Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'e zar'izen'i zachranuje zivoty

Nov'e zar'izen'i zachranuje zivoty L'ekari Vladivostok klinick'e nemocnici № 2 l'epe zn'am'y jako "tysyachekoechnaya" krevn'i transfuze bez zapojen'i d'arce s nov'ym vybaven'im. Zar'izen'i pro filtrov'an'i «mobiln'i sporice 5» se pouz'iv'a v krevn'i ztr'ate v'ice nez jeden litr. Pr'istroj m'a speci'aln'i filtracn'i syst'em, kter'y poskytuje nesvorachivaemost krev. L'ekari mohou filtrovat pacientovy krve a vr'atit ho k telu. Jiz zachr'anil devet zivotu a zachr'anil p'ar litru krve. Filtruje krev je leps'i nez u d'arce. Jej'im hlavn'im rozd'ilem je, ze nemela zpoc'atku je ciz'i. Zaveden'i ciz'i krve muze zpusobit Potransfuzn'i komplikac'i a filtrovanou krev z r'any muze zachr'anit zivot pacienta iv nejkritictejs'ich pr'ipadu, "- uvedl s'ef na jednotce intenzivn'i p'ece KGBUZ" Vladivostok klinick'e nemocnici № 2 "Vasilij Pavlov. Je treba poznamenat, ze zar'izen'i obdrzela mestsk'a klinick'e nemocnici v r'amci st'atn'iho programu modernizace zdravotn'i p'ece. Vsichni pacienti podstoupili operaci s pouzit'im pr'istroje "Mobiln'i Saver 5» prezil. Pred rokem, sance na z'achranu by nemeli.Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Utility a silnicn'i sluzby Vladivostok setkal nocn'i cyklon v pripravenosti
17-07-2013, 16:33, Cesky
Nicm'ene, on neporusil pr'aci mestsk'ych a obecn'ich silnic. Pres spolecnou povinnost dispecinkem a r'izen'i civiln'i obrany a nouzov'e spr'avy Vladivostoku byli rozdeleni do predem varov'an'i pred...
V roce 2013 matky kapit'al Primorye kontaktovat 205 rodin
28-07-2013, 13:45, Cesky
V roce 2013 na 'uzem'i Primorsky predstavila tri nov'e soci'aln'i d'avky - Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky. V souladu s prezidentsk'ym dekretem "O opatren'ich k...
V Shkotovsky okresn'i policie obesil
20-08-2013, 21:01, Cesky
Dals'i v'yjimecn'y stav na zamestnance mus'i b'yt zkoum'any v region'aln'i ministerstva vnitra. Jak bylo uvedeno na ofici'aln'ich str'ank'ach SU porodnosti na 'uzem'i Primorsky, 20 srpna 2013 v...
Z'aci prosli teoretickou zkousku na SDA
10-07-2013, 01:18, Cesky
10 minut YuIDovets musel odpovedet na tolik ot'azek. Za kazdou spr'avnou odpoved - 1 bod. V'itezem se st'av'a ten 'ucastn'ik s nejvyss'im poctem bodu. Strach soudci a deti: pro od prvn'iho dne testu...
Nad'ale hlasovat pro
22-07-2013, 16:06, Cesky
Kazd'y den se 'ucastn'ici nahr'at nov'e obr'azky. Tak, mezi nov'ym zar'izen'im, aby bylo mozn'e hlasovat - Dva bratri rock, l'ava star'a sopka v 'udol'i Krusn'ych reky, vodop'ady Sinanchinsky Ridge...
Policejn'i vysetrovatel z Bolsoj Kamen osmkr'at kovan'e podpis z'astupce mesta
5-09-2013, 15:17, Cesky
V rusk'em, se objev'i pred soudem v cele vysetrovac'i komise nez'akonn'eho jedn'an'i, vcetne - za falsov'an'i podpisu prokur'atori uzavren'eho Bolsoj Kamen Primorsk'eho kraje, obvinen'i proti...
N'amorn'i policie z'ad'a o pomoc pri p'atr'an'i po pohresovan'ych muzu
21-08-2013, 20:48, Cesky
Katedra rusk'eho ministerstva vnitra v oblasti Hope hledal pohresovan'e osobe Kustyshev Youri, 06091950g.r., Kter'y odstoupil z 02062012 c'islo 140 chatky na P'at'e ulici v zahradnick'em spolecnosti...
Michael Веселов z'ucastnil oslav Сабантуя
1-07-2013, 18:46, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Dumy mesta Vladivostoku Michael Веселов poblahopr'ali z'astupci n'arodn'ich komunit z dovolen'e a pr'al jim stest'i a...
Policie zadrzela podezrel'eho z kr'adeze Ussuriysk obchode make-up
29-07-2013, 21:03, Cesky
Zena ohl'asil kr'adez jeho z'asuvky. Prij'it na Gork'eho ulici, policist'e rozhovor zadatele a svedku. Zjistil, ze v hale prisel s vlastn'im stars'i zena. M'a dlouh'e pod'ival se na zboz'i, na...
Japonsk'e univerzity v 'Osace a Kj'otu, z'ajem o pr'aci s Palo
26-07-2013, 11:05, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity, na setk'an'i ve skole inzen'yrstv'i Palo projedn'any ot'azky spolupr'ace v oblasti vedy a techniky. Jako souc'ast japonsk'e delegace prijeli...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!