Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Poprosil o cigaretu a vzal "p'atou" iPhone

Poprosil o cigaretu a vzal "p'atou" iPhone Vcera 'uredn'ici krimin'aln'i reditelstv'i MOI pro Vladivostoku byl zadrzen podezrel'y z loupeze. Vsechno to zacalo s adresou na "02". Volaj'ic'i rekl, ze obcan brzy r'ano domu. Absolvov'an'i spolecnost mlad'ych lid'i slysel pozadavek: "Dej mi cigaretu," ale nechal ji bez odpovedi a pokracoval v chuzi smerem k domu. O neco pozdeji, obet zaslechla kroky za sebou, a pak uc'itil r'anu do zad. Jeden z 'utocn'iku vzal jeho "iPhone" p'at'y model a drah'e hodinky. Pot'e lupici uprchli v nezn'am'em smeru. 'Unos mobiln'i telefon byl vybaven podle «GPS-sledov'an'i", kter'y umoznil zamestnancum hl'idat dustojn'iky rychle urcit polohu komunikacn'ich prostredku. V prubehu provozn'i a vyhled'avac'i cinnosti na ulici, v bl'izkosti bytov'eho domu Fadeev policie vsimla muze pripom'inaj'ic'i popisy podezrel'eho. Obet identifikoval ho jako jednoho z 'utocn'iku. Hled'an'i zadrzen'eho byte byly nalezeny ukraden'e predmety. Brzy se zamestnanci oddelen'i krimin'aln'iho vysetrov'an'i ministerstva vnitra Ruska pro zbytek Vladivostoku zadrzeli 'utocn'iky. V soucasn'e dobe jsou podezrel'i ve vysetrovac'i vazbe. Trestn'i r'izen'i v souladu s cl'ankem "loupez."

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Obyvatel'e ulice Gamarnika podekoval hlavu mesta pro komplexn'i zlepsen'i dvore
23-07-2013, 18:48, Cesky
Spolecne s obyvateli prilehl'ych oblast'i pro zlepsen'i se starosta Igor Pushkarev. V 'unoru tohoto roku, starosta dal profesion'aly komplexne vybavit des'itky yardu Vladivostoku. S n'astupem...
Obchod s elektrinou bylo nerentabiln'i?
24-07-2013, 00:32, Cesky
V p'at'e odvolac'i soud bude brzy prezkoum'an na z'aklade rozhodnut'i Rozhodc'iho soudu Primorye zotavit se "RES-1" ve prospech "DEK" 5936471578(59 milionu), je cena energetick'ych ztr'at v...
V rusk'em, budou obnoviteln'e zdroje energie je
6-09-2013, 21:45, Cesky
Dnes je 6. z'ar'i Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky behem prvn'iho zased'an'i kongresu D'aln'eho v'ychodu reditel investicn'i c gener'aln'iho JSC "energetick'eho syst'emu RAO...
Horoskop na 30.cervence
30-07-2013, 10:31, Cesky
Owen. Budte trpeliv'i, ovlivnuje, aby bylo mozn'e vyhnout se konfliktu. Nez'adouc'i daleko jezdit, jezdit. Zbytek dne je pr'izniv'a. Financn'i situace zleps'i. Rodinn'e vztahy se zlepsuj'i. TAURUS....
Vladivostok se
12-09-2013, 03:10, Cesky
18.z'ar'i v Palo are'alu bude prezentace kurzu " Gap mozek.", Organizovan'a Klubem Palo parlamentn'i debaty. Ve stejn'y den bude exponenci'aln'i hra do diskuse. T'ymy budou soutezit o tom, zda bude...
10-07-2013, 01:15, Cesky
Jak poznamenal vedouc'i ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov byl ISU "Ml'adez Resource Center", vytvoren'y 11012013 za 'ucelem preventivn'ich aktivit mezi mlad'ymi lidmi, vcetne individu'aln'i...
Poslanci diskutovali o v'ykonu krajsk'eho rozpoctu za sest mes'icu 2013
18-09-2013, 16:54, Cesky
Sn'izen'a pr'ijmovou stranu, sn'izen'i danov'ych pr'ijmu, neschopnost pl'anovat ruzn'ych vl'adn'ich programu - Hlavn'im v'ysledkem jeho hlavn'imi spr'avci rozpoctov'ych prostredku za prvn'ich sest...
Taxik'ar vrazil sedan v Primorye
10-07-2013, 18:06, Cesky
Ridic osobn'iho taxi "Toyota Corolla» na odchodu ze silnice na doma, neposkytoval v'yhodu vozu Toyota Caldina «». Nehoda za n'asledek tezk'e zranen'i ridice tax'iku, on byl hospitalizov'an s nekolika...
Kvetly ruzov'e relikvie
30-07-2013, 16:03, Cesky
V nas'i provincii rostouc'i studena miluj'ic'i Kom'arov lotosu. Jak r'ikaj'i odborn'ici, tato kvetina relikvie jiz pred v'ice nez sto miliony lety v obdob'i druhohor, kdy nemel tusen'i, co bude...
Igor Pushkarev zkontrolovat upraven'e fas'ady
1-08-2013, 16:32, Cesky
Spolu s hlavou z obyvatel mesta inspekci fas'ad a strech, se naucil, jak pohodln'e lid'e rekonstrukc'i zimu. Na zac'atku cesty starosta navst'ivil Ocean Avenue 101. Tento dum je zateplen'y a s...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!