Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pomoc obetem povodn'i v Chabarovsku Krai pomoci pravoslavn'e kneze:

Pomoc obetem povodn'i v Chabarovsku Krai pomoci pravoslavn'e kneze: Podle informac'i oddelen'i Khabarovsk knez'i diec'eze navst'ivil Chabarovsk a odr'iznut od pevniny osad. Takze knez Oleg Razumov slouzil v obci modlitebn'i Michurinskom prestanou bezvedriya(ukoncen'i pr'ivalov'ymi desti). Modlitba sluzba zavazuje na D'aln'em v'ychode relikvie - seznam z'azraku-pracovn'i ikona Matky Boz'i Albazinsk. Modlili se na pl'azi a ve vode. Knez a s'ef osady na lodi plavil pod'el vsech osad, kter'e byly uloveny v z'one z'aplav. Modlili se, prisli do domu, mluvit s lidmi, rozd'avat tlac'itka. Pri pomoci speci'aln'i pozornost byla venov'ana detem, protoze skoln'i rok se bl'iz'i, a mnoho rodin kvuli tomu, co se deje katastrofy nebyly schopny vychov'avat sv'e deti do skoly. Khabarovsk diec'eze prostredky byly urceny k vytvoren'i 200 batohy skoln'i potreby pro studenty. Od srpna 28 k 1. z'ar'i s pozehn'an'im biskupa Vyborg a Priozersky Ign'ace, predseda odboru Synodn'i pro ml'adez, kter'a se konala v Moskve rally na podporu skoln'ich det'i v oblastech postizen'ych povodnemi na D'aln'em v'ychode. 28. srpna prvn'i den akce za ctyri hodiny v obchode, "Biblio-Globus" nut'i ortodoxn'i dobrovoln'ici z'iskali v'ice jak tri sta sad skoln'ich pomucek. Mus'ite posb'irat v'ice nez tri a pul tis'ice sady pro z'aky z'akladn'ich skol. Shrom'azden'e polozky budou tr'ideny a odeslan'e do jednotliv'ych sad z'astupci Synodn'i oddelen'i pro ml'adez v oblastech postizen'ych katastrofou a pred'an do Metropolitn'i Amur, kter'a bude obsahovat tyto sady pro deti. 30.srpna 2013 se clenov'e pracovn'i skupiny zr'izen'e diec'eze, kter'y je zodpovedn'y za poskytov'an'i pomoci lidem postizen'ym povodnemi a z'aplavami, navstivte jeden z docasn'eho pobytu je um'isten v sanatoriu "Ussuri". Zranen'y byly prevedeny na potrebnou humanit'arn'i pomoc. Opat chr'amu sv Chabarovsku nevinn'y Irkutsk archpriest Oleg Hutorskoy z krest sedmi dospel'ych a deset det'i mezi obetmi. K dnesn'imu dni, evakuacn'i centra jsou 45 lid'i, 19 z nich - deti. Ve stejn'y den opat kostel svat'eho ochrany v Chabarovsku kneze Stephena Nokhrin navst'ivil obeti, kter'e v letn'im detsk'em t'abore je. Oleg Koshevogo, absolvov'an'i potrebn'e veci a zjisten'i potreb kazd'e rodiny individu'alne. Predpokl'ad'a se, ze knez'i navst'iv'i docasn'e ubytov'an'i obet'i dvakr'at t'ydne.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Seaside l'ekar neupr'imn'y clovek muze j'it do vezen'i na 6 let
28-07-2013, 13:48, Cesky
Vysetrovatel'e MOI Ruska na Primorye 'uzem'i dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci na skutecnost, 'uredn'ika GBVD pouz'ivat jeho ofici'aln'i stanovisko. Zlocin odhalila deln'ici Hospod'arsk'e...
Nejstars'i nemocnice n'amorn'i slav'i Kolo Datum
12-09-2013, 09:32, Cesky
Tento t'yden, nejstars'i porodnice rusk'em - № 4 kter'y je aleutsk'y, otoc'i 55 let. Pri t'eto pr'ilezitosti bude 13.z'ar'i v 1430 v divadle Puskinove hostitelem zased'an'i. Historie porodnice...
Obed «U Аманчика» zdrav'i nen'i навредит
23-06-2013, 19:31, Cesky
Vcera, 22. cervna, exekutori Яковлевского jm'eno pozastavena cinnost silnicn'i kav'arna. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar УФССП na Приморскому okraji, majitelum zar'izen'i dan mes'ic na opravu vsech...
Vladim'ir a Olga Golodets Miklushevsky mluvil se studenty na l'ekarsk'e centrum Palo
29-07-2013, 15:03, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady a Olgy Golodets Primorsky hejtmana Vladim'ir Miklushevsky navst'ivila zdravotn'i stredisko na ostrove rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Zamestnanci...
Seaside divadlo opery a baletu bude poskytovat pracovn'i pr'ilezitosti pro 575 lid'i
15-07-2013, 20:37, Cesky
V posledn'ich t'ydnech doslo k v'yberu administrativn'iho a technick'eho person'alu, a nyn'i byla vybr'ana pokladn'iku, zr'izenci, satna obsluhy, techniku, deln'iku sit'i, kadernictv'i a dals'i...
Sberbank - jedinou ruskou bankou, kter'a je souc'ast'i top 50 nejvets'ich bank na svete
8-07-2013, 21:06, Cesky
Krome toho, podle porad'i, sporitelna vlastn'i 5 na svete v pomeru kapit'alu "-k-aktiv" a 1 na svete, pokud jde o n'avratnost aktiv(ROA)a rentabilita vlastn'iho kapit'alu(ROE). Porad'i casopisu The...
Prvn'acku obdrz'i tasky s plnou sadou kancel'arsk'ych
5-08-2013, 20:03, Cesky
Stalo se tradic'i, ze prvn'acku z rodin s n'izk'ymi pr'ijmy z'iskat dr'ive, nez zac'in'a skoln'i rok tasky s plnou sadou kancel'arsk'ych potreb. V probl'emu batohu je vse, co potrebujete - notebooky,...
Dnes vladivostok lanov'a dr'aha pokracuje v pr'aci a odpoledne
24-06-2013, 14:47, Cesky
Odpoledne se opet zacne prepravu cestuj'ic'ich. Obcan'e a host'e Vladivostoku prin'asej'i omluvu za tyto docasn'e nepohodl'i......
12-07-2013, 18:00, Cesky
Kr'asne navrzen'e transparenty a vlajky, v'ice nez sto 'ucastn'iku ve sloupci - vsechny zamestnance singlu s dlouhou histori'i a dobr'ym tradic'im a roky sluzby pro obcany. MUPV "Vyatskiye Polyany...
Vladivostok zhnschina-let'y d'ite se snaz'i ztratit mrakodrapu
12-08-2013, 20:16, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku, to bylo hl'asil, ze na okraji strechy domu c'islo 80 na ulici Krygin je zena s d'itetem v n'aruc'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!