Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Fotoalbum 2008-2013. ve form'atu na "obnoven'e Vladivostoku" lze videt z'itra

Fotoalbum 2008-2013. ve form'atu na "obnoven'e Vladivostoku" lze videt z'itra Z'itra, 4. z'ar'i v 1100 hod. v objektu knihovny na ne. Pushkin na adrese. Svetlanskaya 55 prezentace Fotoalbum "Vladivostok - jak ud'alost." Projekt zahrnoval 20 Vladivostok fotografy, vcetne obou uzn'avan'e mistry Sergej Kozlov, Jurij Maltsev, aby mlad'i fotografov'e - Alexander slozit'e, Sergej Orlov, atd. Maj'i za predpokladu 393 sn'imku rozlozena na 304 str'anek, z duvodu specifick'ych rozmeru publikace d'av'a cten'ari zreteln'y vliv pr'itomnosti. Nekter'e str'anky se s'ir'i m'it d'elku pet metru. Hlavn'i rozd'il mezi t'imto albem od jin'ych pokusu o "hork'e" osvetlen'i historick'eho Velk'eho v'ystavby 2008-2012 je v jeho konceptualizace. Kouzeln'y vyd'an'i "rusk'e most" a "Pontifex", kter'y byl zverejnen v roce 2012 nesl pr'ibeh predevs'im z hlediska firem, gener'aln'i dodavatel'e, kter'i staveli jednotliv'e objekty. Album tak'e publikuje "hranicn'iho", peclive stav'i na 'uspes'ich kolegy v sedmi sekc'ich, popsal nejen opravdu viditeln'y na 40 minut cesty od mezin'arodn'iho letiste na ostrove rustine, ale i vsech hlavn'ich epizod petilet'eho stavby, do jist'e ovlivnil m'iry vladivostoktsev na vedom'i. Pr'ibeh je jako 'uzk'e rozmez'i hodnot typick'ych pro obchodn'i zpr'avy, m'istn'i historie vypr'aven'i a lyrick'ych odbock'ach, a z pozice vyhl'idky do budoucna, obrysy, kter'e byly urceny na summitu APEC v roce 2012 cten'ari nen'i okouzluj'ic'i-pohlednice-jako obraz Vladivostoku a zverejnov'an'i jeho roli jako predn'i okraj velk'eho prostoru a casu, kter'e jsou reseny soucasn'e glob'aln'i v'yzvy a zkusenost'i je vytvoren'i pr'ibehy. Skutecnost, ze obycejn'i lid'e sledovali t'emer "perifern'i viden'i" na ceste do pr'ace az pr'ace, vracet se k n'i ted soustredeny do souvisl'eho obrazu, kter'y pom'ah'a s porozumen'im. Podle vydavatele, album m'a pusobit jako zrcadlo, kter'y obcanum umoznuje videt, co je zvl'astn'i implicitn'i znalosti o m'iste, kter'e je nejen poklad vladivostoktsev, ale jejich hlavn'i nehmotn'e aktivum. Je predevs'im treba publikace - v s'ile a podporovat v z'ajmu Spolecenstv'i v r'izen'i mesta jako zpusob pozn'an'i tohoto druhu. Album, vydan'e navrhovan'e "hranice", m'a slouzit jako n'astroj pro formov'an'i identity zam'yslen'e politiky odpov'idaj'ic'i budouc'im rozvojem Vladivostoku, uvedl na summitu APEC - 2012.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews» Alexander Ognevsky fotografie.

Опубликовано:   3-09-2013, 21:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Danov'e s'ef bude souzen za jejich pomoc pri prevodu 9000000. 'uplatky
9-08-2013, 20:03, Cesky
Vysetrov'an'i oddelen'i pojisten'i Ruska Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i "danov'y cinem" - trestn'i r'izen'i proti s'efa Meziokresn'i inspektor'atu Feder'aln'i danov'a sluzba poctu Ruska 10...
Severokorejci se br'anil motorov'ym clunem od n'amorn'i hranice s holemi
31-07-2013, 23:47, Cesky
Region zah'ajila trestn'i vysetrov'an'i pouzit'i n'asil'i proti z'astupce org'anu. Vysetrovac'i org'any porodnost Primorsky trestn'i vysetrov'an'i na pouzit'i n'asil'i proti zamestnance region'aln'i...
Hypotecn'i 'Uspory z velk'e rodiny Chabarovsku, na 'ukor rozpoctu kraje
20-08-2013, 11:16, Cesky
V cervenci lonsk'eho roku objevil v rodinn'em Chabarovsku v'itan'ym pr'irustkem - narozen'e dvojcata d'ivky. P'ar - dom'ac'i Guzey Chabarovsk Olga a Sergej Sidorov dostal 'uver na n'akup bytu v...
N'amorn'i Umelci divadlo opery a baletu predstaven'i j'it na charitu
10-09-2013, 17:20, Cesky
Stal se zn'am'y v hudebn'im programu prvn'i l'asky[br> Na festivalu "Seaside kl'ic" a harmonogram pohybu kolektivn'i opern'iho orchestru a s'olistu St'atn'i n'amorn'i divadle opery a baletu. Festival...
Maskoti zimn'i olympijsk'e hry v roce 2014 prijel do Vladivostoku
13-07-2013, 16:18, Cesky
Sporty na promen'ade u more kapit'alov'ych maskotu splnuj'i mestan'e, kter'i prisli se sv'ymi rodinami fotit se symboly olympijsk'ych her. "V'ice nez mes'ic maskoti zimn'i olympijsk'e hry v Soci v...
Pro mlad'e rodiny rusk'em srpnu letosn'iho roku se stane hypotecn'i mes'ic v roce
2-08-2013, 22:32, Cesky
Jen neco m'alo pres mes'ic zb'yv'a do konce Sberbank "Mlad'e rodiny", coz znamen'a sn'izen'i 'urokov'ych sazeb z hypotecn'ich 'uveru se slevou 275% rocne. V'yhody zvl'astn'ich 'uverov'ych podm'inek,...
Выпускнице детдома dali znicil ubytov'an'i
1-07-2013, 18:46, Cesky
Spr'av Slovansk'eho mestsk'eho os'idlen'i podle z'akona mus'i b'yt provedena gener'aln'i oprava v bydlen'i, предоставленном выпускнице detsk'eho domova. Nedostatek opravy byl pro obr'atit se na...
D'ivky, hochesh persik? - Jen on je infikov'an!
4-09-2013, 11:16, Cesky
'Urad pro Rosselkhoznadzor Primorsk'eho kraje a Sachalin Oblast vr'atil do C'iny v'ice nez 22 tun c'astecne kontaminovan'e produkce ovoce a zeleniny. Jedl'e produkty, jako jsou papriky, rajcata,...
Na dopravn'ich predpisu predstavil nov'y term'in
9-08-2013, 20:01, Cesky
Podle nov'eho z'akona, ridici na d'alnic'ich povoleno zrychlen'i na 130 km /h a na bezn'ych silnic'ich - az 110 km /h To tak'e zav'ad'i nov'y pojem "parkov'an'i". Pokud jde o Primorye 'uzem'i, jsou...
V Благовещенской celnici se konal Poradn'i sbor
28-06-2013, 19:00, Cesky
Otevrel radu jej'i predseda - n'aceln'ik celn'i Michael Sorokin. Clenov'e Poradn'iho v'yboru diskutovali zpr'avy: «V'ysledky implementace v oblasti Благовещенской celn'i technologie e-poskytov'an'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!