Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Campus Palo pripraven k zah'ajen'i nov'eho akademick'eho roku

Campus Palo pripraven k zah'ajen'i nov'eho akademick'eho roku pr'azdn'y D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzita o tom. Rusk'a prij'imat studenty a ucitele ve sten'ach pripraven'e. To byl rektorem Palo Sergej Iwaniec rekl behem tiskov'e konference. - O nekolik dn'i zb'yv'a do skoly zac'in'a, a my jsme 24 hodin denne pouz'ivaj'i, aby vse, co potrebujete, dokud nejste pripraveni. Jsme si vsak vedomi toho, ze takov'e obrovsk'e struktura Feder'aln'i univerzite se teprve zac'in'a rust korenu, a proto je pripraven resit vsechny probl'emy, kter'e jsou v procesu tohoto ujedn'an'i se objev'i, - rekl Sergej rektor Palo Iwaniec. Akademick'y rok zacne v nov'em are'alu o tom. Rus, kter'y byl postaven na summitu APEC v roce 2012. V dobe zah'ajen'i prac'i v l'ete roku 2009 byl ostrov, oddelen'y od Vladivostoku 'uzem'i, ve kter'em nebyly z'adn'e zdroje centralizovan'eho z'asobov'an'i vodou, teplem, dod'avek plynu, cisten'i odpadn'ich vod, v pozadovan'em mnozstv'i elektrick'e energie. To vse vyvolala obrovsk'e probl'emy, kter'ym se podarilo prekonat zadavateli - PKU "Far Eastern reditelstv'i ministerstva regionu Ruska", a gener'aln'i dodavatel v osobe JSC "Crocus". Pred rokem, rusk'y prezident Vladimir Putin predal symbolick'y kl'ic ke studentum Feder'aln'iho univerzitn'iho kampusu. V srpnu tohoto roku, Palo zcela dokoncen pl'anovan'y tah na cca. Rusky. 3.z'ar'i tr'idy zacne v nov'ych budov'ach. Celkov'a plocha are'alu FEFU. Rusk'a krajiny s parkem a promen'adou je 200 hektaru. Struktura are'alu zahrnuje v'ice nez 300 budov a budov s v'ice nez 940000 m2. m, z toho 11 obytn'ych budov, kter'e jsou urceny k trval'emu pobytu 10500 uciteli a studenty. Are'al je soucasne pojme az 30 tis'ic lid'i. Krome v'yuky, administrativn'ich a obytn'ych budov, are'al m'a hmotnost Palo sportovn'i infrastruktury - vnitrn'i i venkovn'i, kde si muzete vytvorit v'ice nez 30 sportu.Опубликовано:   2-09-2013, 13:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Komplexn'i zlepsen'i 'uzem'i pod'el ulice rustiny, 99 vstupuje do z'averecn'e f'aze
10-07-2013, 12:03, Cesky
A nyn'i v pln'em proudu pr'ace na instalaci hristi. U mlad'ych obyvatel bude houpat, velk'y barevn'y p'iskoviste, skluzavka, stylizovan'y bagr a sportovn'i detsk'e kompleksRebyata se tes'i na...
Uzbek muz pokusil zn'asilnit hluchonem'eho dev'itiletou d'ivku v Primorye
30-08-2013, 14:16, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 20-rok-star'y muz. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle...
Ctrn'actiletou d'ivku zn'asilnil a zabil sv'eho otc'ima
8-07-2013, 21:06, Cesky
V tomto incidentu byl trestne st'ih'an pro trestn'y cin podle odstavce "v" C'ast 2 of Art. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Jako v'ysledek vysetrov'an'i oznacila osoba pod'ilej'ic'i se na sp'ach'an'i...
Уссурийский педофил dostal 20 let kolonie pr'isn'y rezim
28-06-2013, 19:02, Cesky
V Primorje k dlouhodob'emu odnet'i svobody odsouzen m'istn'i obyvatel za pouzit'i n'asiln'ych jedn'an'i sexu'aln'i povahy na mlad'y detem. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent...
Vladivostok uvid'i «Fanousek взмах»
13-06-2013, 19:15, Cesky
Nejvets'i sb'irka 130 tradicn'ich ventil'atoru n'arodu Eurasie XIX-XX stolet'i. uvid'i obyvatel'e Vladivostoku. Tyto fanousek charakterizuj'i zivot jako n'arody jako абадзехи, абхазы, адыгейцы,...
Z'achran'ari v Chabarovsku pomoc lidem v zaplaven'ych oblastech
21-08-2013, 11:19, Cesky
V noci 20. srpna docasn'e prehrady, kter'a byla dr'ive postavena kolem oblasti byl podmyta, a proto zacali prich'azet v obci vody. Pri pr'aci, z'achran'ari pom'ahali m'istn'im obyvatelum pri...
28. a 29. cervna ve Vladivostoku bude vypnuto tepl'e vody
28-06-2013, 19:00, Cesky
Pobocka «Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite» OAO «d'aln'y v'ychod generov'an'i spolecnost» informuje sv'e 'ucastn'iky o tom, ze v souvislosti s v'yrobou udrzovac'ich prac'i na pozemku теплотрасс od 28. do...
Rodiny Vladivostoku jsou zv'ani k 'ucasti na mestsk'em festivalu «Rodinn'e zac'in'a»
14-06-2013, 19:02, Cesky
Z'itra, 15. cervna v 11 hodin ve sportovn'i hale спорткомплекса «Ml'adez» (Ocean avenue, 43) se bude konat 3. etapa mestsk'eho festivalu «Rodinn'e zac'in'a», kter'y prov'ad'i magistr'at mesta...
Od Moskvy k Adler sel prvn'i double-decker vlak
11-09-2013, 13:51, Cesky
Dvoupatrov'y osobn'i vlak nejprve sel do Kyjeva n'adraz'i v mal'e zeleznicn'i kruhu. Dvoupodlazn'i osobn'i vuz navrzen'y pro 64 osob, vybaven'e tremi prenosn'e toalety, a je schopn'y rychlosti az 160...
V regionu Amur zacali pracovat na odstranen'i n'asledku povodn'i
28-08-2013, 11:15, Cesky
"V oblasti pr'ave ted je velk'y 'ukol. Byli jsme povereni ve lhute jednoho mes'ice 'uspory lid'i, nyn'i ve vetsine oblast'i se obr'atit na pozad'i snahy o oziven'i - rekl RIA «VladNews» Amur Region...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!