Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'em m'edia udelali st'atn'iho z'astupce vysetrov'an'i rekonstruovan'eho "Ussuri" cestu

Rusk'em m'edia udelali st'atn'iho z'astupce vysetrov'an'i rekonstruovan'eho "Ussuri" cestu To je skand'aln'i 'usek silnice o d'elce pouze 15 km, poprv'e rekl den'iku "Vladivostok". RIA VladNews pokracovala na t'ema "peklo" zpusobem. Dals'i, o ceste rekl den'iku "Argumenty a fakta", IA Primorye24 a r'adio "lemma". Za to, ze st'atn'i z'astupce upozornil na silnici. Podle ofici'aln'ich str'ank'ach st'atn'iho zastupitelstv'i 'uzem'i Primorsky, dnes st'ih'an'i antivirem vystupoval v medi'aln'ich informac'i o nespr'avn'e stavu vozovky M-60 "Ussuri", stejne jako d'alnice, jejichz 'ucelem je obej'it rekonstruovan'ych prostor. Jm'enem prokur'atora okraji mesta a okresn'ich z'astupcu se zapojen'im regulacn'ich org'anu, vcetne dopravn'i policie a st'atn'iho stavebn'iho dohledu organizovan'y bezpecnostn'i inspekce(charakteristika provoz vozidel)na silnici, dodrzov'an'i technick'ych predpisu, stavebn'i z'akony a predpisy, bezpecnost silnicn'iho provozu na provoz a 'udrzbu silnice. V prubehu kontroln'ich aktivit bude tak'e hodnotit 'uplnost a aktu'alnost kontrol prov'aden'ych kontroln'imi org'any pod veden'im poskytovan'eho v r'amci st'atn'iho stavebn'iho dohledu a vynucov'an'i pr'avn'ich predpisu v oblasti bezpecnosti silnicn'iho provozu v provozu(oprava)na silnici. V'ysledky testu jsou pod kontrolou st'atn'iho z'astupce Primorsk'eho kraje. Zde m'ate s'ilu psan'eho slova. Skoda jen, ze "oko panovn'ika" nevidel tuto "cestu nez'akonnosti" pred.

Ivan Hrozn'y, RIA VladNews

Опубликовано:   2-09-2013, 22:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Na sportovn'im festivalu v Primorye prich'az'i svetov'y mistr v boxu Kosta Tszyu
18-07-2013, 14:33, Cesky
Sen'ator vedl region ozn'amila, ze pr'ipravy na kon'an'i prvn'i region'aln'i festival sportu, venovan'y 75. v'yroc'i pr'imorsk'ych provinci'i. Sports Festival se bude konat v Ussuriysk. To prinese...
Avtoprodavtsov chov'an'i se r'id'i zvl'astn'im k'odem
24-08-2013, 13:32, Cesky
Feder'aln'i antimonopoln'i sluzba(FAS)a Asociace evropsk'ych podniku(AEB)dohodnout se na kodexu chov'an'i automobilu a prodejcu. Pravidla pr'ace se objev'i v z'ar'i-r'ijnu 2013 a bude m'it pozitivn'i...
V Primorje pryc ucen'i «'Uzkost na zvl'ast dulezit'e hl'idan'em objektu»
15-06-2013, 18:45, Cesky
Akce se konala s c'ilem overit aktu'alnost reakce na zpr'avu o mozn'em sp'ach'an'i protipr'avn'iho jedn'an'i, ochotu pr'ikazu k aktu'aln'i akci v 'utoku, ohrozen'i nebo mimor'adn'ych okolnost'i na...
Syn alkoholu bit'i stars'i matky
20-07-2013, 15:19, Cesky
Prokuratura zas'ahl ve f'azi trestn'iho r'izen'i v souvislosti s t'im, ze obet - stars'i zena, kvuli veku, bezmocn'y st'at, stejne jako z'avisl'e na pachateli nemohl chr'anit sv'a pr'ava. Napr'iklad,...
Dals'i filmov'y festival «Hladina hluku» se bude konat ve Vladivostoku 27. cervence
25-06-2013, 19:17, Cesky
27. cervence ve Vladivostoku konalo dals'i filmov'y festival «Hladina hluku». Jak jiz dr'ive uvedl RIA «VladNews», na festivalu jsou zobrazeny kr'atk'ych filmu mlad'ych m'istn'ich filmaru, autor...
Igor Pushkarev, vyzval 'ucastn'iky, aby Flash Mob na Golden Bridge pos'ilat fotografie
29-08-2013, 18:47, Cesky
S'ef Vladivostok Igor Pushkarev vyzval vsechny 'ucastn'iky, aby flash mob, kter'e se konalo 0772013 v Golden Bridge, pos'ilat fotografie na Vasi 'ucast na t'eto akci. Muzete pos'ilat fotky na adresu:...
Maritimes ucitel'e byli mezi v'itezi n'arodn'iho projektu
23-07-2013, 12:33, Cesky
Jm'ena v'itezu kazdorocn'i souteze o penezn'i odmenou pro ucitele. Tis'ice ucitelu, podle tradice, obdrz'i na Den ucitelu 200000 rublu z feder'aln'iho rozpoctu. V'itezov'e budou odmeneni diplomy...
Pacifik lodstvo oddelen'i st'ale slouz'i ve Stredozemn'im mori pobl'iz S'yrie
11-09-2013, 01:22, Cesky
V'ice nez dvacet lod'i a podpurn'a plavidla jsou Pacifick'e flotily vojensk'e sluzby a plnit zadan'e 'ukoly ve vzd'alen'e z'one oce'anu. Seskupen'i flotily sil Pacifiku obojziveln'ych o plnen'i...
Rusk'em obyvatel'e jsou zv'ani na setk'an'i s veden'im D'aln'eho v'ychodu vysetrov'an'i ministerstva dopravy
24-07-2013, 19:18, Cesky
25 cervence 20131200-1300 prvn'i z'astupce vedouc'iho oddelen'i D'aln'eho v'ychodu dopravy vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru rusk'e Konstantin Stolbina opust'ite osobn'i prijet'i obcanu mesta...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!