Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Povodn'i Amur - v pohodl'i u more

Povodn'i Amur - v pohodl'i u more Vcera z Chabarovsku do Vladivostoku prijel 14 vozu, ve kter'ych deti vysel z povodnemi postizen'ych oblast'i . Mezi hosty - deti vsech vekov'ych kategori'i, od det'i az pet let 16-let'ych. Deti nevypadal vydesene a mucen, je jen trochu unaven'y po dlouh'e ceste. - Zaprv'e, vsechny zatopen'e zahrady a silnice - r'ik'a 12-let'y z obce Sveta Symonenko Uralovka. - Zijeme v bl'izkosti reky, tak tam byla spousta vody. A pak, kdyz uz zaplavila a most, odvezli me tady. Clenov'e priv'itali n'avstevn'iky pr'imorsk'ych studentsk'e skupiny, "Oasis", "fregata", "Zdroj", "sipka", "Boomerang", "Kraj iniciativu", "Together" a "l'aska". Pouze 56 devcat a chlapcu v Pomozte detem boytsovkah vystoupit z vlaku, nosen'i tezk'ych tasek. Aktivist'e doprovodu obeti na autobusy, ukazuje cestu, a dohl'edl na to, ze nikdo se ztratilo a neutekl. - D'avejte pozor na deti, nebylo tezk'e - r'ik'a Anna Korostelyova, komisar squad "fregata". - Jsou pr'ijemne prekvapen Vladivostoku a neust'ale kl'ast ot'azky, "Co je to za lod," "A tady se muzete koupat", "Co je to?Administrativn'i budova?A proc tolik?". Bylo to velmi vtipn'e, musel rychle naj'it a vysvetlit vtipn'e odpovedi. Na konci akce na vys'idlen'i stovek det'i 'uspesne. Host'e Amur pln'ym nastoupili do autobusu a vyrazili na tri t'ydny dovolen'e. - Kluci volal na 5 t'aborech - vysvetluje Olga Maksymchuk, zamestnanec odboru skolstv'i a vedy na 'uzem'i Primorsky. - "Jung", "Duha", "Sugar-key", "Rhythm 10" a "nasimi hosty." Celkem 437 det'i dorazila dnes. Pred pr'imorsk'eho kempu vzala na 28. a 29. srpna, v'ice nez sest set lid'i.

Anastasia Yaroshenko, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
407 interaktivn'ich tabul'i instalovan'ych ve skol'ach v posledn'ich letech, Vladivostok
18-09-2013, 15:31, Cesky
Dnes si muze kazd'y vzdel'avac'i instituce pochlubit tak modern'i vybaven'i. Interaktivn'i tabule je velk'y dotykov'y displej, kter'y funguje jako souc'ast syst'emu, kter'a zahrnuje tak'e poc'itac a...
Vedouc'i Vladivostok ve vzduchu:
31-07-2013, 11:01, Cesky
V soucasn'e dobe na Radio "lemma" se kon'a zij'i od starosty Vladivostoku, kter'y vypr'av'i o tom, co mesto zije, o sv'ych probl'emech a budouc'i rozvoj. Igor Pushkarev rekl o tech projektu, kter'e...
Nov'a plastov'a okna instalov'ana v 53.
10-07-2013, 18:04, Cesky
skole. Pokracuje pr'ace na skol'ach c'islo c'isla 4856591166. A tak'e ve skolce c'islo 28 a c'islo 140. Krome estetiky, bude to pomuze udrzet teplo v org'anech zimn'i sez'ony. Opravy strech a fas'ad,...
Rosselhoznadzor zv'ysil pokuty,
5-08-2013, 12:33, Cesky
3. srpna letosn'iho roku, vstoup'i v platnost zmeny z'akona o spr'avn'ich deliktech na pos'ilen'i spr'avn'i odpovednosti za porusen'i pr'avn'ich predpisu v oblasti veterin'arn'i medic'iny. Jak RIA «»...
Pokracuje rekonstrukce n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy
19-06-2013, 15:47, Cesky
Pokracuj'i pr'ace na rekonstrukci n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy ve Vladivostoku v ulic'ich Kalinin, 217. V techto dnech technika a deln'ici tr'av'i uspor'ad'an'i 'uzem'i, разравнивают podlozka pod...
N'amorn'i z'astupce vyzaduje 'upravu region'aln'iho informacn'iho strediska Amia
17-08-2013, 19:47, Cesky
Informacn'i centrum(IC)Ministerstvo vnitra Primorsky - takze pokud chcete "mozek" z policejn'iho oddelen'i. Nicm'ene, ned'avn'y testy prok'azaly u more prokur'atori - nekdy v IC nespr'avne. Je treba...
Odborn'ici nemocnice c'islo 3 Vladivostok pred'an l'ekarum zkusenosti budouc'im
11-08-2013, 00:04, Cesky
Tentokr'at - pro studenty Pacific State Medical University, kter'y se konal ve zdech instituc'i zkusenost'i letn'i pr'ace. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana...
Predstavitel'e C'iny pripraven'e k realizaci projektu na low-vzestup budovy v Primorye
22-07-2013, 16:05, Cesky
Setk'an'i projedn'any ot'azky spolupr'ace, systematick'y rozvoj vztahu ve stavebnictv'i. "Nen'i pochyb o tom, ze stavebn'i projekty bude vase spolecnost zauj'imat dustojn'e m'isto v n'amorn'i...
Architektonick'e osvetlen'i sv'it'i na hlavn'i budova posty
16-08-2013, 20:03, Cesky
Nov'e sveteln'e akcenty se objevil v Vladivostok hlavn'i poste na ulici Svetlanskaya, 41. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, hladk'y prechod od jasn'eho svetla ke mekc'i podtrhuje...
Na b'yval'ych vojensk'ych pozemku bude postaven low-cost bydlen'i, sportovn'i zar'izen'i a jesl'i
22-08-2013, 15:34, Cesky
Vcera, 21. srpna ve Vladivostoku spr'ave zasedala pod veden'im prim'atora Igora Pushkarev o vyuz'iv'an'i mest nemovitost'i a pozemku vojensk'ych uplynuly od pusobnosti Ministerstva obrany do obce....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!