Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Ussurijsk otevrena nov'a poz'arn'i stanice

V Ussurijsk otevrena nov'a poz'arn'i stanice 3 z'ar'i byla slavnostne otevrena hasicsk'a zbrojnice poctu 35 feder'aln'ich instituc'i, st'atn'ich fisk'aln'ich "7 odchl'ipen'i Feder'aln'i Hasicsk'eho z'achrann'eho sboru na 'uzem'i Primorsky" pro poz'arn'i bezpecnost v okrese Ussuri mest. Akce se z'ucastnili n'aceln'ik rusk'eho ministerstva mimor'adn'e situace Primorsky gener'almajor Alexandr Agafonov sluzby intern'i, z'astupcum spr'avy teritoria Primorsky a Ussuri mestsk'e ctvrti. Hasici je vybaven nov'ym stroju a zar'izen'i, coz umoznuje eliminovat minim'aln'i casov'y limit v oblasti poz'aru. Podle n'aceln'ika rusk'eho ministerstva mimor'adn'e situace Primorsky gener'almajor Alexandr Agafonov sluzby intern'iho bude nov'a c'ast v'yrazne zv'ysit bezpecnost mestsk'eho obyvatelstva regionu Ussuri.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews"

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Trest pro zivotn'i prostred'i - 4000000
25-07-2013, 18:36, Cesky
rublu. V rusk'em, na z'adost st'atn'iho z'astupce povinnosti lesn'i uzivatele n'apravou skod na zivotn'im prostred'i presahuj'ic'i 4000000. Seaside meziokresn'imi environment'aln'iho zastupitelstv'i...
Mince, zameren'a na hry
23-08-2013, 11:17, Cesky
C'ilem hry je jednoduch'y - st'at se vlastn'ikem unik'atn'i sb'irky na 43 minc'i, a c'im dels'i vzd'alenost, t'im zaj'imavejs'i v'itezstv'i. Z'akazn'ici, tes'ime se na prijet'i nov'ych minc'i ze...
Na podzim Rusov'e nuceni platit za sluzby tahacu
28-07-2013, 13:48, Cesky
C 15 z'ar'i odtahov'e sluzby budou zaplaceny. N'aklady na evakuaci automobilu bude rozdelen do tr'i tr'id: pro mal'e vozy, stredn'i tr'idy vozu a velk'ych pr'emiov'ych vozu. "Pro osobn'i automobily...
Sedm obc'i rusk'em obdrz'i feder'aln'ich fondu na opravu
29-07-2013, 10:17, Cesky
Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsky 'uzem'i, rusk'em, bude Fond obdrz'i 979 milionu rublu. Za 'ucelem spolufinancov'an'i bude 45770000 rublu melo b'yt...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
Zacal distribuci bytu v nov'ych bytov'ych domech v Vladivostoku
30-07-2013, 16:02, Cesky
Odbor 'uzemn'iho a majetkov'e vztahy d'ila o rozdelen'i 360 bytu v domech se nach'azej'i v Vladivostoku, ul Burachek, 7 a 9 - tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky. Pripomenme domy postaven'e...
N'avstevn'ici Red Rocks Vladivostoku opustil sv'e pr'an'i sportovcum a zaznamenal refr'en Hymny fanousku «Soci 2014»
27-06-2013, 18:46, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se konal olympijsk'y hudebn'i festival RED ROCKS, kter'y se kon'a v r'amci Kulturn'i Olympi'ady «Soci 2014» a za podpory Sporitelny. 'Ucastn'ici festivalu mohli nejen...
Japonsk'a auta 90 aru st'ale v popt'avce motoristy rusk'em
12-08-2013, 20:23, Cesky
Mestan'e, kter'i chteli kopat do motoru, obnoven'i a 'uprave star'ych automobilu jeste d'at jejich prednost japonsk'e modely na poc'atku 90. let. Ve Vladivostoku, prvn'i skutecne komfortn'i a...
V rusk'em, zatkla gang autothief, lze r'ici, ze auto za v'ykupn'e
22-08-2013, 11:00, Cesky
Deln'ici v r'amci trestn'iho vysetrov'an'i krajsk'ych policejn'ich oddelen'i, spolu s kolegy o zverejnov'an'i zlocinu zahrnuj'ic'ich kr'adeze a kr'adeze vozidel Ministerstva vnitra zadrzela gang...
Palo bude 200 milionu rublu chuds'i?
16-07-2013, 18:32, Cesky
Zd'a se, ze syst'em "elektronick'ych University" je velmi n'akladn'e D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity. Soudn'i rozhodnut'i, kter'e se vyskytuj'i v Primorsk'eho kraje, pr'im'ym dukazem. P'at'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!