Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Povodn'i Amur - v pohodl'i u more

Povodn'i Amur - v pohodl'i u more Vcera z Chabarovsku do Vladivostoku prijel 14 vozu, ve kter'ych deti vysel z povodnemi postizen'ych oblast'i . Mezi hosty - deti vsech vekov'ych kategori'i, od det'i az pet let 16-let'ych. Deti nevypadal vydesene a mucen, je jen trochu unaven'y po dlouh'e ceste. - Zaprv'e, vsechny zatopen'e zahrady a silnice - r'ik'a 12-let'y z obce Sveta Symonenko Uralovka. - Zijeme v bl'izkosti reky, tak tam byla spousta vody. A pak, kdyz uz zaplavila a most, odvezli me tady. Clenov'e priv'itali n'avstevn'iky pr'imorsk'ych studentsk'e skupiny, "Oasis", "fregata", "Zdroj", "sipka", "Boomerang", "Kraj iniciativu", "Together" a "l'aska". Pouze 56 devcat a chlapcu v Pomozte detem boytsovkah vystoupit z vlaku, nosen'i tezk'ych tasek. Aktivist'e doprovodu obeti na autobusy, ukazuje cestu, a dohl'edl na to, ze nikdo se ztratilo a neutekl. - D'avejte pozor na deti, nebylo tezk'e - r'ik'a Anna Korostelyova, komisar squad "fregata". - Jsou pr'ijemne prekvapen Vladivostoku a neust'ale kl'ast ot'azky, "Co je to za lod," "A tady se muzete koupat", "Co je to?Administrativn'i budova?A proc tolik?". Bylo to velmi vtipn'e, musel rychle naj'it a vysvetlit vtipn'e odpovedi. Na konci akce na vys'idlen'i stovek det'i 'uspesne. Host'e Amur pln'ym nastoupili do autobusu a vyrazili na tri t'ydny dovolen'e. - Kluci volal na 5 t'aborech - vysvetluje Olga Maksymchuk, zamestnanec odboru skolstv'i a vedy na 'uzem'i Primorsky. - "Jung", "Duha", "Sugar-key", "Rhythm 10" a "nasimi hosty." Celkem 437 det'i dorazila dnes. Pred pr'imorsk'eho kempu vzala na 28. a 29. srpna, v'ice nez sest set lid'i.

Anastasia Yaroshenko, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Far Eastern pobocka Rusk'e akademie ved zaplat'i pokutu 100 tis'ic rublu
10-07-2013, 12:02, Cesky
Region zastupitelstv'i zjistila, ze rkovodstvom Far Eastern pobocka Rusk'e akademie ved o podm'ink'ach pracovn'i smlouvy byli prijati obcan'e, nahrad'i dr'ive vystaveno korupci riskuje verejn'e...
Ilya Lagutenko:
7-08-2013, 00:01, Cesky
Vudce "mumie" Troll Ilja Lagutenko dal informativn'i rozhovor s "Kommersant", v nemz hovoril o detailech programu letosn'iho festivalu V-ROX. - Festival "V-Rox» bude zdarma pro div'aky? - Ano,...
Placen'e parkov'an'i na letisti
7-08-2013, 10:32, Cesky
K dnesn'imu dni m'iru pro parkov'an'i vozidla v prostoru 20 az 30 minut - $ 10030-60 minut - 200 rublu, asi 60 - 90 minut - 300 rublu 90 - 120minut - 400 rublu. 3. srpna zmenil tarif za pouzit'i...
Na Sachalinu, fanousci
18-09-2013, 12:14, Cesky
Syntetick'e drogy hmotnosti t'emer 50 gramu dvou obyvatel mesta Tomari se snaz'i dov'azet z C'iny za 'ucelem podpory prov'aden'i regionu Sachalin. Mlad'i lid'e narozen'i v roce 1990 byl pristizen pri...
Dals'i skand'al v okrese Nadezdy. V t'eto dobe - bydlen'i
16-07-2013, 18:34, Cesky
Dals'i skand'al vypukl, kter'y se stal jak'ymsi "epilog" ke zmene moci v okrese Nadezdy: okresn'i zastupitelstv'i pozaduje, aby doslo k neopr'avnen'emu vyd'av'an'i bydlen'i odpovedn'eho zamestnance...
Minvostokrazvitiya a
18-07-2013, 20:18, Cesky
Ministerstvo pro rozvoj D'aln'eho v'ychodu a JSC "Rusk'e zeleznice", podepsaly dohodu o spolupr'aci. Dokument byl podeps'an v cele Ruska Viktor Isajeva Minvostokrazvitiya a predseda OAO "Rusk'e...
Club
23-07-2013, 12:32, Cesky
Dnes se amfite'atrem pod sir'ym nebem u ml'adeze n'abrezn'i sportovn'i organizace "Patriot" Primorye oslav'i sv'e druh'e narozeniny. Pripomenme si, ze to bylo aktivist'e hnut'i uspor'adalo prvn'i...
Dve mrtvoly byly nalezeny v prevr'acen'e auto v z'atoce Triozere v Primorye
13-08-2013, 15:02, Cesky
Prij'it na sc'ene, dustojn'ici dopravn'i policie nasla v kan'alech reky dve mrtvoly. Prvn'i obet - 38-rok-star'y muz, byl majitel vozidla, druh'a osoba, a okolnosti a pr'iciny nehody jsou usazeny......
Village Festival
31-07-2013, 18:05, Cesky
Obec se otevre v m'iste kasny pod kina "oce'an", kter'y letos jiz kon'a rada kulturn'ich akc'i. Po odvol'an'i k mestsk'e spr'avy bylo zruseno ze z'asuvek. Jako koordin'atorka Mezin'arodn'iho...
V pobrezn'i vesnici off mlad'e profesion'aly
19-09-2013, 21:26, Cesky
Jako reditel ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje Oleg Bubnov, 18 junior doktori uz sel do pr'ace v pr'imorsk'e vesnici. Vsechny z nich se zvednout - paus'aln'i c'astku ve v'ysi jednoho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!