Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Student vl'ada na ostrove rustiny

Student vl'ada na ostrove rustiny Zb'yv'a m'ene nez jeden den Nov'y are'al v Palo bude zamestn'avat tis'ice studentu. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Palo dekana pro akademick'e a vzdel'avac'i pr'ace, kterou Soppa, dnes muzeme r'ici, ze univerzita je zde pomerne seri'ozn'i student vl'ady. "M'ame skutecnou demokracii, - r'ik'a Igor Soppa. - Zde jsou dva ilustrativn'i pr'iklady. Pri rozvinut'e sazby pro ubytov'an'i na kolej'ich univerzity na ostrove rustine, byla tato ot'azka dohody s studentsk'e komunity. Veden'i mel sv'a pr'an'i, studenti - jejich vlastn'i. Prostrednictv'im jedn'an'i se strany dos'ahly kompromisu. Pocet, kategorie a v'yse stipendia byl projedn'an s sirokou sk'alou studentsk'e komunity. A bez stanoviska studentu neprijal rozhodnut'i. V'ysledek - fond stipendijn'i programy pro nadan'e a akademicky vynikaj'ic'i studenty. Dnes, rektor Palo prov'ad'i velk'e mnozstv'i neform'aln'ich setk'an'i se studenty, kde se veden'i univerzity mohou informovat vsechny o nekter'ych zmen'ach pr'imo z prvn'i ruky. A studenti mohou udelat nejak'e n'avrhy a iniciativy. Jedn'a se o vz'ajemne prospesn'e dialogu. Proto se na rusk'em ostrove je pomerne seri'ozn'i student vl'ada!Jeste pred prezidentsk'ymi volbami v are'alu. Pred zah'ajen'im volby pripustil, tri z jeden'acti kandid'ata REKL!"

Alexander Ognevsky, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok pozval Marina Vlady a Nikita Vysockij
31-07-2013, 11:00, Cesky
Vladivostok mohou navst'ivit b'yvalou manzelku Vladimir Vysockij herecka Marina Vlady francouzsk'y a jeho syn Nikita. O moznosti jejich pr'ijezdu dnes v r'adiu, "lemma" na pr'imce rekl s'ef...
C'ast sovetsk'ych a Pervorechenskij oblasti Vladivostoku zustane bez vody nekolik dn'i
19-08-2013, 16:19, Cesky
V t'eto souvislosti se ctyrmi hodin ve stredu r'ano 21.srpna az ctyri hodiny r'ano ve ctvrtek 22. srpna nebude studen'a voda pro predplatitele na techto m'istech: Avenue 100. v'yroc'i Vladivostoku,...
Pul miliardy - na zdrav'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
C zac'atku roku v'ice nez 500 milionu rublu bylo prideleno od feder'aln'ich a region'aln'ich rozpoctu na n'akup l'eku pro privilegovan'ych kategori'i obcanu rusk'em. Tato aktiva byla z'isk'ana...
Vecer kanadsk'e kultury se bude konat ve Vladivostoku
10-07-2013, 18:02, Cesky
Na schuzi, host z Vancouveru mluvit o kulture, filmu a hudby. P'isne s kytarou v ziv'em vystoupen'i. "Toto setk'an'i - dobr'a pr'ilezitost procvicit si anglictinu a poznat nov'e a zaj'imav'e lidi," -...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
Prijdte na Den odberatele!
14-06-2013, 19:02, Cesky
18. cervna, v 'uter'y v 90-m pobocce postovn'i komunikace ve meste Vladivostoku bude konat slavnostn'i akce, na Den odberatel. Den odberatele - kazdorocn'i akce, kde vzdy b'yv'a z'abavn'e. A jeste...
Na 'ucast v флэшмобе «Jsem r'ad Vladivostok» z'adat rodinu Приморья
4-06-2013, 22:03, Cesky
V hlavn'im meste Приморья pokracuje, zaregistrujte se na 'ucast v obrovsk'em флэшмобе «Jsem r'ad Vladivostok», kter'y se bude konat 7. cervence na Zlat'em moste. Nav'ic jsou z'adosti o 'ucast...
Na ulici Жигура ve Vladivostoku nainstalovali faux silnicn'i robustnosti ze
13-06-2013, 19:16, Cesky
Pro zajisten'i bezpecnosti chodcu na ulici К.Жигура, 48 v okol'i zast'avky verejn'e dopravy "L'ek'arna" nastavena na «лежачий policista». Tradicne silnicn'i nerovnosti stanov'i bl'izkosti...
Rusko-c'insk'e cvicen'i se konaj'i ve Vladivostoku
9-07-2013, 15:04, Cesky
Vedouc'i cvicen'i: n'amestek n'aceln'ika gener'aln'iho st'abu rusk'eho n'amornictva, viceadmir'al Leonid Sukhanov a z'astupce velitele CHKO n'amornictva viceadmir'al Dean IPIN ozn'amila dostupnost...
Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую
28-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!