Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Kovan'e se v'azne nemocn'a zena - a sel do "Durkee"

Kovan'e se v'azne nemocn'a zena - a sel do "Durkee" Ve Vladivostoku dokoncila vysetrov'an'i pr'ipadu, kdy zalovan'y v obcansk'e manzela v'azne nemocn'a zena, kter'a, kdyz ji bezmocnost, vstrelil svou obet dolu. Vysetrovatel'e SU TFR na 'uzem'i Primorsky dokoncil trestn'i vysetrov'an'i smrti zeny, narozen'eho v roce 1945 z duvodu trestn'eho cinu podle c'asti 4 cl'anku. 111 trestn'iho z'akona('umysln'e zpusoben'i tezk'e ubl'izen'i na zdrav'i, coz m'a za n'asledek smrt obeti). Chcete-li trestn'y cin zalozena zapojen'i jej'i spolubydl'ic'i se narodil v roce 1951. Podle setren'i, vecer 17. dubna 2011 v byte v Partyz'ansk'e Avenue ve Vladivostoku mezi obet'i a obvinen'ym z duvodu h'adky osobn'i nepr'atelstv'i. Muz, spolehlive vedel, ze jeho druzka z pacientu s osteopor'ozou, to znamen'a, ze syst'emov'e kostn'i onemocnen'i charakterizovan'e n'izkou kostn'i hmotou, se silou strcil ruce do zad. Zena v tomto bode se obema rukama oprel o "Walker", ztratila rovnov'ahu a spadla hlavou napred do "Walker" a pak na zem. Po p'adu obeti obvinen'eho sl'apl na nohy. V dusledku toho, na prepracovan'y zalozil nekolik zlomenin p'atere, zeber, koncetin a vnitrn'i poranen'i tk'ane. Ze zranen'i zemrela. Podle forenzn'i psychologick'e a psychiatrick'e vysetren'i muze v dobe protipr'avn'iho jedn'an'i, a ted si nemuze uvedomit povaze jejich cinnosti a v'est je a mus'i b'yt pouzito proti nemu nuceni ambulantn'i l'ecba a dohled u psychiatra. V soucasn'e dobe je spis pred'an Soudn'imu dvoru k rozhodnut'i o z'adosti v souvislosti s n'im o povinn'ych l'ekarsk'ych opatren'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Kav'arny v Ussuriysk byl pareniste nehygienick'e
30-07-2013, 16:02, Cesky
Ussuri mestsk'e zastupitelstv'i, spolu se z'astupci 'uzemn'i oddelen'i Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje v Ussuriysk, audit operace kav'arna "Milosti." Audit zjistil, ze v zemi, kter'a se...
V'ychodn'i Sporitelna: 105% D'IKY OTTO
13-06-2013, 14:31, Cesky
Od 10. cervna 2013 z'akazn'ici D'aln'eho Sporitelny mohou z'iskat vyss'i bonusy za platbu n'akupu z katalogu OTTO pomoc'i karty Sporitelny: 10 % z kupn'i c'astky na 'ucet bonus poplatky OTTO a 05 %...
Souteze mlad'ych hasicu a z'achran'aru pokracuj'i v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
Prvn'i muset bezet stafetu 4х100 m, kter'y dokoncil etapu souteze na пожарному sportu mlad'ych огнеборцев. Mlad'i z'achran'ari v tento den se prekon'avaly vzd'alenost 1000 metru. To byla konecn'a...
V Moskve zah'ajil mistrovstv'i sveta v atletice
11-08-2013, 00:01, Cesky
Nikdy predt'im v historii techto akc'i nebyly provedeny v rustine. Podle prestiz a z'ajem, kter'y k nemu pripoutan'a, tyto souteze casto srovn'av'an s olympijsk'ych her a mistrovstv'i sveta ve...
Dluzn'ikovi, убегавшему od soudn'ich приставов, musel sanitku
17-06-2013, 17:01, Cesky
Ale narazit a jako z'astupci silnejs'iho pohlav'i, kter'e z duvodu 'uspory na bl'izk'e deti jsou ochotni riskovat vlastn'i zdrav'i. Pr'ipad, kter'y je v'ytecn'ym pr'ikladem, doslo na druh'y den v...
Sberbank zacalo pouz'ivat novou sluzbu na vyd'av'an'i retailov'ych 'uveru - bodovac'ich Bureau generace III
1-08-2013, 21:49, Cesky
Sluzba je poskytov'ana Spolecn'ym Credit Bureau(EDB). Ve v'yvoji generace Bureau Scoring III byla pouzita nejleps'i svetov'e praxe v konstrukci obdobn'ych rozhodnut'ich, jez glob'aln'i oper'ator...
D'ivka zaplatil dluhy dedictv'i
26-08-2013, 13:01, Cesky
V obdob'i 2011 - 2012. v oddelen'i exekutoru byl Jakovlev okres zah'ajila 5 r'izen'i o v'ykonu rozhodnut'i, pokud jde o obcana K Petadvacet dluz'i st'atu v'ice nez 20 tis'ic rublu - Penze, dane a...
Obyvatel'e Приморья mohou vyuz'it bezplatn'e юрпомощью not'ari
10-06-2013, 14:17, Cesky
7. cervna 2013 vedouc'i V Rusku na Приморскому okraji Igor Баранник a prezident Pr'imorsk'e krajsk'y not'arsk'eho snemovny Viktor Прищепа podepsaly dohodu o soucinnosti a spolupr'aci v ot'azk'ach...
Cestu pod'el reky Amur z'alivu predstavovali pri SSSR a dostavet budeme - Igor Пушкарев
26-06-2013, 19:00, Cesky
Jak uvedl vedouc'i projektu obchvatu pod'el reky Amur z'alivu nelze nazvat nov'ym - b'yt navrzena zacal v 70-t'ych letech, a jiz v 80 letech byl zarazen do gener'aln'i pl'an mesta. Bohuzel, po...
Ve Vladivostoku, shrnul Amia Open Championship v strelba z vojensk'ych zbran'i
21-07-2013, 19:46, Cesky
Na druh'em m'iste byla por'izena OMON rusk'eho ministerstva vnitrn'ich vec'i 'Uradu 'uzem'i Primorsky. Cestn'e tret'i m'isto - z'astupci Arsenyevskiye funkcn'i z'ony. Vladivostok byl Otevren'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!