Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve veden'i ministerstva spravedlnosti Ruska diskutuj'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci pro obyvatelstvo

Ve veden'i ministerstva spravedlnosti Ruska diskutuj'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci pro obyvatelstvo Minul'y t'yden, 'urad Ministerstva spravedlnosti Ruska Primorsky setk'an'i Krai pracovn'i skupiny na podporu rozvoje pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i. Akce se z'ucastnili vedouc'i predstavitel'e a z'astupci pr'avn'iho oddelen'i a oddelen'i koordinace donucovac'ich Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho komisare pro lidsk'a pr'ava o pr'avech d'itete na 'uzem'i Primorsky, komisar pro lidsk'a pr'ava v Primorsk'eho kraje, UFSSP v Primorsk'eho kraje, Pr'imorsk'y Territory advok'atn'i komory, advok'atu a not'aru Chambers. Otevren'i setk'an'i pracovn'i skupiny, kter'a jedn'a Vedouc'i ministerstva spravedlnosti Elena Pogorelov rekl, ze jednou z priorit Ministerstva spravedlnosti Rusk'e federace je zprostredkov'an'i poskytov'an'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci obcanum na 'uzem'i Primorsk'eho kraje. V soucasn'e dobe 'urad Ministerstva spravedlnosti Rusko cel'i v'yzv'am Pr'imorsk'y Krai v dals'im rozvoji syst'emu bezplatn'e pr'avn'i pomoci. Na zased'an'i pracovn'i skupiny byly projedn'any takov'e ot'azky jako je novela z'akona o Primorsk'eho kraje z 05052012 № 31-CP "na zajisten'i poskytnut'i pr'avn'i pomoci na 'uzem'i Primorsky"(jako souc'ast rozs'iren'i kategori'i obcanu n'arok na bezplatnou pr'avn'i pomoc pr'ipadu takovou pomoc, stejne jako spadaj'ic'i do pusobnosti porad'i 'uzem'i rozhodnut'i Pr'imorsk'y spr'avy na podpory v pr'ipade nouzov'eho pr'avn'i pomoc obcanum, kter'i se ocitli v obt'izn'ych situac'ich)a rozhodnut'i Spr'avy Primorsk'eho kraje z 31082012 № 235-PA "o opatren'ich k prov'aden'i z'akona Primorsk'y kraj 5. kvetna 2012 Pocet 31-CP "Na zajisten'i poskytov'an'i pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i." Je treba poznamenat, ze v'ice nez pred mes'icem Bar na 'uzem'i Primorsky navrhla rozs'iren'i kategorie lid'i, kter'i mohou obdrzet pr'avn'i pomoc zdarma. To v'am pomuze tem, kter'i skutecne ocitl v obt'izn'e situaci, ale na jeho tv'ari se nepovazuje za n'izk'ymi pr'ijmy a zraniteln'y.

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   2-09-2013, 13:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
19 lid'i bylo zabito pri dopravn'i nehode v Thajsku
23-07-2013, 18:45, Cesky
Uv'ad'i se Lenta.ru s odvol'an'im na agenturu, "Agence France-Presse." K nehode doslo v provincii, "Saraburi" v centr'aln'i c'asti Thajska. Double-decker autobus se srazil s kamionem a vzn'itil se. V...
Dechov'e orchestry - opet ctverce Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych orchestru - jeden z c'ilu projektu je magistr'at «Vladivostok pr'ijemn'y», kter'y se musel l'ibit mestan'e. Takze v tomto roce dechov'e orchestry budou hr'at nejen v...
Architektonick'e osvetlen'i budov d'av'a zreteln'y pohled do Vladivostoku
29-08-2013, 18:46, Cesky
Ned'avno, nov'e sveteln'e akcenty se objevil v v'yskov'ych budov Churkin a centra Vladivostok. Architektonick'e osvetlen'i, aby se ty budovy, kter'e jsou viditeln'e od Golden Bridge v obou smerech....
Obcan'e sel do
12-09-2013, 21:51, Cesky
Mestan'e jiz dlouho zn'amo, predn'asky Maxim Beetle. Jeho rom'any, pov'idky, dystopias a pracovn'i Salinger shromazduj'i stovky lid'i v publiku Palo v posledn'ich nekolika letech. Jeho predn'asky...
Peter plivat na pametn'i deska na pocest 200. v'yroc'i Admiral Gennady Nevel
10-07-2013, 18:04, Cesky
Expedice se kon'a na pocest pam'atce legend'arn'i prukopn'ici pobrez'i Tich'eho oce'anu. Jej'i trasa bude proch'azet mesty z'aklade Amur expedici nebo jsou spojeny se jm'enem admir'ala Gennady Nevel....
V pr'istavu Vladivostok dn'i bezpecnosti n'amorn'i
27-08-2013, 14:46, Cesky
Od 23. do 25. srpna ve Vladivostoku byly "Dny n'amorn'i bezpecnosti", kter'y byl venov'an 200. v'yroc'i narozen'i GI Nevel. V schuze konan'e dne 23. srpna kapit'anu n'amorn'ich pr'istavu v Rusku, se...
KLDR a Bible pro v'ystrel porno ex-pr'itelkyne Kim Jong Un
30-08-2013, 22:31, Cesky
Severn'i Korea poch'azej'i z sokuj'ic'i zpr'avy: zpevacka Hyun Song Wol, kter'a podle neofici'aln'ich zpr'av, byl zlat'icko, byl Kim Cong-un, str'ilel spolu s dals'imi umelci Ynhasu orchestru....
Rusk'em Obyvatel'e budou m'it bezplatn'e pr'avn'i pomoci
20-09-2013, 17:50, Cesky
Za 'ucelem pos'ilen'i pr'avn'iho vedom'i obyvatel a rozvoj syst'emu poskytov'an'i kvalifikovan'e pr'avn'i pomoci 26.z'ar'i 1300-1600 zamer'i den bezplatn'e pr'avn'i pomoci. Pr'ijem obcanu na duchody...
Prokur'atori DVFO chr'anit obcany pred
17-07-2013, 22:34, Cesky
Jako dopisovatel RIA «» VladNews z'astupce gener'aln'iho prokur'atora v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Dean Loktionova, zamestnanci krajsk'eho zastupitelstv'i k dokoncen'i overen'i 'uzemn'ich a...
7 kandid'atu na post Vladivostoku podepsali
8-08-2013, 21:00, Cesky
Dnes volebn'i komise kandid'aty Vladivostok na post starosty podepsali dohodu "o spravedliv'ych voleb". Podpora zdokumentovat 7 z 11 registrovan'ych kandid'atu. Mezi hlavn'i body dohody - striktn'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!