Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve veden'i ministerstva spravedlnosti Ruska diskutuj'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci pro obyvatelstvo

Ve veden'i ministerstva spravedlnosti Ruska diskutuj'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci pro obyvatelstvo Minul'y t'yden, 'urad Ministerstva spravedlnosti Ruska Primorsky setk'an'i Krai pracovn'i skupiny na podporu rozvoje pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i. Akce se z'ucastnili vedouc'i predstavitel'e a z'astupci pr'avn'iho oddelen'i a oddelen'i koordinace donucovac'ich Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho komisare pro lidsk'a pr'ava o pr'avech d'itete na 'uzem'i Primorsky, komisar pro lidsk'a pr'ava v Primorsk'eho kraje, UFSSP v Primorsk'eho kraje, Pr'imorsk'y Territory advok'atn'i komory, advok'atu a not'aru Chambers. Otevren'i setk'an'i pracovn'i skupiny, kter'a jedn'a Vedouc'i ministerstva spravedlnosti Elena Pogorelov rekl, ze jednou z priorit Ministerstva spravedlnosti Rusk'e federace je zprostredkov'an'i poskytov'an'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci obcanum na 'uzem'i Primorsk'eho kraje. V soucasn'e dobe 'urad Ministerstva spravedlnosti Rusko cel'i v'yzv'am Pr'imorsk'y Krai v dals'im rozvoji syst'emu bezplatn'e pr'avn'i pomoci. Na zased'an'i pracovn'i skupiny byly projedn'any takov'e ot'azky jako je novela z'akona o Primorsk'eho kraje z 05052012 № 31-CP "na zajisten'i poskytnut'i pr'avn'i pomoci na 'uzem'i Primorsky"(jako souc'ast rozs'iren'i kategori'i obcanu n'arok na bezplatnou pr'avn'i pomoc pr'ipadu takovou pomoc, stejne jako spadaj'ic'i do pusobnosti porad'i 'uzem'i rozhodnut'i Pr'imorsk'y spr'avy na podpory v pr'ipade nouzov'eho pr'avn'i pomoc obcanum, kter'i se ocitli v obt'izn'ych situac'ich)a rozhodnut'i Spr'avy Primorsk'eho kraje z 31082012 № 235-PA "o opatren'ich k prov'aden'i z'akona Primorsk'y kraj 5. kvetna 2012 Pocet 31-CP "Na zajisten'i poskytov'an'i pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i." Je treba poznamenat, ze v'ice nez pred mes'icem Bar na 'uzem'i Primorsky navrhla rozs'iren'i kategorie lid'i, kter'i mohou obdrzet pr'avn'i pomoc zdarma. To v'am pomuze tem, kter'i skutecne ocitl v obt'izn'e situaci, ale na jeho tv'ari se nepovazuje za n'izk'ymi pr'ijmy a zraniteln'y.

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   2-09-2013, 13:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Aktu'aln'i informace MES: 4. cervna
5-06-2013, 02:46, Cesky
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 18 poz'aru. Mrtv'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 101 lid'i person'aln'i a 32 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому...
Vedci ДВФУ diskutovat, jak konstruovat «podzemn'i Vladivostok»
10-06-2013, 19:03, Cesky
Z'itra, 11. cervna v 900 hodin na katedre «Komplexn'i zvl'adnut'i георесурсов» Inzen'yrsk'e skoly ДВФУ se konala Ctvrt'a mezin'arodn'i semin'ar «Probl'emy zvl'adnut'i podzemn'ich prostoru velk'ych...
4-09-2013, 11:15, Cesky
7. z'ar'i na n'abrez'i carevici s 15 hodin otocit skutecnou v'iru - tanec, hudba, pozdravy, 'usmevy, svetl'e vzpom'inky. Tento den byl pr'ilezitost'i pro spr'avu Vladivostoku jednoho z nejleps'ich...
Vjaceslav Простяков bude vyhozen z УВМД Приморья zdiskreditovat
18-06-2013, 16:15, Cesky
Spr'ava ministerstva VNITRA na Приморскому okraji ofici'alne ozn'amila o tom, ze s'ef Centra лицензионно-je tolerantn'i pr'ace УМВД Ruska Приморскому okraji Vjaceslav Простяков bude vyhozen v...
Zadrzen obyvatel Уссурийска, пытавшегося un'est 65 kilogramu medi
1-07-2013, 18:46, Cesky
Ostrazit'a pracovn'ik rekl, ze na 'uzem'i z'avodu проехала vuz znacky Toyota, ridic n'iz se snazil st'ahnout do kufru srot z medi. Nicm'ene, mu br'anily dve zamestnancu tov'arny, kter'i...
V l'ete v Primorje budou pracovat v'ice nez 600 detsk'ych t'aboru
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dr'ive, pred 10. cervna, zacali svou pr'aci 589 t'aboru. Od 11. do 20. cervna bude pracovat 26 t'aboru, po 21. cervna - jeste 43 t'abora. Jen v roce 2013 je pl'anov'ano pokr'yt ruzn'ymi formami...
V'ystava Dmitry Kirsanov «Street stane» se otevre ve Vladivostoku
18-07-2013, 20:17, Cesky
1.srpna v centru soucasn'eho umen'i "Dawn" uv'ad'i Dmitry Kirsanov «Street se stane". Mlad'y dokument'arn'i fotograf Dmitrij Kirsanov predstavovat alternativn'i s'erii pohlednic pro ty, kter'i ocen'i...
Vladivostok cek'a hvezdy breakdance Lilou a LilG
12-09-2013, 17:51, Cesky
Lilou a LilG, kter'emu se podarilo vyhr'at pozornost a respekt pro sebe mezi ruskou breakdancer 13-17 z'ar'i prijde do Vladivostoku prov'adet mistrovsk'e kurzy pro profesion'aly i zac'inaj'ic'i...
Architektonick'e osvetlen'i zdob'i dum ve stredu a Churkin
8-08-2013, 15:45, Cesky
Pr'ace je Vladivostok podnik elektrick'ych s'it'i v souvislosti s r'izen'im bytov'e zar'izen'i ve spr'ave mesta. Golden Bridge, spolu s domy v noci, je ve forme jedin'eho souboru. S hladk'ymi...
Ve Vladivostoku, policie nasla osm v'ykonn'ych vozu ukraden'ych v Japonsku a Malajsii
30-07-2013, 16:01, Cesky
Hlavn'im c'ilem t'eto akce - identifikace zlocinu ve sf'ere automobilu. V provozu pod'il'i person'aln'i oddelen'i 'uradu vnitrn'ich vec'i Ruska ve meste Vladivostok, Rusko dopravn'i policie na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!