013 ve Vladivostoku mestsk'e c'asti eliminov'an 36 skl'adek komun'aln'iho a stavebn'iho odpadu odstraneno asi 7000 m3 na 33000 m2. Nejvets'i mnozstv'i necistot se hromad'i u soukrom'eho...
V bl'izkosti skoly v centru Vladivostoku starosta otevrel modern'i hriste
27-08-2013, 14:47, Cesky
Tento festival pokracoval sportovn'i v'ykonnost skol a sportovn'ich federac'i mesta. Mesto je jiz 18. v rade sportovn'ich skoln'im zar'izen'i. Na m'iste z pogumovan'e bezeck'a dr'aha, hriste na...
Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye
23-08-2013, 18:47, Cesky
Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat...
Ethno-festival
19-07-2013, 22:07, Cesky
Z'itra, 20. cervence na n'abrezn'i sportovn'i Vladivostoku bude kazdorocn'i festival etnick'e "East l'eta." Program festivalu v tomto okamziku je mnohem rozs'ahlejs'i. Festival bude pracovat 9...
Profil pro kadety t'abor otevren v Nakhodka
12-07-2013, 18:05, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Nakhodka mestsk'e c'asti, a to do sedmi dnu od kluku v oboru a naucit se z'aklady prezit'i v praxi, konsolidovat vojenskou discipl'inu. Camp skoln'i c'islo 25 "Helios" je...
Gorky divadlo Chyst'ate se na dovolenou a zve na
3-08-2013, 17:33, Cesky
V akademick'em divadle. Gorky skoncil v'yroc'i 80. sez'onu. Dokud t'ym m'a na zaslouzen'e dovolen'e, a div'aci jsou zv'ani na tradicn'i podzimn'i reperto'ar predstavovat hvezdy Moskvy.. "No, n'as...
Skupina billy ' s Band dnes bude dals'i koncert ve Vladivostoku
13-06-2013, 19:16, Cesky
Ted to je востребованная kapela na rusk'e rock-jazzov'e sc'ene, ведомая neuveriteln'e хрипловатым n'adhern'ym hlasem контрабасиста Billy Новика. Krome Billy, z'azracn'a питерскую jazzovou smes s...
Cestuj'ic'i z autobusu c'islo 98 c na zast'avce
22-07-2013, 16:04, Cesky
Ode dne, kdy jeho poc'atecn'i a konecnou stanice je na m'iste, "louka", "Bunker Town"(ctvrt "Snow Pad"). Pak ze sousedstv'i "Snow Pad" pohyb se prov'ad'i ulicemi Vyselkovoy a sn'ih, Balyaeva oblasti...
Probl'emy s l'eky pro онкобольных v Primorje ne
21-06-2013, 15:16, Cesky
Jak je uvedeno v ministerstvu zdravotnictv'i, z toho v'ice nez 24 milionu kc prideleno z feder'aln'iho rozpoctu a v'ice nez 43 milionu rublu z hranice. Podle odborn'iku, probl'emy by mohly nastat v...
Slavnostn'i ohnostroj bude zah'ajena poprv'e s
30-07-2013, 10:31, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, kazd'y Primorskiy Krai maj'i jedinecnou pr'ilezitost videt, jak je instalace zar'izen'i ke spusten'i ohnostroje. Pripomenme guvern'er 'uzem'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!