Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup

Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup Dne 31. srpna Amur Bay byly pred'any prvn'i m'ili. All-regata "Poh'ar Petra Velik'eho Bay - 2013 - Cup of Russia in" Konrad 25R ". Na zac'atku prvn'iho z'avodu se 58 jachty v 7 testovac'ich skupin. Z'avod byl uveden v severo-v'ychodn'i v'itr, s'ila 5-7 m /s a m vlny. Prvn'i z'avod, podle tradice, byl kr'atk'y. D'elka 26 mil a 21 mil na ruzn'ych bodovac'ich skupin a pred'any na "Zlat'y troj'uheln'ik" v Amur Bay: Start - Cihelna Cove - Sandy Cape - Kamenn'y ostrov Matveeva - vzal m'isto skoncit v pr'istavu Sports. Mezi prvn'i znamen'i velk'ych jachet ve Cihelna zaoblen'e jachta "Time Machine"(kapit'an Michail Ermakov), a byl n'asledov'an "Ne Potlesk(kapit'an Denis Logutenko)a "Mega PSC(kapit'an Eugene Kartavtsev). Ve tr'ide "Konrad 25R" byl v cele pri prvn'im n'aznaku "Jazz"(kapit'an Dmitrij Samojlenko), druh'y byl "Jive"(kapit'an Alexander Nekrasov)a tret'i - "Bravo"(kapit'an Gleb Brant). Jachty jsou tesn'e, bojuje o kazd'y metr vzd'alenosti se stabiln'im severn'im vetru vlny metru a souperi. Na segmentu vzd'alenosti od m do asi Sandy. K'amen Matveeva veden'i udrzuje jachtu Time Machine, kter'y obesel prvn'i zn'amky v 1313 a byl n'asledov'an "Tiburon"(kapit'an Oleg Krasnopyorov), "Ne potlesk" a "Viking"(kapit'an Paul Vasil'chenko). Ve tr'ide "Konrad 25R" prvn'i tri zustaly stejn'e, ale nekter'a m'ista se zmenila, "Jive" a "Jazz" - Alexander Nekrasov byl schopen obej'it soupere. Jachta "Bravo" zustal na tret'im m'iste, za n'im byla "S'olista", "Rock-N-Roll", pod veden'im Vladim'ira a Ilji Ermakova, resp. Po posledn'im kontrolu zarovn'an'i znaku sil se v'yrazne nemen'i. Mezi velk'e jachty nejprve prisel na c'ilov'e c'are "Time Machine"(142937), druh'y - "Ne Potlesk", tret'i - "Tiburon. Oni byli n'asledovan'i Mega ZIP", "Viking", "Fortune"(kapit'an Valery Dichenko). Jsme jachty "Konrad 25R" skoncil prvn'i, "Jive", druh'y - "Jazz", a tret'i byl "Condor"(kapit'an Garik Stepanian). 58 jachty byl pocten s prvn'im zkusebn'im zivlu!Z'itra, 1. z'ar'i odstartuje nejdels'i z'avod, na 160 n'amorn'ich mil. Poprv'e v historii z'avodu se KZPV c'islo 2 nejsou uvedena v Amur Bay a Bay Area Ajax, rusk'y ostrov. Vsichni 'ucastn'ici pred startem regaty bude konat slavnostn'i pruvod plout na vod'ach z'atoky are'alu Palo blahopr'al hosty univerzity ke Dni znalost'i. Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup

Eugene Zhitnikova, RIA VladNews

Опубликовано:   2-09-2013, 13:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na veletrhu volebn'i m'istnosti nab'izej'i levn'e zeleninu pr'imo ze zahrady
9-09-2013, 10:12, Cesky
Jak v'ite, dnes, v den voleb do mesta, v bl'izkosti mnoha volebn'ich m'istnost'i pracovat na veletrhu. Na n'izk'e ceny si muzete zakoupit zemedelsk'e produkty, pecivo, ryby, maso a potraviny. V...
Ve meste Bolsoj Kamen dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti n'amestek m'istn'i mestsk'e rady
30-08-2013, 22:31, Cesky
Ten je obvinen ve sp'ach'an'i trestn'eho cinu, podle c'asti 3. 30 c'ast 4 Cl. 159 trestn'iho z'akona(pokus podv'adet), c'ast 1 cl Art. 303 trestn'iho z'akona(padel'an'i dukazu). Podle vysetrovatelu,...
Ethno-festival
17-07-2013, 22:35, Cesky
S 10:00 Sport n'abrez'i pr'istavu bude fungovat veletrh remesel z mistru Vladivostoku, Ussuriysk, Artyom, Fokin, NAKHODKA a Spasskij-Far, tvurc'i pole, workshopy, tradicn'i hry a z'abava, historick'e...
Nakhodkinskaya thehkvondistov stala mistry Evropy
18-07-2013, 14:33, Cesky
Prestizn'i soutez se konala v Barcelone, Spanelsko. Nakhodkinskaya thehkvondistov mluvil na mistrovstv'i Evropy u dospel'ych a det'i z Evropsk'eho poh'aru v n'arodn'im t'ymu. Rusko v Spanelsku byla...
Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku
10-06-2013, 19:00, Cesky
Z'itra, 11. cervna, ve Vladivostoku se zmen'i rezim provozu autobusov'e trasy c. 29д, доставляющего obyvatel ostrova Rusk'y z obce Podstavci v centr'aln'i c'asti mesta. Konecnou zast'avkou autobusu...
Ussuri pedofilov'e vybrat mokiki
30-07-2013, 21:33, Cesky
Dals'i cynick'e trestn'i pr'ipady "l'asky" pro dospel'e mal'e deti zamcen'e v rusk'em. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby SU porodnosti v Primorsk'eho kraje, provincie zah'ajila trestn'i veci na...
L'ekar-neurolog z hlubin se dostal do pozice, zkorumpovan'e za 1 tis'ic kc
4-06-2013, 22:02, Cesky
L'ekar-neurolog z hlubin more, nebo, presneji receno - je clenem участковой nemocnice obce V'ychod КГБУЗ «chervonoarmiis ' ka 'ustredn'i nemocnice» je obvinen z trestn'eho cinu podle hod. 3 cl. 290...
1. z'ar'i, matersk'a poplatek zv'ysit matersk'ych skol'ach
26-08-2013, 02:02, Cesky
Prumern'a velikost rodicovsk'ych poplatku za matersk'e skoly od 1. z'ar'i, se muze zv'ysit, ale ne v'ice nez 5%, a je asi 1300 rublu mes'icne. Ozn'amil to ministr skolstv'i a vedy Rusk'e federace...
V rusk'em, zatkla podezrel'eho ze s'erie 'utoku na obchodn'i objekty
15-07-2013, 10:15, Cesky
Zena rekla, ze sel do d'ilny a nezn'am'eho, ohrozuj'ic'i objekt, jako zbran, ukradl na cel'y den trzby. Detektivov'e krimin'aln'i policie a vysetrov'an'i Odbor vnitrn'ich vec'i Ruska v Nakhodka...
Ve vytrvalostn'ich z'avodu v Malajsii poprv'e se z'ucastn'i rusk'y pilot
1-09-2013, 00:30, Cesky
Stoj'i za zm'inku, ze Mark vstoupil do z'avodu svetov'eho seri'alu GT3 jako v'itez prvn'iho mistrovstv'i «Nissan GT Academy 2012" v Rusku. Mark Shulzhitsky - pilot z Vladivostoku, v roce 2013 se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!