Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky

Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Dnes, 2. z'ar'i Vladivostok byla s'erie slavnostn'ich akc'i venovan'ych na konci druh'e svetov'e v'alky. T'ematick'e akce zacala kladen'im kvetin na stele "Vladivostoku -. Mesto vojensk'e sl'avy" V pam'atn'e ud'alosti se z'ucastnili veter'ani, z'astupci m'istn'ich a region'aln'ich org'anu, mestsk'a rada veter'anu, Pacifik lodstvo, v'azen'i obcan'e, studenti a verejnost vlasteneck'e kluby. "Zdrav'i a dlouh'a zivotnost pro nase mil'e veter'any a vecn'e pameti tech, kter'i se nevr'atili," - rekl na slavnostn'im setk'an'i starosta Igor Pushkarev. Za pr'inos k socio-kulturn'iho rozvoje mesta pametn'ich o "Vladivostok - mesto vojensk'e sl'avy" v tento den byl poznamen'an cestn'eho obcana Metropolitn'i Veniamin Vladivostoku a rusk'em. Pokracov'an'i v r'amci oslav "Dnu m'ir v Pacifiku" uv'aden'i kapsli zemi Stalingrad na pam'atku hrdinu zdi - vladivostoktsev a pametn'i deska venovan'a hrdinu Velk'e vlasteneck'e v'alky - obr'ancu Stalingradu. Mimochodem, v kvetnu 2010 v pameti steny byly polozeny z'aklady zeme privezl z predmest'i, s m'isty boju, kter'e se pod'ilej'i vladivostoktsy. V roce 2011 byla stena kapsle um'isten'e na zem z Brestu, v roce 2012 - kapsle zeme privezl ze Sevastopolu, stejne jako kapsle z Severomorsku prosel verejn'e Vladivostok Severomorskie veter'any. Dokoncil vzpom'inkov'e polozen'im vence a kvetiny na vecn'y plamen "pam'atn'iku bitvy Sl'ava Pacifik lodstva." Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pocas'i v Primorye: 18. cervence
18-07-2013, 14:33, Cesky
Dnes, 18. cervence povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti definuje oblast vysok'eho tlaku vzduchu. Region um'ist'i mal'y d'est. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota vzduchu 18 31 ° C. Ve...
Motor Rally krimin'aln'i policie
22-08-2013, 21:45, Cesky
21.srpna 'ucastn'iky rally prisla Khabarovsk Vladivostoku do Moskvy na pam'atku vysetrovatel'e byli zabiti v rade povinnosti a 95. v'yroc'i zr'izen'i krimin'aln'i sluzby. Otevrel slavnostn'i...
Horoskop na 10.cervence
10-07-2013, 12:01, Cesky
V beranu situaci zmenit, je treba urcit'e 'usil'i pro nov'e zamestn'an'i. Financn'i situace nebude rusit, nastinuje hlavn'i v'ydaje. Muzete odm'itnout prij'im'an'i hostu, hled'an'i samoty a izolace....
10 velk'ych rodin Vladivostoku v z'ar'i obdrz'i pozemky pro v'ystavbu
3-09-2013, 11:45, Cesky
Dals'i losov'an'i pozemku mezi velk'e rodiny Vladivostoku je napl'anov'ano na 12. z'ar'i. Tento postup se tradicne kon'a ve vl'ade Vladivostoku. Tentokr'at na pude pozval 10 rodin v'yber budou...
Zatcen vsech pet Chabarovsku, kter'y porazil vlak policisty
7-08-2013, 20:00, Cesky
Senzacn'i pr'ibeh o tom, jak vlak "SOVGAVAN - Vladivostok" pet predchoz'ich odsouzen'i obyvatel'e Chabarovsku Krai byli porazeni dvema dustojn'iky dopravn'i policie, nemuze j'it ve prospech rv'acu -...
Slavnostn'i otevren'i Dnu Latinsk'e Americe se bude konat ve Vladivostoku 15. srpna na n'aplavce Sports
13-08-2013, 15:07, Cesky
Dny Latinsk'e Americe zacne ve Vladivostoku na ctvrtek 15. srpna. Slavnostn'i zah'ajen'i festivalu, kter'y absorbuje vesker'e jas, originalitu a unik'atn'i chut Latinsk'e Ameriky kultury, se bude...
Doprava reforma Pushkarev - v akci
20-09-2013, 03:48, Cesky
Specialist'e dopravn'i spr'avy Vladivostoku Neust'ale sledujeme pr'aci mestsk'ych autobusov'ych linek s c'ilem zlepsit sluzby pro cestuj'ic'i. V tomto pr'ipade se berou v 'uvahu n'azory obyvatel...
N'amorn'i dopravn'i policie varuje ridice: V'ami pojede,
5-09-2013, 22:01, Cesky
Tiskov'y servis St'atn'i dopravn'i inspektor'at bezpecnosti okraji upozornuje ridice na to, ze ve Vladivostoku stala se v'ice aktivn'i, "Parkon" - speci'aln'i zar'izen'i, kter'e zachycuj'i...
Envoy zab'yv'a povodnemi na D'aln'em v'ychode osobne
13-09-2013, 04:33, Cesky
Rusk'y vicepremi'er - velvyslanec RFE Trutnev dnes navst'ivil Nanay a Komsomol okres Chabarovsku kraj. Trutnev dnes pokracovalo monitorov'an'i pr'ace v dusledku rozs'ahl'ych povodn'i. On navst'ivil...
EDDS Vladivostok doporucuje dodatecn'a opatren'i behem dnesn'iho cyklonu
24-07-2013, 19:17, Cesky
Podle celn'i Spojen'ych dispecersk'e sluzbe Vladivostok spr'avy, v soucasn'e dobe jsou z'aplavy v nekolika n'izko polozen'ych oblastech mesta. To zpusobilo pozastaven'i tramvaj'i na louce a pot'ize...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!