Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pomsta 'unosu promenil vrazdy

Pomsta 'unosu promenil vrazdy Na konci srpna 2013 v Nadezdy okrese policie obdrzel zpr'avu, ze dum byl pryc a uz se nikdy nevr'atil 35-let'y m'istn'i obyvatel rekl korespondent RIA jako "VladNews» asistenta SU TFR v Primorsk'eho kraje, ve zpr'av'ach o auditu bylo zjisteno, ze muz byla unesena dvema m'istn'imi obyvateli - otec a syn 54 a 25 roky. S ohledem na dukazy, vysetruj'ic'i org'any vysetrovatelum krimin'aln'i pr'ipad na z'aklade trestn'eho cinu podle odstavce "a" v c'asti 2 Cl. 126 trestn'iho z'akona('unos). Podezrel'i priznal se ke zlocinu a uk'azal, kde telo obeti - v zalesnen'e oblasti v obci Alexeevka. Na tele mel zesnul'y v'ice zranen'i na hlave a telo, a stopy uskrcen'i. Chcete-li zjistit pr'icinu smrti forenzn'i l'ekarsk'e prohl'idky. Proti podezrel'ych na z'adost inspektora ve vysetrovac'i vazbe. Setren'im bylo zjisteno, ze motivem byla pomsta pro podezren'i, co predt'im byl obet'i neleg'alne drzel sv'eho domu a porazit stars'i z podezrel'ych. Trestn'i r'izen'i o t'eto skutecnosti je v soucasn'e dobe predmetem vysetrov'an'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Stredoskolst'i studenti cekaj'i na kan'ale
28-08-2013, 18:20, Cesky
Nov'a skola byla postavena u obce kan'alu a jiz pripravuje k otevren'i, tiskov'e sluzby Spr'avy Vladivostoku. Predpokl'ad'a se, ze v z'ar'i pro sv'e stoly, studenti sedet. V soucasn'e dobe je k...
Kontrola na legitimitu
20-06-2013, 15:32, Cesky
Spolecn'y reid inspektoru dopravn'i policie, detailn'i sn'imky a r'izen'i госавтонадзора prosel v 'uter'y, 18. cervna. Z'astupci r'adu kontrolovali mestsk'e autobusy na bezpecnost a ridice na...
Festival V-ROX prij'it na pokryt'i predn'ich svetov'ych m'edi'i a feder'aln'i
21-08-2013, 11:20, Cesky
Prvn'i mezin'arodn'i festival hudby a tvurc'i V-ROX konference se bude konat ve Vladivostoku c. 22 na 25. srpna. V hlavn'im meste Primorye prijde v'ice nez 200 'ucastn'iku z 8 zem'i - kapely,...
Seaside pedofil dostal 23
23-08-2013, 18:49, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud 21. srpna odsouzen 32-rok-star'y muz, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i z'avazn'ych trestn'ych cinu 12 cl'anku 131 a 132 trestn'iho z'akona(zn'asilnen'i a dals'i n'asiln'e...
Muzete zaparkovat sv'e j'izdn'i kolo na Ocean Avenue, 20
21-08-2013, 16:02, Cesky
Ve stredu 21. srpna v bl'izkosti centra spr'avy zalozena speci'alne vybaven'e parkoviste pro kola. Pripomenme si, ze myslenka na instalaci v veloparkovok ze strany vedouc'iho projektu...
Gorky divadlo Chyst'ate se na dovolenou a zve na
3-08-2013, 17:33, Cesky
V akademick'em divadle. Gorky skoncil v'yroc'i 80. sez'onu. Dokud t'ym m'a na zaslouzen'e dovolen'e, a div'aci jsou zv'ani na tradicn'i podzimn'i reperto'ar predstavovat hvezdy Moskvy.. "No, n'as...
Na pobrezn'i hranici c'insk'e nezachr'anila dokonce miliony
19-09-2013, 21:28, Cesky
Ussuriyskaya Celn'i zah'ajila dve trestn'i r'izen'i proti obcanum lidov'e republiky nedovolen'eho pohybu hotovosti pres hranice. V polovine z'ar'i u celn'iho 'uradu MAPP hranic Ussuri cizince celn'i...
Ethno-festival
19-07-2013, 22:07, Cesky
Z'itra, 20. cervence na n'abrezn'i sportovn'i Vladivostoku bude kazdorocn'i festival etnick'e "East l'eta." Program festivalu v tomto okamziku je mnohem rozs'ahlejs'i. Festival bude pracovat 9...
Soudn'i vykonavatel'e dokonce vysel a prinesl v kurn'iku
22-07-2013, 22:04, Cesky
O nedbal'e matky-alimentschitsah RIA «VladNews» rekne v'ice nez jednou. Dals'im pr'ikladem - z regionu Cernigov, mu rekl o tiskov'e sluzby Primorsky UFSSP. Pr'ibeh je to. Soudn'i vykonavatel'e...
Provozn'i informace ke dni 23. cervence
23-07-2013, 12:33, Cesky
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod, pri kter'ych bylo zraneno 15 lid'i. Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 81 zamestnancu a 26...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!