Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pokusil zn'asilnit tehotn'a devet mes'icu

Pokusil zn'asilnit tehotn'a devet mes'icu Vysetrovatel'e SU RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 24-rok-star'y m'istn'i obyvatel. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 3. 30 1 pol'evkov'a lz'ice. 131 trestn'iho z'akona - pokus o zn'asilnen'i. 10.cervna ve skolce "Mansion" v Slavyanka obzalovan'y napadl 20-rok-star'a zena, kter'a je 9 mes'icu tehotn'a. Amateur sex zlocin zacal trhat saty a pokusil se ji zn'asilnit. Ale v t'e dobe bylo kolem policejn'iho dustojn'ika, kter'y zabr'anil 'utocn'ikovi realizovat svuj pl'an. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e.Опубликовано:   2-09-2013, 13:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Severokorejci se br'anil motorov'ym clunem od n'amorn'i hranice s holemi
31-07-2013, 23:47, Cesky
Region zah'ajila trestn'i vysetrov'an'i pouzit'i n'asil'i proti z'astupce org'anu. Vysetrovac'i org'any porodnost Primorsky trestn'i vysetrov'an'i na pouzit'i n'asil'i proti zamestnance region'aln'i...
V tom s poctem zamestnancu Spetszavoda 1
18-07-2013, 20:20, Cesky
Na setk'an'i s poctem zamestnancu 1 Spetszavoda "rekl starosta minul'y t'yden setkal t'emer kazd'y den s obcany, verejnosti a pracovn'ich sil, a pojedn'av'a o rozvojov'e projekty ve Vladivostoku....
V noci z 30 na 31. cervenec Zeleznicn'i prejezd bude c'astecne uzavreno pro dopravu
25-07-2013, 12:46, Cesky
Vladivostok Far Eastern reditelstv'i vzd'alenost silnicn'i infrastruktury informuje ridice motorov'ych vozidel o c'astecn'em uzavren'i automobilovou dopravu pres zeleznicn'i prejezd na n'adraz'i...
Ministerstvo mimor'adn'e situace Primorye jsou v nejvyss'i pohotovosti
24-07-2013, 19:21, Cesky
Z'achran'ari rusk'em, z'achrann'e sluzby a utility r'ano vy'ustil v rezimu pohotovosti - region hit MSPP d'est cyklonu. - Hladina rek nad obycejn'e, ale k vode mest nedos'ahl dosud - rekl "News" v...
Dobr'y den, hled'ame lidov'ych odborn'iku!
26-06-2013, 14:15, Cesky
Celomestsk'y pruzkum obyvatel Vladivostoku na projekty rozvoje odstartovala v Den ml'adeze. Symbolick'e: vetsina dobrovoln'iku «Lidov'e vysetren'i» - mlad'i muzi a zeny. Jak prob'ih'a jejich pr'ace?...
Kapitola Lesozavodsk - c'ast
25-07-2013, 12:47, Cesky
Soudn'i vykonavatel'e Lesozavodsk dlouho zn'am'e hlavu obcana mestsk'e c'asti B. V roce 2011 m'istn'i oddelen'i Feder'aln'i sluzby soudn'iho exekutora udelal exekuci na zotaven'i se z jeho pron'ajmu...
Vladivostok byl DRAKA
1-09-2013, 19:01, Cesky
Minul'y p'atek na stadionu, "Vanguard" se konal 15. mezin'arodn'i turnaj ve sm'isen'ych bojov'ych umen'i na verzi «» Draka. 16 bojovn'iku z ruzn'ych zem'i sesli v 4 hodnocen'i a 4 Superboy. Do...
Prvn'i v'ystrel
30-07-2013, 16:03, Cesky
Uchazecem o starostu sedadla byl nominov'an stranou "Russian Velk'a pracovn'i fronty"(RotFront). Rozhodnut'i o zrusen'i kandid'ata byla por'izena na internetov'ych str'ank'ach Komise v p'atek 26....
Sest vyderaci z severn'iho Kavkazu budou posuzov'any v Primorye
3-09-2013, 21:34, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern policejn'i Glauka, kter'a je souc'ast'i vysetrovac'ich org'anu dokoncili vysetrov'an'i trestn'i veci proti pr'islusn'ikum etnick'ych gangu. Jsou obvineni...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!