Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Campus Palo pripraven k zah'ajen'i nov'eho akademick'eho roku

Campus Palo pripraven k zah'ajen'i nov'eho akademick'eho roku pr'azdn'y D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzita o tom. Rusk'a prij'imat studenty a ucitele ve sten'ach pripraven'e. To byl rektorem Palo Sergej Iwaniec rekl behem tiskov'e konference. - O nekolik dn'i zb'yv'a do skoly zac'in'a, a my jsme 24 hodin denne pouz'ivaj'i, aby vse, co potrebujete, dokud nejste pripraveni. Jsme si vsak vedomi toho, ze takov'e obrovsk'e struktura Feder'aln'i univerzite se teprve zac'in'a rust korenu, a proto je pripraven resit vsechny probl'emy, kter'e jsou v procesu tohoto ujedn'an'i se objev'i, - rekl Sergej rektor Palo Iwaniec. Akademick'y rok zacne v nov'em are'alu o tom. Rus, kter'y byl postaven na summitu APEC v roce 2012. V dobe zah'ajen'i prac'i v l'ete roku 2009 byl ostrov, oddelen'y od Vladivostoku 'uzem'i, ve kter'em nebyly z'adn'e zdroje centralizovan'eho z'asobov'an'i vodou, teplem, dod'avek plynu, cisten'i odpadn'ich vod, v pozadovan'em mnozstv'i elektrick'e energie. To vse vyvolala obrovsk'e probl'emy, kter'ym se podarilo prekonat zadavateli - PKU "Far Eastern reditelstv'i ministerstva regionu Ruska", a gener'aln'i dodavatel v osobe JSC "Crocus". Pred rokem, rusk'y prezident Vladimir Putin predal symbolick'y kl'ic ke studentum Feder'aln'iho univerzitn'iho kampusu. V srpnu tohoto roku, Palo zcela dokoncen pl'anovan'y tah na cca. Rusky. 3.z'ar'i tr'idy zacne v nov'ych budov'ach. Celkov'a plocha are'alu FEFU. Rusk'a krajiny s parkem a promen'adou je 200 hektaru. Struktura are'alu zahrnuje v'ice nez 300 budov a budov s v'ice nez 940000 m2. m, z toho 11 obytn'ych budov, kter'e jsou urceny k trval'emu pobytu 10500 uciteli a studenty. Are'al je soucasne pojme az 30 tis'ic lid'i. Krome v'yuky, administrativn'ich a obytn'ych budov, are'al m'a hmotnost Palo sportovn'i infrastruktury - vnitrn'i i venkovn'i, kde si muzete vytvorit v'ice nez 30 sportu.Опубликовано:   2-09-2013, 13:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V mestsk'ych parc'ich i nad'ale hr'at dechovek
9-08-2013, 20:01, Cesky
Obl'iben'e nekolik generac'i obcanu melodi'i zvukem v parc'ich z Vladivostoku na 28. cervna. Rec orchestry v n'amest'ich Vladivostoktsy mel na mysli, takze letos dechovky hraj'i, a to nejen v...
Dr'ive судимый dluzn'ik na алиментам za'utocil na exekutora
19-06-2013, 15:47, Cesky
Velmi agresivn'i forma vyj'adril nesouhlas s vkl'ad'an'im zabaven'i jeho majetku 43-rok-star'y dluzn'ik na алиментам gr. Rv n'asleduj'ic'i den po odesl'an'i styku inventury a zatcen'i, ve kter'em m'a...
Chyb'i v turisty Kamcatce nalezen ziv'y a zdrav'y
16-07-2013, 18:35, Cesky
Jak uv'ad'i hlavn'i oddelen'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v regionu, tri muzi jsou nazivu a dobre. Uk'azalo se, ze jsem se vzd'alil od automobilu, kter'y prisel a ztratil....
L'ekari Klinick'e centrum Primorye bude pouz'ivat telemedic'iny
29-07-2013, 10:15, Cesky
Centrum se specializuje na poskytov'an'i multidisciplin'arn'i, vcetne high-tech, l'ekarsk'e p'ece pro deti, dosp'ivaj'ic'i a dospel'e populace Primorye 'uzem'i. Jeho struktura obsahuje nekolik...
1-07-2013, 14:00, Cesky
V z'apase proti владивостокского "ВГУЭСа", дружина Konstantina Малко fiasko, pricemz souperi s разгромным sk'ore - 0:4. Stoj'i za zm'inku, ze do tohoto z'apasu, "Svetlo-Energie-M" porazila ctyri...
Veterin'ari taky berou 'uplatky
28-06-2013, 23:45, Cesky
Jak to stalo se zn'am'e dusledky, 20. 'unora letosn'iho roku, l'ekar vydal soukrom'y podnikatel doprovodn'e dokumenty na перевозимую masn'ych v'yrobku, protoze on j'i zaplatil 6 tis'ic rublu. Jak...
Igor Пушкарев: «je Treba, aby nov'y square na Ovchinnikov potrebovala vsem lidem»
14-06-2013, 19:00, Cesky
13. cervna kapitola mesta Igor Пушкарев projednat s obyvateli domu na ulici Ovchinnikov stavbu budouc'iho n'amest'i pameti. Krome samotn'eho square, kter'y se bude nach'azet mezi domy c. 18 a 20 bude...
D'aln'y v'ychod cek'a na zahranicn'i investice. Nejl'epe Korean
16-07-2013, 12:47, Cesky
Chcete-li implementovat programy pro v'yvoj D'aln'eho v'ychodu a Bajkal oblasti je treba udelat v'ice, aby pril'akat zahranicn'i investice - uvedl s'ef Rusko Viktor Isajeva Minvostokrazvitiya na...
Koncert
29-07-2013, 15:02, Cesky
V sobotu 27. cervence klub hostil koncert BSB Vladivostok alternativn'i kapely "V'ira v sobe", venovan'a 10. v'yroc'i skupiny. Prvn'i vystoupen'i bylo 25.cervence 2003. Pak kapela hr'ala predkapela...
10-07-2013, 18:00, Cesky
"Stavitel'e potvrd'i, ze jsou pripraveni vstoupit do are'alu v z'ar'i CHL predstavitel'e jsou presvedceni, ze ledn'i revue se uskutecn'i podle pl'anu, -. Rekl predseda z'akonod'arn'eho sboru Victor...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!