Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s "kolecka" Mirror

Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s "kolecka" Mirror Skutecnost, ze absolventi vysok'ych skol vladivivostokskih m'it nekdy probl'emy s zamestnanost podle profes'i - je jiz dlouho zn'am. Ale skutecnost, ze po promoci mlad'y muz muze dostat pr'imo do vezen'i "univerzit" - pr'ipad jeho 'uzasn'e. Jako dopisovatel RIA "VladNews» v tiskov'e luzhbe Ministerstva vnitra pro Vladivostoku, 24-let'y obyvatel Vladivostoku ned'avno vystudoval vysokou skolu s titulem "Engineering". Ale nemohl naj'it slusn'e a dobre placen'ych z'adosti obdrzen'e znalosti, a proto vymysleli zpusob, jak z'iskat pr'ijmy - natocen'y c'ast'i stroje. Predbezn'e setren'i bylo zjisteno, ze od 'unora do dubna 2013 vecer v Leninsky okrese Vladivostoku a Pervorechenskij 24-rok-star'y bydlistem v pr'imorsk'em kapit'alu zavazuje demont'az motorov'ych vozidel. Pri prov'aden'i provozne-vyhled'avac'i cinnosti policie zjistila, ze podezrel'y cestuje autem. Na ulici inspektoru Fadeev dopravn'i policie dopravn'i policie MV CR z Ruska na Vladivostoku byl zastaven pro kontrolu zahranicn'i vyroben'e auto, kter'e spad'a pod popis orientaci. Na vysetren'i, policie nasla v kufru auta velk'eho poctu automobilov'ych souc'astek. Tam byl nuz a sroubov'ak. Zadrzen'y vypr'avel o sp'ach'an'i trestn'eho cinu. Podle podezrel'eho, v noci v n'advor'ich bytov'ych domu hledal pozor na auta "Toyota Vitz", s nozem a sroubov'ak na jejich auto zrcadla. Pozdeji se mlad'y muz dal jim "prodejnost" a prod'av'a pres internet. Oc'islovan'e d'ily jsou nahrazeny nov'ymi. Ukraden'e c'asti byl prodej na m'ene nez ze se vyplat'i na trhu. Sada automobilov'ych zrc'atek prod'av'a, obvykle po dobu 7-10 tis'ic rublu. Vladivostoktsy obvinen ze sp'ach'an'i s'erie kr'adez'i. Obvinen'y ve v'ykonu vazby. Hroz'i mu trest odnet'i svobody na dobu nepresahuj'ic'i pet let.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horn'ici krab porusil antimonopoln'i z'akony Rusk'e federace
14-08-2013, 15:48, Cesky
Notoricky zn'am'y "krab business", jak se uk'azalo, m'a historii presvedcive. Svedc'i o tom materi'alu more Feder'aln'i antimonopoln'i sluzbou. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva, v...
Vladivostok prij'it breakdance mistri sveta
25-07-2013, 01:31, Cesky
V r'amci 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat na n'abrez'i carevic soucasn'eho tanecn'iho festivalu. Od srpna 30 k 1. z'ar'i konat souteze mezi t'ymy i jednotliv'e tanecn'iky na...
Dopis zemrel ve druh'e svetov'e v'alce byl nalezen v 70 rok
22-09-2013, 18:03, Cesky
Obyvatel americk'eho st'atu Nevada dostal dopis od sv'eho otce, veter'ana Druh'e svetov'e v'alky, t'emer 70 let po odesl'an'i, RIA Novosti hl'aseny . Rezidentem v tom st'ate Nevada Peggy...
V Primorje легковушка havaroval stoj'ic'i automobil: dva zahynuli
13-06-2013, 14:30, Cesky
V noci z 11. na 12. cervna na 8 km d'alnice «Vladivostok-Objev-pr'istav V'ychod» v dusledku tezk'e NEHODE zahynuli dva muzi, rekli RIA «VladNews» v tiskov'e sluzbe dopravn'i policie Приморья....
Vse na zkousky флэшмоба «Jsem r'ad Vladivostok!»
28-06-2013, 14:15, Cesky
A z'itra, 29. cervna ve 12 hodin na n'abrez'i Цесаревича se bude konat zkouska - clenov'e sestave n'apis «I love Vladivostok» a станцуют jednoduchou skladbu. Do tohoto nejaktivnejs'i 'ucastn'ici...
Vojensk'y v Primorye vyrovnat s dusledky podnikov'e PE
16-07-2013, 12:47, Cesky
Velk'em mer'itku test bojeschopnost z v'ychodn'i a stredn'i vojensk'ych 'ujezdu zacala 13. cervence. Podle rusk'eho ministerstva obrany pri zkousce zahrnuj'ic'i v'ice nez 80000 lid'i. Objasnuje...
Bahama Nikabagamaev uveznen ve vezen'i
23-07-2013, 12:30, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'iho ministerstva vnitra Far Eastern feder'aln'iho okresu, ve Vladivostoku, v kav'arne "Bavlna" zadrzeni podezrel'i vyd'ir'an'i. Person'al prov'ad'i spolecn'a...
'Uplatek se obr'atil v por'adku a vyn'asob'i 30
25-07-2013, 12:46, Cesky
V upl'acej'ic'im Spasskij je odsouzen k tezk'emu pokuty. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena Telegina, Spasskij okresn'i soud vynesl verdikt viny vuci...
Siln'y d'est a v'itr se ocek'av'a v Primorye v n'asleduj'ic'im dni
16-07-2013, 12:49, Cesky
Predpokl'ad'a se, ze pos'ilen'i jizn'i v'itr 13-18 m /s, na pobrez'i jizn'ich oblastech 17 az 22 m /s. Vzhledem k eskalaci front'ach pres 'uzem'i Primorsk'eho kraje 1707 v noci a r'ano se ve vetsine...
Vladivostok vs porad'i mest «Rusk'y report'er»
22-06-2013, 10:15, Cesky
«Na celkov'em indexu rozvoje mest obsadil 5. m'isto z 21 zlepsit svuj v'ysledek na 8 m'ist ve srovn'an'i s lonsk'ym rokem. Podle samotn'ych obyvatel, kter'e se pruzkumu z'ucastnily, успешней jen v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!