Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku 7. z'ar'i na n'abrez'i carevici s 15 hodin otocit skutecnou v'iru - tanec, hudba, pozdravy, 'usmevy, svetl'e vzpom'inky. Tento den byl pr'ilezitost'i pro spr'avu Vladivostoku jednoho z nejleps'ich tanecn'ich skupin Primorye - folklorn'im tanecn'im souborem "Whirlwind" - na oslavu jeho 45. narozeniny, jak si zaslouz'i: velk'y, zvan'i pr'atel a pr'iznivcu all-vsechny-vsechny, kdo m'a r'ad tancit. Rozhodli jsme se, - vedouc'i souboru Tamara Gribanova - vyzvat k tomuto dni na n'abrez'i carevic nejen publikum, a to nejen pr'ibuzn'i a pr'atel'e, kter'i se tanc'i v "Vortex", ale i ti, kter'i slouzili v nasem souboru, 10252030 lety. At prijdou se sv'ymi rodinami, setkat se s pr'ateli, pamatovat. Budeme stastn'i. D'ale pozval cetn'e tanecn'i skupiny a okraje mesta - pogratulovat n'as na dovolenou. Nikdo odm'itl. Takze tri hodiny na kurtu n'abrez'i carevic vsech 'ucastn'iku(a zdarma)cek'a na unik'atn'i pod'ivanou - koncert, kter'y se skl'ad'a z nejleps'ich c'isel v souboru "Whirlwind", kreativn'i d'arky z jin'ych t'ymu, a co je nejdulezitejs'i - prujezd rodinn'e tanecn'i sloupci "Vortex", v kter'y spoj'i a b'yval'i i soucasn'i clenov'e souboru. Dnes je tanecn'i skupina - je 150 tanecn'ici 4-20(nebo i v'ice)let. Mnoho absolventu souboru, se zapsal do skoly, neztr'acejte kontakt s jeho rodn'em t'ymu, musel resit. - Zvazovali jsme tady - s 'usmevem Tamara Gribanova - pokud budete sb'irat vsechny nase 'ucastn'iku 45 let, je to pravdepodobne zpusobeno j'it do tis'icu. Nev'im, kolik lid'i prijde na nase v'yroc'i 7. z'ar'i, ale na druhou stranu, budeme r'adi vsechny. A d'am z'aruku: nikdo odej'it zklam'an. Jsme zaslali 200 procent! "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok".

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop na cerven 14
14-06-2013, 14:16, Cesky
BERAN. Pravdepodobne st'ale pr'ijemn'e zpr'avy od pr'ibuzn'ych, kter'i zij'i v jin'ych mestech. Snazte se vyhnout neuv'azen'e ciny - zachovat chladnou hlavu, jste schopni naj'it zpusob, jak resit...
Ussurijsk pripravuje na oslavy City Den
11-07-2013, 14:20, Cesky
Symbol oslav zust'av'a stejn'y - duha spektrum. Kdo r'idil obecn'i turnaje zlepsen'i "Favorite City" soutez dreven'a plastika "Ussuri krajka" FOTOSOUTEZ "Mesto, kde jsme" a dals'i. Identifikov'any...
Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup
2-09-2013, 13:48, Cesky
Dne 31. srpna Amur Bay byly pred'any prvn'i m'ili. All-regata "Poh'ar Petra Velik'eho Bay - 2013 - Cup of Russia in" Konrad 25R ". Na zac'atku prvn'iho z'avodu se 58 jachty v 7 testovac'ich skupin....
Spor o
22-07-2013, 22:03, Cesky
Jedna z pravdepodobne nejv'ice "drah'e" pr'ipadu, kter'e budou diskutov'any v p'at'e odvolac'i soud se sporem mezi "Dalmostroem" a "Pacific most stavebn'i firmou"(TMC). V s'azce je 223 milionu rublu....
10.cervence vstupenky startu rezervace pro dom'ac'i hry Vladivostok HC
9-07-2013, 15:00, Cesky
Pr'ijem z'adost'i bude prob'ihat v kav'arne sportovn'im are'alu "Pole"(ulice Ovchinnikov, 26)od 9:00 do 19:00. Vyplnit prihl'asku bude v kav'arne IC "p'olu." Telefonn'i informace:(423), 267 az 3750....
Ochrana pr'ace na pokladne st'atn'iho zastupitelstv'i
17-06-2013, 21:46, Cesky
Uk'azalo se, ze v obecn'ich 'uradech МБУ «Mestsk'y Pal'ac kultury», МБУ «Dum kultury «Лозовый» a КГОАУ NEVL'ADN'I organizace «vyss'i Odborn'e skoly c. 23» mzdy выплачивалась v letosn'im roce, bez...
Gener'aln'i prokur'ator Ruska na D'aln'y v'ychod se
12-09-2013, 17:51, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti rusk'eho gener'aln'iho prokur'atora Jurij Cajka n'avstevu oblast'i postizen'ych z'aplavami na D'aln'em v'ychode. Behem n'avstevy bude meziresortn'i setk'an'i, kter'e se bude...
Supertyphoon
20-09-2013, 19:27, Cesky
V soucasn'e dobe, obr'i trycht'yr atmosf'erick'e boure v Pacifiku. Osa ot'acen'i pro tuto hodinu je 560 km od jizn'iho c'ipu Tchaj-wanu a 720 km severo-v'ychodne od filip'insk'eho hlavn'iho mesta...
Prisel za dluhu - zjistili obvinen'eho z trestn'eho cinu
26-06-2013, 19:02, Cesky
Spolecne se z'astupci ministerstva VNITRA muz byl zadrzen a uveznen pod mostem. Exekutori, kter'i prijedou domu, na dluzn'ikovi obcana, S., m'isto nej doma otce nekolik lid'i, kter'i ve stavu...
Nezamestnan'i rusk'em
29-08-2013, 18:46, Cesky
otevr'it sv'e vlastn'i podnik'an'i. Financn'i podpora poskytovan'a mlad'ym lidem z krajsk'eho rozpoctu v r'amci d'ilc'iho programu "Rozvoj mal'ych a stredn'ich podniku v Primorye 'uzem'i." V...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!