Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ciz'i n'amorn'ici prinesli Primorye j'idle s ziv'ym hmyzem

Ciz'i n'amorn'ici prinesli Primorye j'idle s ziv'ym hmyzem Behem karant'enn'i rostlinol'ekarsk'ych kontrol'ach prov'aden'ych v souvislosti s zisku do pr'istavu Nakhodka lodi zahranicn'i «Bao Sheng» pod vlajkou C'iny do lodn'iho food sp'iz pos'adky nasel ziv'y hmyz. Veden'a Primorsky pobocka FGBU "All-rusk'e centrum pro karant'enu rostlin" Rosselkhoznadzor laboratorn'i studie potvrdily, ze s'ojov'e boby zili chetyrehpyatnistoy krytonosce brouci museli stavu karant'eny Rusk'e federace. Na palube lodi, pracuje na dekontaminaci a infekce zabr'anit rusk'e 'uzem'i. Nicm'ene, podle odborn'iku karant'eny Rosselkhoznadzor, moznost kontaminace rusk'eho 'uzem'i techto skudcu muze zpusobit v'azn'e poskozen'i plodiny pestovan'e v lustenin'ach Rusko, v prvn'i rade, to hr'ach, s'ojov'e boby a v'est ke zv'ysen'i n'akladu techto typu potravin, jakoz i ke zv'ysen'i jejich plodin l'ecbu pesticidy. V soucasn'e dobe je j'idlo sp'iz ciz'i lod vesker'e potrebn'e pr'ace pro dekontaminaci. Odepren'i j'idlo s sebou na brehu pos'adky.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny
28-06-2013, 14:17, Cesky
Spr'ava dopravn'i 'urad Vladivostoku informuje o kon'an'i z'itra, 29. cervna, pr'ipravn'e pr'ace na zah'ajen'i tramvajov'e trasy «Мингородок» - «Tramvajov'e depo» - rekl RIA «VladNews» v tiskov'e...
Mlad'y dramatik z Vladivostoku res'i «rovnice s nezn'amou»
1-07-2013, 14:01, Cesky
Minul'y p'atek, 28. cervna, v divadle TOF konala umeleck'a vst'at дебютной hry mlad'eho herce divadla Vladim'ira Журавлева. Umeleck'a vst'at - to je z'anr, kter'y prisel k n'am ze Z'apadu, kdyz herci...
Ve Vladivostoku, vysetrovatel'e zatkli lzhepolitseyskogo
19-09-2013, 15:21, Cesky
Dva muzi jeli v aute na hlavn'i prodejen, d'ival se na potenci'aln'i obeti z rad z'akazn'iku. Pak partneri byli zastoupeni policii a poz'adal, aby sel s nimi do auta pro kontrolu. Uvnitr, auto...
Galerie увлеклась loutkami, maidens a «jin'ymi osobami»
4-06-2013, 22:02, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje ve sv'e pr'aci v'ystava «Kr'asy, devcata a jin'e osoby» v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Expozice seznamuje n'avstevn'iky s v'yberem тряпичных loutek,...
Zp'ivaj'ic'i pam'atka Высоцкому ve Vladivostoku bude vykon'avat v'ice nez 2 tis'ic p'isn'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
"Vsechny p'isne b'asn'ika budou zaznamen'any, zhruba receno, na flash disk a budou zn'it v nepretrzit'em rezimu - bude mozn'e posedet vedle, naslouchat, odpoc'ivat," rekl Igor Пушкарев. Podle...
«Krokus» zacal spl'acet sv'e pr'imorsk'e dluhu
27-06-2013, 14:00, Cesky
25. cervna ZAO «Crocus International - gener'aln'i dodavatel stavby ДВФУ na ostrove Rusk'y перечислило na adresu spolecnosti JSC «ДВЭУК» v'ice 1076 milionu rublu dluhu za tepelnou energii...
Nov'y skand'al ve Vladivostoku cirkusu: audit rusk'eho st'atn'iho podniku Circus klepe na dvere zavren'e
18-09-2013, 20:41, Cesky
Ne dr'ive RIA «VladNews» r'ict, ze vsechny konflikty v Vladivostok st'atn'i cirkus se usadil k dispozici nov'e informace - audit, kter'y prisel na pr'ikaz rusk'eho st'atn'iho podniku Circus, nejsou...
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...
Igor Pushkarev 'ustup konalo prvn'i zased'an'i pracovn'i skupiny pro v'ystavbu nov'e silnice pod'el Amur Bay
5-08-2013, 20:03, Cesky
Podle koncepce, bude nov'y r'adek spustit z nedostatku vody mostu na Sedanka pod'el Amur Bay a ven na plochu Tokarevsky maj'aku a do budoucna, a to d'iky konstrukci mostu, pripojen'i na silnicn'i...
Chata se zac'in'a s centr'aln'im n'amest'i
11-06-2013, 15:02, Cesky
Zahradn'iky a majitele predmestsk'ych domu zemedelsk'y veletrh v centru Vladivostoku nyn'i l'ak'a, zvl'aste s aktu'aln'i sez'onu usnesen'im kapitoly mesta Igor Пушкарева zde organizovan'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!