Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Povodn'i Amur - v pohodl'i u more

Povodn'i Amur - v pohodl'i u more Vcera z Chabarovsku do Vladivostoku prijel 14 vozu, ve kter'ych deti vysel z povodnemi postizen'ych oblast'i . Mezi hosty - deti vsech vekov'ych kategori'i, od det'i az pet let 16-let'ych. Deti nevypadal vydesene a mucen, je jen trochu unaven'y po dlouh'e ceste. - Zaprv'e, vsechny zatopen'e zahrady a silnice - r'ik'a 12-let'y z obce Sveta Symonenko Uralovka. - Zijeme v bl'izkosti reky, tak tam byla spousta vody. A pak, kdyz uz zaplavila a most, odvezli me tady. Clenov'e priv'itali n'avstevn'iky pr'imorsk'ych studentsk'e skupiny, "Oasis", "fregata", "Zdroj", "sipka", "Boomerang", "Kraj iniciativu", "Together" a "l'aska". Pouze 56 devcat a chlapcu v Pomozte detem boytsovkah vystoupit z vlaku, nosen'i tezk'ych tasek. Aktivist'e doprovodu obeti na autobusy, ukazuje cestu, a dohl'edl na to, ze nikdo se ztratilo a neutekl. - D'avejte pozor na deti, nebylo tezk'e - r'ik'a Anna Korostelyova, komisar squad "fregata". - Jsou pr'ijemne prekvapen Vladivostoku a neust'ale kl'ast ot'azky, "Co je to za lod," "A tady se muzete koupat", "Co je to?Administrativn'i budova?A proc tolik?". Bylo to velmi vtipn'e, musel rychle naj'it a vysvetlit vtipn'e odpovedi. Na konci akce na vys'idlen'i stovek det'i 'uspesne. Host'e Amur pln'ym nastoupili do autobusu a vyrazili na tri t'ydny dovolen'e. - Kluci volal na 5 t'aborech - vysvetluje Olga Maksymchuk, zamestnanec odboru skolstv'i a vedy na 'uzem'i Primorsky. - "Jung", "Duha", "Sugar-key", "Rhythm 10" a "nasimi hosty." Celkem 437 det'i dorazila dnes. Pred pr'imorsk'eho kempu vzala na 28. a 29. srpna, v'ice nez sest set lid'i.

Anastasia Yaroshenko, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pro mlad'e rodiny rusk'em srpnu letosn'iho roku se stane hypotecn'i mes'ic v roce
2-08-2013, 22:32, Cesky
Jen neco m'alo pres mes'ic zb'yv'a do konce Sberbank "Mlad'e rodiny", coz znamen'a sn'izen'i 'urokov'ych sazeb z hypotecn'ich 'uveru se slevou 275% rocne. V'yhody zvl'astn'ich 'uverov'ych podm'inek,...
V Komsomolsk s obetmi povodn'i psychologu
13-09-2013, 14:01, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Rusku v regionu Chabarovsku situace v souvislosti s povodnemi v meste Komsomolsk-on-Amur, zust'av'a obt'izn'e, ale...
Vladimir Vysockij s kytarou: pam'atn'ik, kter'y byl ocek'av'an
26-07-2013, 11:01, Cesky
25.cervence na Divadeln'i n'amest'i Vladivostoku byl zah'ajen hudebn'i pomn'ik Vladimir Vysotsky. Slavnostn'i byla venov'ana 33. v'yroc'i 'umrt'i velk'eho barda. "Pam'atn'ik Vysotsky, ve...
Hriste na Gamarnika byl zac'atek zmeny k leps'imu v tomto dvore
16-07-2013, 12:48, Cesky
Byl to skutecn'y dar pro deti z okoln'ich domu, kter'e mely dr'ive hr'at v okoln'ich dvorech. Ted je to jednoduss'i starat se o rodice det'i, z okna nebo sed'i na lavicce ve st'inu stromu okoln'ich...
Obyvatel'e pobrezn'ich vesnic zasazen'ych cyklonem nad'ale prij'imat platby v hotovosti
6-08-2013, 18:16, Cesky
Jak bylo uvedeno v dnes v budove 'uzem'i Primorsky spr'ava tiskov'e konferenci, viceguvern'er Primorsk'y kraj Alexander Moose ovlivnen rusk'em obyvateli cyklonu zacne vypl'acet d'avky. Napr'iklad, je...
Prvn'i otevren'y turnaj v parku volejbal se konala v Birobidzanu Sberbank
26-07-2013, 11:03, Cesky
Inici'atorem souteze byly provedeny zamestnanci Birobidzhan D'aln'eho Branch v'ychodn'im sporitelny, kter'a se na organizaci turnaje, a pozv'an'i k souzen'i t'ymu. Turnaje se z'ucastnilo 13 t'ymu -...
Boris Кубай: Pocas'i bude благоприятнее pro norm'aln'i pr'aci
24-06-2013, 19:31, Cesky
A to posledn'i v'ikend выдались-letn'i vzrusen'a. Co n'as cek'a do konce cervna? O tomto ptali jsme se s'efa Примгидромета Borisem Кубаем. Boris Fotbalista (V'am podarilo otevr'it koupac'i sez'ona? -...
11.srpna ve Vladivostoku bude hostit koncert venovan'y ud'alostem Khasan
7-08-2013, 15:15, Cesky
Konecn'y akord D'aln'eho v'ychodu s n'azvem festivalu "Jsme tady navzdy," venovan'a 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan se bude konat ve Vladivostoku. Akce se bude konat 11. srpna na admir'ala parku(ulice...
Japonsk'y umelec namaloval na zed na n'amest'i partnersk'ymi mesty
1-09-2013, 00:34, Cesky
Yami-san rekl, proc bylo vybr'ano toto barevnou sk'alu: "Narodil jsem se v Tokiu. Tokyo - mesto, kontrast pouze v noci. Behem dne je to cern'a a b'il'a architektura se stejn'ymi b'il'ymi a cern'ymi...
Zmeny pr'avn'ich predpisu t'ykaj'ic'ich se oznamov'an'i a informov'an'i obyvatel
9-07-2013, 15:02, Cesky
Z'akon je zameren na zlepsen'i pr'avn'ich predpisu Rusk'e federace, pokud jde o zr'izen'i varov'an'i a informov'an'i verejnosti o nebezpec'ich vypl'yvaj'ic'ich z hrozby nebo vzniku havarijn'ich...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!