Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na volebn'ich m'istnost'i ve Vladivostoku muzete koupit v'yrobky za rozumnou cenu

Na volebn'ich m'istnost'i ve Vladivostoku muzete koupit v'yrobky za rozumnou cenu Od 9 do 16 hodin v nedeli 8. z'ar'i na vsech volebn'ich okrsku ve Vladivostoku bude organizovat obchod - zde si muzete koupit potravin'arsk'e v'yrobky. V nekter'ych oblastech - zemedelsk'e produkty(zelenina, ovoce, med a vcel'i produkty), na strane druh'e - potraviny a cukr'arsk'e v'yrobky, stejne jako knihy, karty a dals'i. Proto v rade volebn'ich m'istnost'i ve vsech oblastech hospod'arstv'i Vladivostok farm'ar, rolnick'ych a rodinn'e rusk'em soucasn'e zemedelsk'e produkty za ceny od v'yrobce: • Leninskij okres - № № 508555(ulice Svetlanskaya 119a), 510511512(st. Tolstoy, 54), 513514115(ul. Tolst'eho, 27), 518519520(Avenue of Rud'eho praporu, 123), 526527(ulice Svetlanskaya 207), 531532545(St. Adm Kuznetsova, 40a), 535550(ulice Kaplunov, 12), 537538(ulice Ivanovo, 28), 543544547(ulice Vatutina, 24), 548549554(ulice Neybuta, 26), 551542552(ulice Nevel, 31); • m'aj okres - № № 604(ulice Sachalin, 57), 605606(ulice Sachalin, 23a), 612613, 650(ulice Nikiforov, 41a), 618619(ulice Borisenko, 22), 621622651(ulice 50 let Komsomolu, 27), 631632(ulice Koshevoy, 26), 633(ulice Hrdinov'e Pacifiku, 14), 640641(ulice Kalinin, 153), 642647(ulice Cheremukhovaya, 2a), 649(ulice Novozhilova, 41); • Pervorechenskij okres - № № 702703, 704(ulice Irtysh, 40/1), 707708(ulice Karbysheva, 11), 730731(Avenue lidov'a, 27a), 735736(ulice Zigure, 52a), 738739(ulice Balyaeva, 38), 747748749(ul. Adm Gorshkov, 26); • sovetsk'y prostor - № № 819820(ulice Pirogov, 7), 823824(ulice Chapaev, 5), 826827828829(ulice Chkalov, 15), 830831(100 Ave Vladivostok, 133a), 834(ulice Jenisej, 7a), 835836(ulice Rusk'a, 40), 838(ulice Borodino, 7), 843(ulice Rusk'a, 43). • Frunze okres - № № 902904(ulice Kazan 4/6), 905(ulice Verkhneportovaya, 40), 908909(Quay Street, 1), 913(st r'ijen, 13), 914915, 916(Avenue of Rud'eho praporu, 25a), 919920(ulice Amur, 14), 921922(ulice Chabarovsk, 24b). Krome toho, v m'istech nach'azej'ic'ich se ve skol'ach bude ve skoln'ich j'ideln'ach prod'avat pecivo a.

Jegor Ivanov, RIA "VladNews"

Опубликовано:   5-09-2013, 15:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V koncertn'i a sportovn'i are'al na satelitn'im set-stop informacn'i tabule
16-07-2013, 18:31, Cesky
Pozn'amka univerz'aln'i transparent "Mediakub" je zkr'acen'y osmibok'e pyramidy na kazd'e tv'ari, kter'a je LED obrazovka. Jak bylo uvedeno v odboru mestsk'eho rozvoje Primorsk'eho kraje, jsou...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...
Nov'e album
27-08-2013, 14:48, Cesky
Skutecnost, ze na prvn'im m'iste byla por'izena "norm'aln'i" verzi alba, a druh'y - deluxe edici, kde pr'itomnost elektronickou kopii brozury. Behem festivalu, V-ROX, kter'e se konalo ve Vladivostoku...
Michail Veselov,
10-07-2013, 01:16, Cesky
Jedn'im z tech, kdo jako prvn'i podporila iniciativu mestsk'ych org'anu o instalaci pam'atn'iku, byl Michail Veselov, Vladivostok dumy, predseda V'yboru pro m'istn'i samospr'avu, pr'ava a por'adku a...
Obyvatel'e Koksharovki obdrzel financn'i pomoc
6-08-2013, 12:02, Cesky
V oblasti Primorsk'eho kraje pokracovala likvidace posledn'iho cyklonu, vyjasnuje seznam obet'i domovu rezidentu platit jim n'ahradu skody. D'iky spolupr'aci AFP Primorsk'y kraj - FSUE "Mail Ruska" a...
Pr'imorsk'e poslanci podporili iniciativu Valentina Матвиенко
13-06-2013, 19:17, Cesky
Praxe kazdorocn'iho absolvov'an'i l'ekarsk'e komise deti s diagn'ozami CSIP, nemoc Дауна, autismus mus'i b'yt zrusena, je presvedcen Predseda Rady Federace Valentina Матвиенко. Po n'avstevu...
Pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky, kter'e se instaluj'i do konce cervence
8-07-2013, 21:05, Cesky
Pam'atn'ik b'asn'ik a herec Vladim'ir Vysockij - dlouholet'y sen Igor Pushkarev. T'emer dva roky vedouc'i Vladivostoku peclive vybr'any z mnoha designu, kter'e nab'iz'i socharu, "jeho" Vysockij....
Odstranen'i n'asledku povodn'i: obnoven'i vesnice Plastun mr'izka
27-08-2013, 14:49, Cesky
Specialist'e "DRSK" "s'ite Primorsku elektrick'e"(c'ast "RAO energetick'eho syst'emu V'ychodu")dokoncila z'achrann'e pr'ace a opravy na opravu elektrick'eho veden'i poskozen'e kvuli spatn'emu pocas'i...
Dals'i
29-07-2013, 21:03, Cesky
Hlavn'imi t'ematy cervencov'em zased'an'i bude prioritn'i urbanistick'e projekty: v'ystavba obchvatu Vladivostoku, nov'e sportovn'i centra a tak d'ale. Nenechte se zaskocit bez dozoru a kazdodenn'i...
Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka
16-08-2013, 20:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!