Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Campus Palo pripraven k zah'ajen'i nov'eho akademick'eho roku

Campus Palo pripraven k zah'ajen'i nov'eho akademick'eho roku pr'azdn'y D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzita o tom. Rusk'a prij'imat studenty a ucitele ve sten'ach pripraven'e. To byl rektorem Palo Sergej Iwaniec rekl behem tiskov'e konference. - O nekolik dn'i zb'yv'a do skoly zac'in'a, a my jsme 24 hodin denne pouz'ivaj'i, aby vse, co potrebujete, dokud nejste pripraveni. Jsme si vsak vedomi toho, ze takov'e obrovsk'e struktura Feder'aln'i univerzite se teprve zac'in'a rust korenu, a proto je pripraven resit vsechny probl'emy, kter'e jsou v procesu tohoto ujedn'an'i se objev'i, - rekl Sergej rektor Palo Iwaniec. Akademick'y rok zacne v nov'em are'alu o tom. Rus, kter'y byl postaven na summitu APEC v roce 2012. V dobe zah'ajen'i prac'i v l'ete roku 2009 byl ostrov, oddelen'y od Vladivostoku 'uzem'i, ve kter'em nebyly z'adn'e zdroje centralizovan'eho z'asobov'an'i vodou, teplem, dod'avek plynu, cisten'i odpadn'ich vod, v pozadovan'em mnozstv'i elektrick'e energie. To vse vyvolala obrovsk'e probl'emy, kter'ym se podarilo prekonat zadavateli - PKU "Far Eastern reditelstv'i ministerstva regionu Ruska", a gener'aln'i dodavatel v osobe JSC "Crocus". Pred rokem, rusk'y prezident Vladimir Putin predal symbolick'y kl'ic ke studentum Feder'aln'iho univerzitn'iho kampusu. V srpnu tohoto roku, Palo zcela dokoncen pl'anovan'y tah na cca. Rusky. 3.z'ar'i tr'idy zacne v nov'ych budov'ach. Celkov'a plocha are'alu FEFU. Rusk'a krajiny s parkem a promen'adou je 200 hektaru. Struktura are'alu zahrnuje v'ice nez 300 budov a budov s v'ice nez 940000 m2. m, z toho 11 obytn'ych budov, kter'e jsou urceny k trval'emu pobytu 10500 uciteli a studenty. Are'al je soucasne pojme az 30 tis'ic lid'i. Krome v'yuky, administrativn'ich a obytn'ych budov, are'al m'a hmotnost Palo sportovn'i infrastruktury - vnitrn'i i venkovn'i, kde si muzete vytvorit v'ice nez 30 sportu.Опубликовано:   2-09-2013, 13:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Half-rok-star'e d'ite byl zabit v hrozn'e nehode v Primorye (foto)
29-08-2013, 12:04, Cesky
Ve stredu 28. srpna kolem 09:00 na 106km d'alnice "Vladivostok - Nakhodka - Port v'ychod," 25-rok-star'y ridic auta "Toyota Vista", pohybuj'ic'i se ve smeru Vladivostoku, ztratil kontrolu, presel do...
V rusk'em, zvl'astn'i pozornost je l'eto, pr'azdniny urcit'ych kategori'i det'i
7-08-2013, 20:01, Cesky
Deti odpocinek v zemi, specializovan'e t'abory, stejne jako v t'aborech na z'aklade soci'aln'ich sluzeb agentur. Celkem 2013 na odpocinek a zotaven'i det'i v obt'izn'ych situac'ich, rez'iroval v'ice...
Igor Pushkarev otevrel pam'atn'ik horn'ikum a navst'ivil tvurc'i nov'e detsk'e centrum v obci pr'ace
24-08-2013, 21:01, Cesky
Dnes, 24. srpna hlava Vladivostok Igor Pushkarev z'ucastnil inaugurace pam'atn'iku horn'iku z dolu "Podgorodnenka[br> "Zamestnanost v obci. Po n'avsteve starosta stavebn'i centrum a detskou...
Za «pir'atsk'e» disky souzen, ale je to «неистребимый» obchodn'i
11-06-2013, 15:03, Cesky
Jak informoval report'er RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji Aurora Roman, следственными org'any dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti m'istn'im obyvatelum...
Hard-core алиментщиков Приморья oceli vystavovat ke skutecn'emu nepodm'inen'emu trestu odnet'i svobody
17-06-2013, 17:01, Cesky
Cl'anek 157 Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace (злостное neplacen'i financn'ich prostredku na 'udrzbu deti nebo neschopn'ych rodicu) vetsina z tech, kter'i meli probl'emy se z'akonem, nemus'i se...
Pul tuny krab chytil u pytl'aku Владивотостока
5-06-2013, 22:31, Cesky
V jednom z ryba-zpracov'an'i v'yrobn'ich hal Vladivostoku zjisteno pul tuny krab'i maso. Strana krab, objeven'a policisty a odborn'iky Россельхознадзора, uk'azalo se, браконьерской. V mraznicky haly...
Vladivostok V-ROX zac'in'a  v Novosibirsku!
8-08-2013, 10:46, Cesky
Prvn'i mezin'arodn'i hudebn'i festival konference "rock Vladivostok", kter'a se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, bude strana v Novosibirsku. Pre-party se skupinami "Samsara", "Ayfo"...
Latinsk'a Amerika inspiruje
21-08-2013, 11:16, Cesky
Vzpom'in'am si, nejdrazs'i - a, bohuzel, nenaplnen'a - Ostap Bender sen bylo Rio de Janeiro. Ale vladivostoktsy a host'e, kter'i navst'ivili v p'atek a sobotu na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav, mohli...
Deti Приморья prislo o ctyri tis'ice hracek
13-06-2013, 19:16, Cesky
V Уссурийской celnici zavedl dva pr'ipady se o spr'avn'i delikty podle cl'anku 1410 КоАП Rusku, ve skutecnosti protipr'avn'im vyuz'iv'an'i ochrann'e zn'amky spolecnosti «DISNEY ENTERPRISES, INC» a...
Landmine Park are'al: pras'atko otevr'it nov'ym myslenk'am cerpac'ich
22-08-2013, 21:49, Cesky
21.srpna hlava Vladivostok Igor 'ustupu Pushkarev konala zkontrolov'an str'anky a diskutovat s odborn'iky ruzn'ych projektu souvisej'ic'ich s Landmine mesta. Od roku 1990 je park nikdo neudelal, a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!