Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Podle programu ve Vladivostoku mestsk'e spr'avy nad'ale otev'irat nov'e hriste pro deti a rozv'ijej'ic'i se m'istn'i. To znamen'a, ze dals'i hra skor'apky se objevil na Lermontov ulici 17 kter'a se nach'az'i v obci pr'ace. Standardn'i z'abavy pro deti, kter'e slouz'i jako houpacka, velk'a houpacka, balancer a dals'i n'astroje zred'i s detsk'ym hristem. Na n'i, krome fotbalov'eho c'ile a basketbalov'e obruce nach'az'i s'it na volejbal. Bylo rovnez zjisteno, ze d'ite je v z'one p'isku v bl'izk'e budoucnosti budou nahrazena pogumovanou povrchovou 'upravou. "Dr'ive jsme chodili na jin'y web, kter'y se nach'az'i jen nekolik domu. Ona byla tak'e otevrena mesta pred rokem. Po pravde receno, m'isto, kde je vsechno nestac'i, ale to bylo neco. A ted se chyst'ame j'it sem. Ted m'am rostouc'i d'ivku, ale v budoucnu, je-li chlapce, budeme vedet, kde vedl, ze on byl zapojen'y do sportu, "- rekl obyvatel domu vedle Vasilisa Spandina. Na zkusebn'i str'anky a instalovan'ych asfaltov'e m'istn'i dustojn'ici prisli Vladivostok spr'ava. Krome prohl'idky t'eto pr'ace, mluvili s obyvateli domu, a odpov'idal na jejich ot'azky. Tato akce skoncila tradicn'i z'abavu. Pro deti byli herci a loutky, kter'e prednesla p'isen pro deti a hr'al ceny. Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Alexander Vassiliev, IA Primore24 foto autorem

Опубликовано:   4-09-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Trest pro zivotn'i prostred'i - 4000000
25-07-2013, 18:36, Cesky
rublu. V rusk'em, na z'adost st'atn'iho z'astupce povinnosti lesn'i uzivatele n'apravou skod na zivotn'im prostred'i presahuj'ic'i 4000000. Seaside meziokresn'imi environment'aln'iho zastupitelstv'i...
Mince, zameren'a na hry
23-08-2013, 11:17, Cesky
C'ilem hry je jednoduch'y - st'at se vlastn'ikem unik'atn'i sb'irky na 43 minc'i, a c'im dels'i vzd'alenost, t'im zaj'imavejs'i v'itezstv'i. Z'akazn'ici, tes'ime se na prijet'i nov'ych minc'i ze...
Na podzim Rusov'e nuceni platit za sluzby tahacu
28-07-2013, 13:48, Cesky
C 15 z'ar'i odtahov'e sluzby budou zaplaceny. N'aklady na evakuaci automobilu bude rozdelen do tr'i tr'id: pro mal'e vozy, stredn'i tr'idy vozu a velk'ych pr'emiov'ych vozu. "Pro osobn'i automobily...
Sedm obc'i rusk'em obdrz'i feder'aln'ich fondu na opravu
29-07-2013, 10:17, Cesky
Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsky 'uzem'i, rusk'em, bude Fond obdrz'i 979 milionu rublu. Za 'ucelem spolufinancov'an'i bude 45770000 rublu melo b'yt...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
Zacal distribuci bytu v nov'ych bytov'ych domech v Vladivostoku
30-07-2013, 16:02, Cesky
Odbor 'uzemn'iho a majetkov'e vztahy d'ila o rozdelen'i 360 bytu v domech se nach'azej'i v Vladivostoku, ul Burachek, 7 a 9 - tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky. Pripomenme domy postaven'e...
N'avstevn'ici Red Rocks Vladivostoku opustil sv'e pr'an'i sportovcum a zaznamenal refr'en Hymny fanousku «Soci 2014»
27-06-2013, 18:46, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se konal olympijsk'y hudebn'i festival RED ROCKS, kter'y se kon'a v r'amci Kulturn'i Olympi'ady «Soci 2014» a za podpory Sporitelny. 'Ucastn'ici festivalu mohli nejen...
Japonsk'a auta 90 aru st'ale v popt'avce motoristy rusk'em
12-08-2013, 20:23, Cesky
Mestan'e, kter'i chteli kopat do motoru, obnoven'i a 'uprave star'ych automobilu jeste d'at jejich prednost japonsk'e modely na poc'atku 90. let. Ve Vladivostoku, prvn'i skutecne komfortn'i a...
V rusk'em, zatkla gang autothief, lze r'ici, ze auto za v'ykupn'e
22-08-2013, 11:00, Cesky
Deln'ici v r'amci trestn'iho vysetrov'an'i krajsk'ych policejn'ich oddelen'i, spolu s kolegy o zverejnov'an'i zlocinu zahrnuj'ic'ich kr'adeze a kr'adeze vozidel Ministerstva vnitra zadrzela gang...
Palo bude 200 milionu rublu chuds'i?
16-07-2013, 18:32, Cesky
Zd'a se, ze syst'em "elektronick'ych University" je velmi n'akladn'e D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity. Soudn'i rozhodnut'i, kter'e se vyskytuj'i v Primorsk'eho kraje, pr'im'ym dukazem. P'at'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!