Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Poprosil o cigaretu a vzal "p'atou" iPhone

Poprosil o cigaretu a vzal "p'atou" iPhone Vcera 'uredn'ici krimin'aln'i reditelstv'i MOI pro Vladivostoku byl zadrzen podezrel'y z loupeze. Vsechno to zacalo s adresou na "02". Volaj'ic'i rekl, ze obcan brzy r'ano domu. Absolvov'an'i spolecnost mlad'ych lid'i slysel pozadavek: "Dej mi cigaretu," ale nechal ji bez odpovedi a pokracoval v chuzi smerem k domu. O neco pozdeji, obet zaslechla kroky za sebou, a pak uc'itil r'anu do zad. Jeden z 'utocn'iku vzal jeho "iPhone" p'at'y model a drah'e hodinky. Pot'e lupici uprchli v nezn'am'em smeru. 'Unos mobiln'i telefon byl vybaven podle «GPS-sledov'an'i", kter'y umoznil zamestnancum hl'idat dustojn'iky rychle urcit polohu komunikacn'ich prostredku. V prubehu provozn'i a vyhled'avac'i cinnosti na ulici, v bl'izkosti bytov'eho domu Fadeev policie vsimla muze pripom'inaj'ic'i popisy podezrel'eho. Obet identifikoval ho jako jednoho z 'utocn'iku. Hled'an'i zadrzen'eho byte byly nalezeny ukraden'e predmety. Brzy se zamestnanci oddelen'i krimin'aln'iho vysetrov'an'i ministerstva vnitra Ruska pro zbytek Vladivostoku zadrzeli 'utocn'iky. V soucasn'e dobe jsou podezrel'i ve vysetrovac'i vazbe. Trestn'i r'izen'i v souladu s cl'ankem "loupez."

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pl'aze predmest'i Vladivostoku ochotni pracovat v nouzov'em rezimu
20-06-2013, 15:32, Cesky
19. cervence v budove policejn'i oddelen'i c. 5 na str Узбекской ve Vladivostoku (бывш. Sovetsk'y oddelen'i vnejs'ich vztahu) se konalo hr'ach zased'an'i Verejn'e rady pri УМВД v roce Владивостоку....
Veter'ani Vladivostoku pro opravy zdrav'i je nutn'e «okrajov'ych pomoc»
6-06-2013, 20:15, Cesky
K tomuto resen'i dnes prisli 'ucastn'ici setk'an'i pracovn'i skupiny pod veden'im vedouc'iho mesta Vladivostoku Igor Пушкарева prezkoum'an'i n'avrhu Владивостокской mestsk'e verejn'e organizace...
Elena Schegoleva, z'astupce vedouc'iho Vladivostoku
19-09-2013, 19:30, Cesky
'Uspesn'a zkusenost spolecn'e pr'ace odborov'e organizace a spolecnosti, r'izen'i z'iskal ve stanici mesta Vladivostok na tlumen'i chorob zv'irat, je nezbytn'e ke shromazdov'an'i a s'iren'i do...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 15 poz'aru
5-06-2013, 12:16, Cesky
'Umrt'i ne, zranen'i jedna osoba. Na hasen'i bylo zapojeno: 91 lid'i person'aln'i a 28 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat...
Jilin Province - intimn'i, kr'asn'e a radostn'e
5-09-2013, 22:03, Cesky
Od 13. do 23.z'ar'i 2013 v Seaside Art Gallery(Guerrilla Ave, 12 zast'avka "Art Gallery")uskutecn'i v'ystava fotografi'i "Barevn'e sez'on, Jilin kr'asn'a." Pri otevren'i prezentace se bude konat v...
Starosta Vladivostoku projednat s tvurc'i inteligenc'i социокультурное rozvoj
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 11. cervna, kapitola mesta Igor Пушкарев se konalo setk'an'i s tvurc'i inteligenc'i mesta. Setk'an'i se z'ucastnili umelci, фотохудожники, искусствоведы, ucitel'e, novin'ari. Pr'itomn'i...
Vypnut'i vody ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:03, Cesky
Tepl'e vody spotrebitele Vladivostoku bude az od 16 hodin 5. cervna do 12 hodin 6. cervna na n'asleduj'ic'ich adres'ach: • Алеутская, 3841 • Батарейная 4/6 8 • Z'apadn'i, 27 • Краснознаменный pruhu,...
Pokracuje rekonstrukce n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy
19-06-2013, 15:47, Cesky
Pokracuj'i pr'ace na rekonstrukci n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy ve Vladivostoku v ulic'ich Kalinin, 217. V techto dnech technika a deln'ici tr'av'i uspor'ad'an'i 'uzem'i, разравнивают podlozka pod...
V Партизанске pripravuje na Den mesta
8-07-2013, 09:45, Cesky
24-25 srpna Партизанску pripad'a 117 let. Jak je uvedeno v tiskov'e sluzbe partyz'an mestsk'e jm'eno, poznamenat toto datum se pl'anuje velk'y pr'azdninov'y program s pozv'ankou na nejleps'ich...
Peter plivat na pametn'i deska na pocest 200. v'yroc'i Admiral Gennady Nevel
10-07-2013, 18:04, Cesky
Expedice se kon'a na pocest pam'atce legend'arn'i prukopn'ici pobrez'i Tich'eho oce'anu. Jej'i trasa bude proch'azet mesty z'aklade Amur expedici nebo jsou spojeny se jm'enem admir'ala Gennady Nevel....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!