Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur 3.z'ar'i do Vladivostoku z regionu Amur vr'atil bojovou vytvoren'y z pracovn'iku divize dozoru HBC hlavn'iho krizov'eho r'izen'i Rusko Primorsk'eho kraje 20 osob. Na stanici oddelen'i se setkal s kolegy a rodinou s kvetinami. Pro ne, cesta trvala asi tri t'ydny, behem nichz se kter'i se pod'ilej'i na prov'aden'i z'achrann'ych a zm'irnen'i utrpen'i lidem postizen'ym povodnemi. Po pr'ijezdu 13. srpna v Blagovescensk byl person'al rozdelena podle okresu v regionu Amur, kde kdysi prekracuj'i na aktivn'i opatren'i: udrzovat kontakt mezi hlavami m'istn'ich samospr'av a oddelen'i rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i, kter'e jsou prov'adeny za 'ukol dopravovat zboz'i v oblastech z'aplav, poskytnout prvn'i pomoc, evakuace lid'e v docasn'em ubytov'an'i. Podle v'ysledku proveden'e pr'ace pracovn'i skupiny obdrzel dopis od vedouc'iho okresn'i spr'avy Mazanovsky regionu Amur. V zaplaven'ych oblastech na 'uzem'i Chabarovsku a Amur regionu je i nad'ale Vladivostok skupina z'achran'aru p'atrac'ich a z'achrann'ych t'ymu DVRPSO rusk'e ministerstvo mimor'adn'ych situac'i, stejne jako 2 Shrnut'i hlavn'ich reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace z celkov'eho Primorsky 30 osob a 10 vozidel.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews"

Опубликовано:   4-09-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
5-08-2013, 20:00, Cesky
Jak poznat hlavu predskoln'i instituce Tatiana Prokopenko j'it posledn'i pr'ipravy. Prostory jsou uspor'ad'any n'abytek, dov'azen'e hracky, sestaven'e na hrist'ich a zajistit i zahradu. Zemedelsk'a...
V Дальнереченске odsoudil b'yval'eho obvodn'iho
26-06-2013, 14:15, Cesky
Vcera Дальнереченским region'aln'im soudem ulozen trest b'yval'emu praktick'eho autorizovan'y policie, kter'y je odsouzen za sluzebn'i padel'an'i (h. 2 kalend'ar. 292 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E...
15 tuny kovov'eho odpadu zachycen'eho v ileg'aln'i m'iste pr'ijmu
11-08-2013, 16:00, Cesky
V r'amci pracovn'i skupiny pusob'i v oblasti auditu - zamestnanci odboru pro realizaci spr'avn'iho pr'ava MOI Ruska pro Primorye 'uzem'i, odborn'ici z oddelen'i licenc'i a obchodov'an'i Primorsk'eho...
Zmeinka zve k un'asen'i
12-07-2013, 18:03, Cesky
13.cervence 2013 ve 13:00 na motok'ar'ach okruhu Zmeinka konala na 2. stupni Drift Street Legal a z'avod motok'ar ve tr'ide Rotax Max. Akce je podporov'ana Spr'avou Vladivostoku. Program akc'i -...
Rusk'y ostrov - nov'e autobusov'e linky
27-08-2013, 14:48, Cesky
Od Pondel'i 2092013 jen tri nov'e autobusy cesty pripojen'i ruzn'ych c'ast'i mesta s Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove Rustina - tiskov'e sluzby mestsk'e spr'avy s odkazem na r'izen'i...
Vladimir Putin navst'ivil staveniste na ostrove rustiny ve Vladivostoku Oceanarium a L'ekarsk'e centrum
1-09-2013, 19:01, Cesky
Hlava st'atu prisla do akv'aria, nen'i to poprv'e. Sleduje prubeh v'ystavby tohoto zar'izen'i. Tentokr'at Vladimir Putin uk'azal delf'ina. "Tohle je nase mal'e v'itezstv'i. Baz'en m'a 14000m3 vody,...
Mezin'arodn'i rel'e plavci pres Bering 'uzinu
13-08-2013, 15:04, Cesky
V morsk'e rel'e "setk'an'i Slunce" se z'ucastnilo v'ice nez 60 z'avodn'iku ze 17 zem'i. V t'ymu vstoupil do sveta a kr'al-plavec Victor Gordlevsky zimn'i silnici. Mezin'arodn'i plavat byla omezena na...
Poznatky z studenta bude zp'ivat ve sboru Primorsky opery a baletu
13-08-2013, 20:06, Cesky
D'ivka prijal nab'idku spolupr'ace po poslechu Nakhodka. Jednou z aktivit budoucnosti divadla opery a baletu - Podpora talent rusk'em. V'yber zpev'aku a zpev'aku prov'aden'ych v t'eto oblasti na...
Budouc'i matky uk'azat jejich kr'asu
6-09-2013, 15:15, Cesky
Slavnostn'i akce se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i V pondel'i 9. z'ar'i a 'ucastn'ici budou moci dostat vsem pr'ichoz'im. Jak zduraznil prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici №...
10-07-2013, 01:15, Cesky
Jak poznamenal vedouc'i ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov byl ISU "Ml'adez Resource Center", vytvoren'y 11012013 za 'ucelem preventivn'ich aktivit mezi mlad'ymi lidmi, vcetne individu'aln'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!