Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rodinn'e drama s exekutory jsou pohlesche Shakespearovsk'e

Rodinn'e drama s exekutory jsou pohlesche Shakespearovsk'e Tento pr'ibeh zacal, stejne jako vetsina podobne: po spolu zij'i nekolik let, p'ar si uvedomil, ze l'aska je pryc, a soubor pohled'avek a vz'ajemn'ych krivd a hromad'i se rozhodli rozv'est. Rozvod proces probehl hladce, tri roky star'y syn zustal s matkou a spokojen'y s'am se sebou svobodn'i lid'e zacali nov'y zivot. Radost z nove nabyt'e svobody byl dostatecne rychl'y, a b'yval'y manzel je obcanem Moskve podal zalobu na rozdelen'i spolecn'eho majetku. Na zased'an'i soudu byla vypracov'ana dohoda o vyrovn'an'i, kter'y byl prijat - a co kdo dostane. Pod'iv'ame-li se na seznam ve financn'im ekvivalentu obcan M. obdrzel majetek ve v'ysi 127 tis'ic rublu, a jeho ex-manzelka 228000 rublu. Ale zd'a se, ze byl obcan Moskve nespokojen'y s jednou z'akona milovan'eho manzela a rozhodla se vesker'y kontakt byl s n'im byl ztracen. V dobe, kdy soud nar'idil prev'est majetek zalobce odesel na ministerstvo exekutoru v okrese Kirov, zena zmenila m'isto pobytu, z "b'yval'e" byl skryt zbavit ho moznosti videt sv'eho syna. Zde je treba poznamenat, ze navzdory skutecnosti, ze obcan v Moskve nem'a ofici'aln'i pr'aci, prin'as'i soudn'i exekutor mes'icn'i pr'ijmy pro platbu v'yzivn'eho nezletil'eho d'itete. Pokusy exekutora podporit obcanskou M. dobrovoln'e v'ykon rozsudku z'adn'e v'ysledky. Pak bylo nutn'e, aby se "pohyb ryt'ire" a pokusit se ovlivnit zenu c'it'i b'yt jej'im otcem, kter'y se tes'i bezkonkurencn'i autoritu. Rodic, bylo objasneno, ze jeho dcera je obzalovan'y br'an'i legitimn'i cinnost exekutoru, a privedl ho k mozn'ym dusledkum prek'azky. O nekolik dn'i pozdeji, stars'i muz dal exekutorsk'ych gener'aln'i pln'e moci, kter'a mu d'av'a pr'avo nakl'adat s majetkem dcery. Pot'e byl rozdelen majetek, i kdyz ne bez skand'alu mezi b'yval'ych pr'ibuzn'ych. Obvinov'an'i navz'ajem vsechny neduhy, stastn'y clovek sel do ruzn'ych smeru, kter'e jiz nemaj'i pr'ilezitost pro nov'a setk'an'i.

Tiskov'a sluzba Feder'aln'iho soudn'iho vykonavatele sluzby Ruska Primorsk'eho kraje

Опубликовано:   5-09-2013, 15:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusk'em varuj'i v'azn'eho cyklonu
16-08-2013, 20:06, Cesky
Siln'e a velmi tezk'e deste se ocek'avaj'i ve vsech oblastech provincie noci a r'ano 17. srpna v z'avislosti na mimor'adn'ych ud'alost'i na 'uzem'i Primorsky. Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y...
Prvn'i na 'uzem'i Primorsky smeniteln'e Office Savings Bank otevrela ve Vladivostoku
8-08-2013, 15:48, Cesky
Neobvykl'e kancel'ar Sberbank se objevil ve Vladivostoku na ulici. Tukhachevskogo 53. Divize prevodovka typ umoznuje nejleps'i vyuzit'i kancel'arsk'ych prostor ke zlepsen'i kvality bankovn'ich...
Definice kategorie platnosti k vojensk'e sluzbe - jedn'im z hlavn'ich 'ukolu vojensko-l'ekarsk'e vysetren'i
24-06-2013, 14:47, Cesky
Hlavn'im c'ilem pri vytv'aren'i vezen'i ВВК je definice funkce pokracov'an'i sluzby zamestnance, aby dals'i cinnost mohla zpusobit skody na jeho zdrav'i. Servis do vnitrn'ich z'alezitost'i...
Nejleps'i dvur, dum a ulice vybere Artem
22-07-2013, 16:04, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Artyom mestsk'e k poradateli souteze uznaly nejleps'i ulicn'i prostor pro individu'aln'i bytov'e v'ystavby, mus'i splnovat urcit'a krit'eria. Oblast by mela b'yt ulice Okoshi...
Vyj'adren veta posledn'i vrah Dmitrije Фотьянова
25-06-2013, 14:32, Cesky
Posledn'i bod je stanovena soudem ve skutecnosti o zabit'i kandid'ata na starostov'e Дальнегорска Dmitrije Фотьянова. Po t'emer sedmi letech odsouzen posledn'i 'ucastn'ik t'eto uzn'avan'e po cel'e...
Nedele - den tezk'e: v Rusku, tzv. den
20-09-2013, 10:09, Cesky
Prekvapive se snizuje pocet opil'ych nehod na rusk'ych silnic'ich. Nicm'ene, zat'imco mikroskopick'e sazby - dvou procent rocne (v pr'ipade potreby, a to v 'uvahu statistick'e chyby). Ale at skepsi:...
Cestuj'ic'i vypadl z autobusu na cest'ach
6-08-2013, 18:17, Cesky
Skutecnost, ze verejn'a doprava na D'aln'em v'ychode je zvl'astn'i sluzba, je jiz dlouho zn'am. Ale to, co se stalo v Blagovescensk doslova pred dvema dny, je st'ale 'uzasn'e. Ridic autobus c'islo...
Volebn'i m'istnosti ve Vladivostoku - veletrhy a koncertn'i s'aly
9-09-2013, 06:13, Cesky
Jak bylo uvedeno na c'isle volebn'i m'istnosti 736 kter'y se nach'az'i ve skoln'im c'islo 67 na 52a Zigure, volby nejsou z'adn'e nehody a mimor'adn'e ud'alosti - "Vid'ite, ze my vsichni tise, z'adn'e...
Mlad'i z'achran'ari Rusku se setkal v ВДЦ
14-06-2013, 19:03, Cesky
Na utk'an'i съехались t'ymu z 22 subjektu Rusk'e Federace, kter'e se staly v'itezi region'aln'ich первенств. V prubehu dne t'ym prok'azal dovednosti chov'an'i v ruzn'ych extr'emn'ich situac'ich a...
Katamar'an
9-07-2013, 15:03, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo prumyslu a dopravy na 'uzem'i Primorsky, n'adoby na saldo st'atn'iho unit'arn'i podnik "Gosnedvizhimost" pren'est firmy zab'yvaj'ic'i se inter-MHD. Pripomenme si,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!