Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur 3.z'ar'i do Vladivostoku z regionu Amur vr'atil bojovou vytvoren'y z pracovn'iku divize dozoru HBC hlavn'iho krizov'eho r'izen'i Rusko Primorsk'eho kraje 20 osob. Na stanici oddelen'i se setkal s kolegy a rodinou s kvetinami. Pro ne, cesta trvala asi tri t'ydny, behem nichz se kter'i se pod'ilej'i na prov'aden'i z'achrann'ych a zm'irnen'i utrpen'i lidem postizen'ym povodnemi. Po pr'ijezdu 13. srpna v Blagovescensk byl person'al rozdelena podle okresu v regionu Amur, kde kdysi prekracuj'i na aktivn'i opatren'i: udrzovat kontakt mezi hlavami m'istn'ich samospr'av a oddelen'i rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i, kter'e jsou prov'adeny za 'ukol dopravovat zboz'i v oblastech z'aplav, poskytnout prvn'i pomoc, evakuace lid'e v docasn'em ubytov'an'i. Podle v'ysledku proveden'e pr'ace pracovn'i skupiny obdrzel dopis od vedouc'iho okresn'i spr'avy Mazanovsky regionu Amur. V zaplaven'ych oblastech na 'uzem'i Chabarovsku a Amur regionu je i nad'ale Vladivostok skupina z'achran'aru p'atrac'ich a z'achrann'ych t'ymu DVRPSO rusk'e ministerstvo mimor'adn'ych situac'i, stejne jako 2 Shrnut'i hlavn'ich reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace z celkov'eho Primorsky 30 osob a 10 vozidel.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews"

Опубликовано:   4-09-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, schv'alen'y usnesen'im ze dne 1 milion rublu pro program
7-08-2013, 15:16, Cesky
Ministerstvo zdravotnictv'i pr'ace Primorye zacal dost'avat potrebn'e dokumenty od mlad'ych l'ekaru, kter'i se rozhodnou j'it pracovat ve vesnic'ich a mestech pracovn'ich okraj. Tento RIA «VladNews»...
V obci horsk'ych pramenu obnovena strecha ve ctyrech domovech
13-08-2013, 15:01, Cesky
V horsk'e vesnici kl'icu behem siln'e kr'atkodob'e vetru byly poskozeny strechy obytn'ych domu. Ctyri z nich byly obnoveny. Jak bylo uvedeno v oddelen'i civiln'i ochrany Primorsk'eho kraje, hurik'an...
Umeleck'y reditel Pr'imorsk'eho divadla opery a baletu vystoup'i ve Francii
27-06-2013, 14:03, Cesky
Pod jeho veden'im symfonick'y orchestr Lorraine vystoup'i виолончельный koncert D. Sostakovice, Tret'i symfonie S. Прокофьева a увертюру P. Cajkovsk'eho «1812». - Pro me to nen'i na prvn'i pozv'an'i...
Club
23-07-2013, 12:32, Cesky
Dnes se amfite'atrem pod sir'ym nebem u ml'adeze n'abrezn'i sportovn'i organizace "Patriot" Primorye oslav'i sv'e druh'e narozeniny. Pripomenme si, ze to bylo aktivist'e hnut'i uspor'adalo prvn'i...
26-07-2013, 22:30, Cesky
"Butterfly Week" byla zah'ajena 24. cervence. Jak jiz bylo uvedeno v Knihovne, k tomuto dni existuj'i organizovan'e knihy v'ystavy "vlaj'ic'i kvetiny", kazd'y z pokoju doslova "obydlen'e" mot'yli. V...
V oblasti z'abavy
28-08-2013, 11:15, Cesky
Velk'e asijsk'e investory - spolecnost «Summit Ascent Holdings Ltd", "Melco" a "Elegant City» jsou pripraveni investovat do integrovan'eho z'abavn'i z'ony "Primorye" - tiskov'e sluzby spr'avy...
YOUTH pokracuje rok preventivn'i kampan
30-07-2013, 21:31, Cesky
"Relay Zdrav'i", "Good Game" a "dom'ac'i fotbal" - to nen'i 'upln'y seznam speci'aln'ich akc'i pro deti skoln'iho veku. "Nasi specialist'e behem pr'azdnin organizuj'i sportovn'i a preventivn'i...
Gener'aln'i oprava tepeln'e s'ite prob'ih'a na Жигура
17-06-2013, 21:46, Cesky
Pripomenme si, ze v r'amci pr'ipravy mesta na nov'e vyt'apen'i sez'onu odborn'ici ремонтируют tepeln'e s'ite a centr'aln'i tepeln'e polozky. Tyto pr'ace prob'ihaj'i v ruzn'ych c'astech mesta....
Igor Pushkarev podporil kandid'ata na starostu Vladivostoku ze strany
13-07-2013, 21:32, Cesky
Behem konference "Jednotn'e Rusko" . Kter'a se dnes konala 13. cervence v are'alu Palo na t'ema "Rusk'a" pro kandidaturu soucasn'eho starosty Pushkarev podala 179 hlasy na konferenci pro jeho souper...
Region'aln'i Asijsk'e fin'ale Poh'aru N'arodu - 2013 skoncil ve Vladivostoku
10-06-2013, 14:18, Cesky
Ve Vladivostoku byl zakoncen Region'aln'i Asijsk'e fin'ale Mezin'arodn'i матчевых z'avodu «Poh'ar N'arodu - 2013». V prubehu t'ydne яхтсмены z Ruska, Japonska, Singapuru a Bahrajnu гостили v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!