Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prvn'i den pokles Primorye v'yrazn'y n'arust detsk'ych 'urazu

Prvn'i den pokles Primorye v'yrazn'y n'arust detsk'ych 'urazu Ve Vladivostoku, ve vecern'ich hodin'ach na ulici. Gori v ovladaci dvore oblasti osobn'iho automobilu hit 9-rok-star'y chlapec. V letosn'im roce, bude student nedostane z'ucastnit slavnostn'iho linku - on byl hospitalizov'an s ruzn'ymi zranen'imi. V Fokino se ud'alosti vyv'ijely v podobn'e situaci - na silnici uvnitr byl zasazen 9-rok-star'a d'ivka, kter'a prisla zpoza zaparkovan'ych aut. To je pr'ave r'izen'i auta sedel 17-let'y student stredn'i skoly, kter'y pr'ave letos pujde do 11. rocn'iku. Vystrasen'y, chlapec odesel z m'ista nehody, ale tri hodiny, byl nalezen v'ystroj DPS. Jak se uk'azalo, moje matka teenager se mu sveril s autem, a tak se dal do gar'aze. Pro zeny tvorily administrativn'i veci pro pred'an'i r'izen'i na osoby bez pr'avo r'idit motorov'a vozidla. Nav'ic ti zamestnanci, dopravn'i policie zadrzela profylaktick'e rozhovor pokracovat matka nedovol'i jej'i nezletil'y syn r'idit. D'ivka zranen pri nehode, dostal zranen brady a nohou odreniny. Po dlouh'em odpocinku, a to zejm'ena mimo mesto, deti jsou v'ice rozptylovat, ztr'acej'i smysl pro nebezpec'i na silnic'ich v rusn'ych ulic'ich, a proto jsou v nebezpec'i. Proto by v ocek'av'an'i zac'atku skoln'iho roku ridici b'yt velmi opatrn'i, a to zejm'ena behem rann'i a vecern'i soumrak, kdyz jdou deti a vr'atit se do skoly. Rodice a ucitel'e, naopak, je treba pripomenout vase d'ite pravidel bezpecn'eho chov'an'i na silnici, tam bude v'ice nez matek a otcu, aby se d'ite kouzlo reflexn'iho materi'alu, kter'y lze pripojit k batohu nebo bundu, aby bylo d'ite strhne ve tme. Zvl'astn'i pozornost by mela b'yt venov'ana pri j'izde ridici na silnic'ich vz'ajemne, dvur oblastech. Na silnic'ich s semaforu detmi nec'it'i nebezpec'i vozidel a muze dramaticky ven na ulici, protoze na prek'azky, nebo jen rozhl'izet. Apeluje dopravn'i policie na ridice: Mus'i se dodrzovat rychlostn'i limit, snizte rychlost pred prechody pro chodce a okol'i vzdel'avac'imi institucemi. Rodice na druh'e strane je cesta do skoly a zpet s d'itetem doma vysvetlit pravidla chov'an'i na ulici, a ucitel'e by meli zac'it tr'enovat s vysvetlen'im provozu.Опубликовано:   2-09-2013, 22:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Matka - алиментщица s'am nev'i, odkud m'a deti poch'azej'i
13-06-2013, 19:16, Cesky
Neplacen'i v'yzivn'eho je charakteristick'y nejen нерадивым otce, ale i matky - «кукушкам». Tak exekutori Кировского ctvrti Pr'imorsk'eho hrany dlouhou dobu snaz'i z'iskat v'yzivn'e od zeny, zbaven...
Z'achrann'a sluzba
8-07-2013, 21:06, Cesky
V rusk'em, syst'em poskytov'an'i sluzeb t'isnov'eho vol'an'i na jedno c'islo "112". Je urcen pro pr'ijem zpr'av o poz'arech a mimor'adn'ych ud'alostech. 8.cervence na zased'an'i v'yboru...
Vladivostok policie behem nekolika minut si vsiml ztracen'e d'ite
30-08-2013, 14:15, Cesky
Zadatel uvedl, ze asi pet hodin vecer poslal ji tr'ilet'y syn obchodu pro zmrzlinu. Behem nekolika hodin se d'ite nevr'atil domu. Ihned alarm byl zv'ysen person'alu odboru vnitrn'ich vec'i Ruska...
Igor Pushkarev,
29-08-2013, 12:03, Cesky
Reakce dnes, 29. srpna ot'azky novin'aru na r'adiu, "lemma", vedouc'i Vladivostoku rekl o pam'atn'iku Vladim'ira Vysotsky. "Je to asi nen'i tak pam'atkou urb'ann'i skulptury, - rekl Igor Pushkarev -...
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 11. srpna
12-08-2013, 03:03, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...
Охраняю dum. Beru nejsou drah'e. Bezpecnost z'aruka
26-06-2013, 14:17, Cesky
Duveru ve sv'e schopnosti, sv'e s'ily n'am d'av'a partnerstv'i s osvedcenou novosibirsk spolecnost «MESTO MISTRU. V'yroba, s 15летним zkusenostmi na trhu, orientovan'y na spickov'a kvalita od stolu...
Seaside divadlo opery a baletu d'a prvn'i koncert
19-09-2013, 14:20, Cesky
Koncert bude obsahovat nejen pobrezn'i muzikanty, ale tak'e speci'alne pozval rusk'ych hvezd klasick'e hudby. Mezi nimi - predn'i s'olistka Mariinsk'eho divadla tenor Vitaly Ishutin a slavn'y...
Z'akon o opravy bytov'ych domu je relevantn'i pro n'amorn'i
28-08-2013, 11:16, Cesky
V PC AP v prvn'im cten'i schv'alila n'avrh z'akona "o syst'emu investicn'ich oprav bytov'ych domu v Primorye 'uzem'i." N'avrh z'akona stanov'i zr'izen'i zvl'astn'iho fondu v n'amorn'i oblasti -...
Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici
3-09-2013, 21:33, Cesky
Bureisk elektr'arna v posledn'ich dnech neprijde ze str'anek m'edi'i. Z'aplavy na D'aln'em v'ychode bylo vypousten'i vody a zaplaven'i vesnic tkan'e do koherentn'iho celku. To plat'i zejm'ena v...
'Ucastn'ici благовещенской gang podvodn'iku by meli stanout pred soudem
1-07-2013, 23:31, Cesky
Аферисты se specializovali na v'yrobu falesn'ych dokumentu pro завладения objekty nemovitost'i. Souc'ast'i organizovan'e skupiny byli reditel a realitn'i kancel'are jedn'e z realitn'ich kancel'ar'i....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!