Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Student vl'ada na ostrove rustiny

Student vl'ada na ostrove rustiny Zb'yv'a m'ene nez jeden den Nov'y are'al v Palo bude zamestn'avat tis'ice studentu. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Palo dekana pro akademick'e a vzdel'avac'i pr'ace, kterou Soppa, dnes muzeme r'ici, ze univerzita je zde pomerne seri'ozn'i student vl'ady. "M'ame skutecnou demokracii, - r'ik'a Igor Soppa. - Zde jsou dva ilustrativn'i pr'iklady. Pri rozvinut'e sazby pro ubytov'an'i na kolej'ich univerzity na ostrove rustine, byla tato ot'azka dohody s studentsk'e komunity. Veden'i mel sv'a pr'an'i, studenti - jejich vlastn'i. Prostrednictv'im jedn'an'i se strany dos'ahly kompromisu. Pocet, kategorie a v'yse stipendia byl projedn'an s sirokou sk'alou studentsk'e komunity. A bez stanoviska studentu neprijal rozhodnut'i. V'ysledek - fond stipendijn'i programy pro nadan'e a akademicky vynikaj'ic'i studenty. Dnes, rektor Palo prov'ad'i velk'e mnozstv'i neform'aln'ich setk'an'i se studenty, kde se veden'i univerzity mohou informovat vsechny o nekter'ych zmen'ach pr'imo z prvn'i ruky. A studenti mohou udelat nejak'e n'avrhy a iniciativy. Jedn'a se o vz'ajemne prospesn'e dialogu. Proto se na rusk'em ostrove je pomerne seri'ozn'i student vl'ada!Jeste pred prezidentsk'ymi volbami v are'alu. Pred zah'ajen'im volby pripustil, tri z jeden'acti kandid'ata REKL!"

Alexander Ognevsky, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
407 interaktivn'ich tabul'i instalovan'ych ve skol'ach v posledn'ich letech, Vladivostok
18-09-2013, 15:31, Cesky
Dnes si muze kazd'y vzdel'avac'i instituce pochlubit tak modern'i vybaven'i. Interaktivn'i tabule je velk'y dotykov'y displej, kter'y funguje jako souc'ast syst'emu, kter'a zahrnuje tak'e poc'itac a...
Vedouc'i Vladivostok ve vzduchu:
31-07-2013, 11:01, Cesky
V soucasn'e dobe na Radio "lemma" se kon'a zij'i od starosty Vladivostoku, kter'y vypr'av'i o tom, co mesto zije, o sv'ych probl'emech a budouc'i rozvoj. Igor Pushkarev rekl o tech projektu, kter'e...
Nov'a plastov'a okna instalov'ana v 53.
10-07-2013, 18:04, Cesky
skole. Pokracuje pr'ace na skol'ach c'islo c'isla 4856591166. A tak'e ve skolce c'islo 28 a c'islo 140. Krome estetiky, bude to pomuze udrzet teplo v org'anech zimn'i sez'ony. Opravy strech a fas'ad,...
Rosselhoznadzor zv'ysil pokuty,
5-08-2013, 12:33, Cesky
3. srpna letosn'iho roku, vstoup'i v platnost zmeny z'akona o spr'avn'ich deliktech na pos'ilen'i spr'avn'i odpovednosti za porusen'i pr'avn'ich predpisu v oblasti veterin'arn'i medic'iny. Jak RIA «»...
Pokracuje rekonstrukce n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy
19-06-2013, 15:47, Cesky
Pokracuj'i pr'ace na rekonstrukci n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy ve Vladivostoku v ulic'ich Kalinin, 217. V techto dnech technika a deln'ici tr'av'i uspor'ad'an'i 'uzem'i, разравнивают podlozka pod...
N'amorn'i z'astupce vyzaduje 'upravu region'aln'iho informacn'iho strediska Amia
17-08-2013, 19:47, Cesky
Informacn'i centrum(IC)Ministerstvo vnitra Primorsky - takze pokud chcete "mozek" z policejn'iho oddelen'i. Nicm'ene, ned'avn'y testy prok'azaly u more prokur'atori - nekdy v IC nespr'avne. Je treba...
Odborn'ici nemocnice c'islo 3 Vladivostok pred'an l'ekarum zkusenosti budouc'im
11-08-2013, 00:04, Cesky
Tentokr'at - pro studenty Pacific State Medical University, kter'y se konal ve zdech instituc'i zkusenost'i letn'i pr'ace. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana...
Predstavitel'e C'iny pripraven'e k realizaci projektu na low-vzestup budovy v Primorye
22-07-2013, 16:05, Cesky
Setk'an'i projedn'any ot'azky spolupr'ace, systematick'y rozvoj vztahu ve stavebnictv'i. "Nen'i pochyb o tom, ze stavebn'i projekty bude vase spolecnost zauj'imat dustojn'e m'isto v n'amorn'i...
Architektonick'e osvetlen'i sv'it'i na hlavn'i budova posty
16-08-2013, 20:03, Cesky
Nov'e sveteln'e akcenty se objevil v Vladivostok hlavn'i poste na ulici Svetlanskaya, 41. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, hladk'y prechod od jasn'eho svetla ke mekc'i podtrhuje...
Na b'yval'ych vojensk'ych pozemku bude postaven low-cost bydlen'i, sportovn'i zar'izen'i a jesl'i
22-08-2013, 15:34, Cesky
Vcera, 21. srpna ve Vladivostoku spr'ave zasedala pod veden'im prim'atora Igora Pushkarev o vyuz'iv'an'i mest nemovitost'i a pozemku vojensk'ych uplynuly od pusobnosti Ministerstva obrany do obce....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!