Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s "kolecka" Mirror

Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s "kolecka" Mirror Skutecnost, ze absolventi vysok'ych skol vladivivostokskih m'it nekdy probl'emy s zamestnanost podle profes'i - je jiz dlouho zn'am. Ale skutecnost, ze po promoci mlad'y muz muze dostat pr'imo do vezen'i "univerzit" - pr'ipad jeho 'uzasn'e. Jako dopisovatel RIA "VladNews» v tiskov'e luzhbe Ministerstva vnitra pro Vladivostoku, 24-let'y obyvatel Vladivostoku ned'avno vystudoval vysokou skolu s titulem "Engineering". Ale nemohl naj'it slusn'e a dobre placen'ych z'adosti obdrzen'e znalosti, a proto vymysleli zpusob, jak z'iskat pr'ijmy - natocen'y c'ast'i stroje. Predbezn'e setren'i bylo zjisteno, ze od 'unora do dubna 2013 vecer v Leninsky okrese Vladivostoku a Pervorechenskij 24-rok-star'y bydlistem v pr'imorsk'em kapit'alu zavazuje demont'az motorov'ych vozidel. Pri prov'aden'i provozne-vyhled'avac'i cinnosti policie zjistila, ze podezrel'y cestuje autem. Na ulici inspektoru Fadeev dopravn'i policie dopravn'i policie MV CR z Ruska na Vladivostoku byl zastaven pro kontrolu zahranicn'i vyroben'e auto, kter'e spad'a pod popis orientaci. Na vysetren'i, policie nasla v kufru auta velk'eho poctu automobilov'ych souc'astek. Tam byl nuz a sroubov'ak. Zadrzen'y vypr'avel o sp'ach'an'i trestn'eho cinu. Podle podezrel'eho, v noci v n'advor'ich bytov'ych domu hledal pozor na auta "Toyota Vitz", s nozem a sroubov'ak na jejich auto zrcadla. Pozdeji se mlad'y muz dal jim "prodejnost" a prod'av'a pres internet. Oc'islovan'e d'ily jsou nahrazeny nov'ymi. Ukraden'e c'asti byl prodej na m'ene nez ze se vyplat'i na trhu. Sada automobilov'ych zrc'atek prod'av'a, obvykle po dobu 7-10 tis'ic rublu. Vladivostoktsy obvinen ze sp'ach'an'i s'erie kr'adez'i. Obvinen'y ve v'ykonu vazby. Hroz'i mu trest odnet'i svobody na dobu nepresahuj'ic'i pet let.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
N'arok na materskou kapit'alu maj'i nyn'i oba adoptivn'i
26-08-2013, 20:03, Cesky
Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje opravil cl'anek 73 z'akona "o soci'aln'i podporu privilegovan'ych skupin obcanu, kter'i zij'i v Primorye 'uzem'i." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a...
Duo
25-07-2013, 18:33, Cesky
V tuto nedeli 28. cervence v baru "Rock" bude resit tvurc'i duo "Pozapchela. Pozapchela - ". Procesn'iho hostuj'ic'i druzstvo" je nov'y hudebn'i projekt dvou pr'atel, Ivan Gritskevich(kytara)a...
Nikolai Baskov daroval 300000 rublu obetem povodn'i v RFE
25-08-2013, 18:18, Cesky
Na z'aklade odvol'an'i na pomoc obetem povodn'i v regionu Chabarovsku odpovedel mnoho Rusu. Nenechte se vlevo na vedlejs'i kolej a rusk'ych popov'ych hvezd. Singer Nikolai Baskov jedn'im z prvn'ich...
V Primorje zamestnanci dopravn'i policie prov'adej'i preventivn'i operaci «Pozor deti!»
12-06-2013, 14:45, Cesky
V r'amci operace zamestnanci dopravn'i policie navst'iv'i vsechny bez v'yjimky skolky, a pak a letn'i t'abory, aby se jeste jednou pripomenout, kluci z'aklady bezpecn'eho chov'an'i na silnici. Ve...
Medicaid Palo studenti obdrz'i vcas a z'adn'e st'iznosti
24-08-2013, 13:32, Cesky
Studenti Far Eastern Feder'aln'i univerzity poskytuje kvalitn'i zdravotn'i p'eci. Resen'i probl'emu z veden'i univerzity venuje velkou pozornost. Jako reditel Medical Center Palo Oleg Pak, v z'ar'i...
Dnes si na velk'y rusk'y spisovatel Alexandr Solzenicyn
4-08-2013, 15:02, Cesky
Presne pred peti lety, 0382008 se nestal velk'y rusk'y spisovatel Alexandr Solzenicyn. Dnes je cel'a zeme vzpom'in'a prominentn'i publicista a verejn'y cinitel. Alexandr Solzenicyn - rusk'y...
N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur
4-09-2013, 11:17, Cesky
3.z'ar'i do Vladivostoku z regionu Amur vr'atil bojovou vytvoren'y z pracovn'iku divize dozoru HBC hlavn'iho krizov'eho r'izen'i Rusko Primorsk'eho kraje 20 osob. Na stanici oddelen'i se setkal s...
Vladivostok letiste funguje norm'alne
18-08-2013, 14:45, Cesky
Vladivostok International Airport sel do pl'anov'an'i rozvrhu - tiskov'a sluzba z letiste. Pripomenme letistn'i provozn'i cinnosti prov'aden'e v souvislosti s telefon'atem o moznosti v'ybuchu v...
50 det'i se zdravotn'im postizen'im s rodici jet na dovolenou do
14-08-2013, 21:15, Cesky
17.srpna v kempu "nadeje" u Nakhodka se otevre specializovan'e zdravotn'i zmeny. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky, vyzvala 50 det'i trp'ic'ich v'azn'ymi nemocemi....
'Umrt'i путейцев v Приамурье si vsiml strojvedouc'i n'akladn'iho vlaku
29-06-2013, 14:01, Cesky
Pet mrtv'ych zamestnancu zeleznic na cest'ach nasel strojvedouc'i n'akladn'iho vlaku, kter'y se konal na tuto trasu za 20 minut po nehode, hl'as'i V'ychod-Sibirsk'y dopravn'i prokuratura. N'akladn'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!