Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm

Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, povodnov'a situace ve meste Komsomolsk-on-Amur, je st'ale obt'izn'e. Jak 08:002013 hladina vody ve meste byla 803 cm(n'arust za den az 19 cm). Podle predpoved'i hydrologu v pr'ist'ich dvou dnu, bude vzestup hladiny ve meste i nad'ale(20-40centimetry). Celkem 221 mesto zaplavila dum. V zaplaven'ych domech 471 lid'i zije. Krome toho, v predmestsk'ych oblastech zaplavila 335 a 174 vnitrn'i pole. Mesto nasadila dva docasn'e ubytov'an'i obyvatelstva, kter'e do z'ony z'aplav(DYUTS "Dzemgi" a "memoranda DOD GDTDM"). Krome toho, aby se prizpusobila postizen'emu obyvatelstvu poskytovan'e City Apartments manipulovateln'y fondu ve v'ysi 33. Celkem zaplaven'ych domu evakuovali 222 lid'i, vcetne 44 det'i. Vetsina evakuovan'ych ubytovan'i v apartm'anech rezervy mobiln'i. S lidmi, psychologov'e Centra krizov'e psychologick'e pomoci rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace. Pri pouz'iv'an'i mobiln'ich zar'izen'i se prov'ad'i ozn'amen'i hlasit'e populace, stejne jako podvorovy obej'it obytn'e oblasti Mal'e Hapsol oni. Mendelejev, Victory, Park, kter'y se nach'az'i v rozmez'i mozn'emu zaplaven'i. Mesto pokracuje v pr'aci na stavbe prehrad a ochrann'ych konstrukc'i. Podle predpovedi, je v'yska hr'aze privedl na 'uroven 920 cm na stavbu prehrad z'ucastnen'ych 109 jednotek. Celkov'a s'ila skupiny SPARES pod'il'i na z'achrann'ych technik je 1000 lid'i, 199 kusu techniky, vcetne. Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace 273 lid'i, 55 kusu zar'izen'i, vcetne 47 sv'ych koupalist. Ockov'an'i obyvatel, kter'a vstoupila do z'ony z'aplav, ale i lid'i zapojen'ych do z'achrann'ych technik. Definov'ano docasn'e zadrzen'i zv'irat. Ockov'an'i skotu, ovc'i a skotu proti slintavce a kulhavce. 1260 ockovan'e osoby. Pokracuj'ic'i dosah verejnosti o nutnosti evakuovat z oblast'i z'aplav, s chovatele omezit pastvu v oblasti povodn'i, mozn'e s'iren'i infekcn'ich chorob, je nutn'e st'ahnout zv'irata v docasn'em zadrzen'i. Organizovan'a kvalita vody testov'an'i na vsech vodn'ich zdroju mesta. Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policist'e a clenov'e verejn'eho Artem vpadl
18-08-2013, 19:32, Cesky
slab'ych rodin. V policistu Artem, clenov'e dobrovoln'ych n'arodn'ich t'ymu a z'astupci mestsk'e spr'avy razii. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» Artem mluvc'i OMVD Ruska Oksana Daryavina mesta, policie...
Dobrovolnick'e rusk'em muze st'at kdokoli
2-08-2013, 18:01, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo ml'adez rusk'em, kam maj'i pr'istup pouze vsem pr'ichoz'im vyzkouset svou ruku v oblasti dobrovolnictv'i. Dobrovoln'ici rusk'em maj'i neoceniteln'e zkusenosti v por'ad'an'i...
Zamestnavatel'e i nad'ale do Vladivostoku, aby se k dohode pripojila k regulaci soci'aln'ich a pracovn'ich vztahu
19-09-2013, 22:33, Cesky
To na pravideln'em zased'an'i mestsk'eho tripartitn'i komise pro regulaci soci'aln'ich a pracovn'ich vztahu, rekl jeho predseda, z'astupce vedouc'iho spr'avy Vladivostok Elena Schegoleva. To...
Pozehnan'y pri narozen'i a vzhledem jablka
20-08-2013, 21:00, Cesky
Slavnostn'i akce venovan'a jedn'e z hlavn'ich krestansk'ych sv'atku, "Promenen'i" byly v poctu porodnici 2 na ulici Cheremukhovaya ve Vladivostoku. Gratulujeme, l'epe zn'am'y jako Spas Apple,...
Do konce roku 2014 bude postaven v are'alu okruhu inverzn'i Peninsula de Vries a reky Rich
29-07-2013, 15:02, Cesky
Podle ministerstva silnic na 'uzem'i Primorsky, aby v r'amci prov'aden'i uveden'eho programu na v'ystavbu trumfnout krouzky na n'asleduj'ic'ich webov'ych str'ank'ach: - Silnicn'i "Novy - Peninsula de...
Nen'i odn'est pamet
21-06-2013, 10:31, Cesky
Nen'i v nas'i zemi rodinu, kterou by v'alka nen'i задела desiv'ym kr'idla - st'ala zivot t'emer 27 milionu lid'i - na bitevn'im poli, v zajet'i, na okupovan'em 'uzem'i. Takov'a byla cena Velk'e...
'Uroven bl'izkosti Amur Komsomolsk nad 9m
13-09-2013, 07:43, Cesky
Jak poledne na more casu 12092013 hladina vody v reky Amur pobl'iz Chabarovsku byl 716 cm(-4 cm na 4 hodiny), a na Komsomolsk-on-Amur, 911 cm(1 cm behem 4 hodin). V'ice nez 9 metru se z pobrez'i -...
V nedeli ve Vladivostoku, siln'y severn'i v'itr
1-09-2013, 11:45, Cesky
Vladivostok. Dnes, 1. z'ar'i povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti definuje oblast n'izk'eho atmosf'erick'eho tlaku. V provincii kr'atk'ych destu. Severn'i v'itr m'irn'y. Teploty 2 14 ° C,...
Dopravn'i policist'e Vladivostok zadrzen motorista s falesn'ym ridicsk'ym prukazem
7-08-2013, 15:19, Cesky
R'izen'i ciz'i auto, byl 22-rok-star'y muz. Pri kontrole ridicsk'eho prukazu DPS inspektori nasli dukazy o padel'an'i. Muz vysvetlil, ze ztratil na ridicsk'y prukaz, a tak se rozhodl, ze jeho...
5-08-2013, 20:00, Cesky
Jak poznat hlavu predskoln'i instituce Tatiana Prokopenko j'it posledn'i pr'ipravy. Prostory jsou uspor'ad'any n'abytek, dov'azen'e hracky, sestaven'e na hrist'ich a zajistit i zahradu. Zemedelsk'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!