Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s "kolecka" Mirror

Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s "kolecka" Mirror Skutecnost, ze absolventi vysok'ych skol vladivivostokskih m'it nekdy probl'emy s zamestnanost podle profes'i - je jiz dlouho zn'am. Ale skutecnost, ze po promoci mlad'y muz muze dostat pr'imo do vezen'i "univerzit" - pr'ipad jeho 'uzasn'e. Jako dopisovatel RIA "VladNews» v tiskov'e luzhbe Ministerstva vnitra pro Vladivostoku, 24-let'y obyvatel Vladivostoku ned'avno vystudoval vysokou skolu s titulem "Engineering". Ale nemohl naj'it slusn'e a dobre placen'ych z'adosti obdrzen'e znalosti, a proto vymysleli zpusob, jak z'iskat pr'ijmy - natocen'y c'ast'i stroje. Predbezn'e setren'i bylo zjisteno, ze od 'unora do dubna 2013 vecer v Leninsky okrese Vladivostoku a Pervorechenskij 24-rok-star'y bydlistem v pr'imorsk'em kapit'alu zavazuje demont'az motorov'ych vozidel. Pri prov'aden'i provozne-vyhled'avac'i cinnosti policie zjistila, ze podezrel'y cestuje autem. Na ulici inspektoru Fadeev dopravn'i policie dopravn'i policie MV CR z Ruska na Vladivostoku byl zastaven pro kontrolu zahranicn'i vyroben'e auto, kter'e spad'a pod popis orientaci. Na vysetren'i, policie nasla v kufru auta velk'eho poctu automobilov'ych souc'astek. Tam byl nuz a sroubov'ak. Zadrzen'y vypr'avel o sp'ach'an'i trestn'eho cinu. Podle podezrel'eho, v noci v n'advor'ich bytov'ych domu hledal pozor na auta "Toyota Vitz", s nozem a sroubov'ak na jejich auto zrcadla. Pozdeji se mlad'y muz dal jim "prodejnost" a prod'av'a pres internet. Oc'islovan'e d'ily jsou nahrazeny nov'ymi. Ukraden'e c'asti byl prodej na m'ene nez ze se vyplat'i na trhu. Sada automobilov'ych zrc'atek prod'av'a, obvykle po dobu 7-10 tis'ic rublu. Vladivostoktsy obvinen ze sp'ach'an'i s'erie kr'adez'i. Obvinen'y ve v'ykonu vazby. Hroz'i mu trest odnet'i svobody na dobu nepresahuj'ic'i pet let.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku byl souzen z'avisl'ych, kter'i chteli zab'it a sp'alit sv'eho «снабженца»
21-06-2013, 15:15, Cesky
Trestn'i r'izen'i, slusn'e filmov'e verzi Квентином Tarantino, se ch'yl'i ke sv'emu logick'emu konci v Pr'imorsk'em okrajov'e soudu. Drogove z'avisl'i, kter'i byli meli velkou sumu penez sv'e...
Pro obyvatele pobrezn'iho vnitrozem'i guvern'er nar'idil, aby 'uredn'ici pracovat sedm dn'i v t'ydnu
3-08-2013, 12:48, Cesky
Konecn'e seznamy cyklonem zasazen'ych domu a dvoru v n'amorn'i oblasti bude vytvoren behem dvou dnu. 'Ukolem stanovit Pr'imorsk'y Territory guvern'er Vladimir Miklushevsky behem pracovn'i n'avstevy o...
Stockman uv'izl v dusledku nespr'avn'eho kontejnery organizace pr'ace
4-09-2013, 20:33, Cesky
Pr'ipad nebezpecn'e a v'azn'e zranen'i na person'alu ve v'yrobe budou zkoum'any SU TFR v Primorye Vladivostok. Obet'i byl skladovatel - pravda, je velmi v'yjimecn'y stav ze dne 7.'unora. Jak rekl na...
Anatoly Melnyk:
17-07-2013, 00:30, Cesky
Pam'atn'ik Vysotsky, jiz v bronzu sl'ev'aren v Krasnojarsku, je zpusob, jak'ym av nejblizs'ich dnech bude dorucena do Vladivostoku. Jak bylo ozn'ameno dr'ive RIA «» VladNews , Je m'isto jeho...
Psychologov'e hovor'i o rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace pr'ace s obet'i
17-09-2013, 22:15, Cesky
Rusk'e ministerstvo psychologu havarijn'ich situac'i i nad'ale spolupracovat s obyvateli zatopen'ych vesnic. Behem n'ajezdu 16.z'ar'i 2013 v obci z nich. Pravideln'e Komsomolsk-on-Amur osm rozhovory...
Dals'i strana modul'arn'i ФАПов dorazil do Vladivostoku
27-06-2013, 14:01, Cesky
Vsechny z'akladn'i prvky stavby jsou baleny do speci'aln'i n'adoby, kter'e lze snadno prepravovat. Jak rekl n'amestek gener'aln'iho reditele spolecnosti «Canyon» Vitali Прилипко, v dohledn'e dobe...
Pocas'i v Primorje: 12. cervna
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje pole urcuje krevn'i tlak. V kraji m'isty mrznouc'i d'est, na pobrez'i je m'isty mlha. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu +15+32°C. Ve...
Primorsk
7-08-2013, 15:18, Cesky
01082013 Feder'aln'i antimonopoln'i sluzba(FAS Rusko), nasel rusk'em 'uzemn'i odbor Feder'aln'iho 'uradu pro rybolov(FAF)porusila c'ast 1 cl'anku 15 z'akona "o ochrane hospod'arsk'e...
PF poprel d'ably
2-08-2013, 13:19, Cesky
Ne, nejprve chtelo sm'at: No, alespon t'imto zpusobem a vyhr'al ¬ Devils udelal n'as otec, i kdyz skrtem pera, co ¬ kdy tam z'astupce pro pedagogickou pr'aci, ale presto z'azrak!Tam byly z'adn'e...
Modernizace kotelny na Alexandrovic
22-07-2013, 16:06, Cesky
Nov'y kotel poskytovat Alexandrovic obyvatel'e nedalek'e domy nepretrzit'e teplo v chladn'em obdob'i. Pr'ace na aktualizaci zde v nejaktivnejs'i f'azi. Pr'ace na potrubn'ich trubek kotlu, mont'az...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!