Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve veden'i ministerstva spravedlnosti Ruska diskutuj'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci pro obyvatelstvo

Ve veden'i ministerstva spravedlnosti Ruska diskutuj'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci pro obyvatelstvo Minul'y t'yden, 'urad Ministerstva spravedlnosti Ruska Primorsky setk'an'i Krai pracovn'i skupiny na podporu rozvoje pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i. Akce se z'ucastnili vedouc'i predstavitel'e a z'astupci pr'avn'iho oddelen'i a oddelen'i koordinace donucovac'ich Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho komisare pro lidsk'a pr'ava o pr'avech d'itete na 'uzem'i Primorsky, komisar pro lidsk'a pr'ava v Primorsk'eho kraje, UFSSP v Primorsk'eho kraje, Pr'imorsk'y Territory advok'atn'i komory, advok'atu a not'aru Chambers. Otevren'i setk'an'i pracovn'i skupiny, kter'a jedn'a Vedouc'i ministerstva spravedlnosti Elena Pogorelov rekl, ze jednou z priorit Ministerstva spravedlnosti Rusk'e federace je zprostredkov'an'i poskytov'an'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci obcanum na 'uzem'i Primorsk'eho kraje. V soucasn'e dobe 'urad Ministerstva spravedlnosti Rusko cel'i v'yzv'am Pr'imorsk'y Krai v dals'im rozvoji syst'emu bezplatn'e pr'avn'i pomoci. Na zased'an'i pracovn'i skupiny byly projedn'any takov'e ot'azky jako je novela z'akona o Primorsk'eho kraje z 05052012 № 31-CP "na zajisten'i poskytnut'i pr'avn'i pomoci na 'uzem'i Primorsky"(jako souc'ast rozs'iren'i kategori'i obcanu n'arok na bezplatnou pr'avn'i pomoc pr'ipadu takovou pomoc, stejne jako spadaj'ic'i do pusobnosti porad'i 'uzem'i rozhodnut'i Pr'imorsk'y spr'avy na podpory v pr'ipade nouzov'eho pr'avn'i pomoc obcanum, kter'i se ocitli v obt'izn'ych situac'ich)a rozhodnut'i Spr'avy Primorsk'eho kraje z 31082012 № 235-PA "o opatren'ich k prov'aden'i z'akona Primorsk'y kraj 5. kvetna 2012 Pocet 31-CP "Na zajisten'i poskytov'an'i pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i." Je treba poznamenat, ze v'ice nez pred mes'icem Bar na 'uzem'i Primorsky navrhla rozs'iren'i kategorie lid'i, kter'i mohou obdrzet pr'avn'i pomoc zdarma. To v'am pomuze tem, kter'i skutecne ocitl v obt'izn'e situaci, ale na jeho tv'ari se nepovazuje za n'izk'ymi pr'ijmy a zraniteln'y.

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   2-09-2013, 13:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pro mlad'e rodiny rusk'em srpnu letosn'iho roku se stane hypotecn'i mes'ic v roce
2-08-2013, 22:32, Cesky
Jen neco m'alo pres mes'ic zb'yv'a do konce Sberbank "Mlad'e rodiny", coz znamen'a sn'izen'i 'urokov'ych sazeb z hypotecn'ich 'uveru se slevou 275% rocne. V'yhody zvl'astn'ich 'uverov'ych podm'inek,...
V Komsomolsk s obetmi povodn'i psychologu
13-09-2013, 14:01, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Rusku v regionu Chabarovsku situace v souvislosti s povodnemi v meste Komsomolsk-on-Amur, zust'av'a obt'izn'e, ale...
Vladimir Vysockij s kytarou: pam'atn'ik, kter'y byl ocek'av'an
26-07-2013, 11:01, Cesky
25.cervence na Divadeln'i n'amest'i Vladivostoku byl zah'ajen hudebn'i pomn'ik Vladimir Vysotsky. Slavnostn'i byla venov'ana 33. v'yroc'i 'umrt'i velk'eho barda. "Pam'atn'ik Vysotsky, ve...
Hriste na Gamarnika byl zac'atek zmeny k leps'imu v tomto dvore
16-07-2013, 12:48, Cesky
Byl to skutecn'y dar pro deti z okoln'ich domu, kter'e mely dr'ive hr'at v okoln'ich dvorech. Ted je to jednoduss'i starat se o rodice det'i, z okna nebo sed'i na lavicce ve st'inu stromu okoln'ich...
Obyvatel'e pobrezn'ich vesnic zasazen'ych cyklonem nad'ale prij'imat platby v hotovosti
6-08-2013, 18:16, Cesky
Jak bylo uvedeno v dnes v budove 'uzem'i Primorsky spr'ava tiskov'e konferenci, viceguvern'er Primorsk'y kraj Alexander Moose ovlivnen rusk'em obyvateli cyklonu zacne vypl'acet d'avky. Napr'iklad, je...
Prvn'i otevren'y turnaj v parku volejbal se konala v Birobidzanu Sberbank
26-07-2013, 11:03, Cesky
Inici'atorem souteze byly provedeny zamestnanci Birobidzhan D'aln'eho Branch v'ychodn'im sporitelny, kter'a se na organizaci turnaje, a pozv'an'i k souzen'i t'ymu. Turnaje se z'ucastnilo 13 t'ymu -...
Boris Кубай: Pocas'i bude благоприятнее pro norm'aln'i pr'aci
24-06-2013, 19:31, Cesky
A to posledn'i v'ikend выдались-letn'i vzrusen'a. Co n'as cek'a do konce cervna? O tomto ptali jsme se s'efa Примгидромета Borisem Кубаем. Boris Fotbalista (V'am podarilo otevr'it koupac'i sez'ona? -...
11.srpna ve Vladivostoku bude hostit koncert venovan'y ud'alostem Khasan
7-08-2013, 15:15, Cesky
Konecn'y akord D'aln'eho v'ychodu s n'azvem festivalu "Jsme tady navzdy," venovan'a 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan se bude konat ve Vladivostoku. Akce se bude konat 11. srpna na admir'ala parku(ulice...
Japonsk'y umelec namaloval na zed na n'amest'i partnersk'ymi mesty
1-09-2013, 00:34, Cesky
Yami-san rekl, proc bylo vybr'ano toto barevnou sk'alu: "Narodil jsem se v Tokiu. Tokyo - mesto, kontrast pouze v noci. Behem dne je to cern'a a b'il'a architektura se stejn'ymi b'il'ymi a cern'ymi...
Zmeny pr'avn'ich predpisu t'ykaj'ic'ich se oznamov'an'i a informov'an'i obyvatel
9-07-2013, 15:02, Cesky
Z'akon je zameren na zlepsen'i pr'avn'ich predpisu Rusk'e federace, pokud jde o zr'izen'i varov'an'i a informov'an'i verejnosti o nebezpec'ich vypl'yvaj'ic'ich z hrozby nebo vzniku havarijn'ich...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!