Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'isnejs'i tresty za prestupky na silnici

Pr'isnejs'i tresty za prestupky na silnici Pokuty za prestupky v silnicn'im provozu(SDA)poroste v Rusku 1. z'ar'i nekolikr'at. To je v dusledku vstupu v platnost zmen spr'avn'iho r'adu, zpr'isnen'i sankc'i za nekolik trestn'ych cinu na silnici. Na prvn'iho z'ar'i budou motorist'e naj'it spoustu zmen. Napr'iklad minim'aln'i trest za vsechny trestn'e ciny v oblasti dopravy zv'ysen'i na 500 rublu. Krome toho nov'y z'akon konecne nastavit celkovou chybu bal'onek - 016 mg na litr. Pokud pr'istroj uk'aze v'ic, pak se ridic bude ulozena pokuta ve v'ysi 30000 rublu, a odepren'i pr'ava r'idit motorov'e vozidlo po dobu 15 - 2 roky, a za druh'e porusen'i pokuty ve v'ysi 50000 rublu, a doba odnet'i pr'ava na r'izen'i - 3 roky. Tak'e na 1. z'ar'i nekter'e z cl'anku spr'avn'iho r'adu se objevila sankce minim'aln'i doba administrativn'i vazbe - 10 dn'i. Nov'y z'akon nahrazuje a "docasn'e resen'i", tj. pr'avo po dopravn'ich prestupku z ridice na silnici nebude stazena. Ale pot'e, co vstoupilo v platnost rozhodnut'i soudu o zbaven'i pr'av mus'i ridicsk'y prukaz proj'it na vlastn'i pest do tr'i pracovn'ich dnu. Pokud motorista nem'a, pak dopravn'i policie bude opr'avnena odstoupit sv'a "pr'ava", stejne jako prin'est na ridice pr'ipadu na skutecnosti r'izen'i osoba zbaveni pr'ava r'idit. Sankci tohoto cl'anku, spolu s pokutou ve v'ysi 30000 rublu a povinn'ych prac'i na dobu od 100 do 200 hodin a stanov'i moznost uplatnen'i spr'avn'iho zadrzen'i po dobu az 15 dn'i. Tak'e se ridici, kter'i pouz'ivaj'i mobiln'i telefon pri j'izde, a zaplatit pokutu za to je nekolikan'asobne v'ice. Je-li pred ridicem pro pouzit'i telefonu za j'izdy nen'i vybaven zar'izen'im, kter'e jim umoznuje hovorit bez pouzit'i rukou, pokuta 300 rublu, od 1. z'ar'i, bude mu tato c'astka zv'ys'i na 1500 rublu. Zv'ysit sankce za pred'an'i r'izen'i strojn'iho cloveka, kter'y nem'a z'adn'a pr'ava. Ridici zaplat'i pokutu 30000 rublu m'isto soucasn'ych 2500. Dne 1. z'ar'i chlapec z'avodn'ici, kter'i byli por'izen'e nejprve k urychlen'i v'ice nez 40 km /h, ale m'ene nez 60 km /h - zaplatit pokutu ve v'ysi 1000 az 1500 rublu, ale kdyz tito motorist'e behem roku jsou chyceni znovu, oni se zvednou k pokute 2500 tis'ic.

RIA Novosti

Опубликовано:   1-09-2013, 19:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny
28-06-2013, 14:17, Cesky
Spr'ava dopravn'i 'urad Vladivostoku informuje o kon'an'i z'itra, 29. cervna, pr'ipravn'e pr'ace na zah'ajen'i tramvajov'e trasy «Мингородок» - «Tramvajov'e depo» - rekl RIA «VladNews» v tiskov'e...
Mlad'y dramatik z Vladivostoku res'i «rovnice s nezn'amou»
1-07-2013, 14:01, Cesky
Minul'y p'atek, 28. cervna, v divadle TOF konala umeleck'a vst'at дебютной hry mlad'eho herce divadla Vladim'ira Журавлева. Umeleck'a vst'at - to je z'anr, kter'y prisel k n'am ze Z'apadu, kdyz herci...
Ve Vladivostoku, vysetrovatel'e zatkli lzhepolitseyskogo
19-09-2013, 15:21, Cesky
Dva muzi jeli v aute na hlavn'i prodejen, d'ival se na potenci'aln'i obeti z rad z'akazn'iku. Pak partneri byli zastoupeni policii a poz'adal, aby sel s nimi do auta pro kontrolu. Uvnitr, auto...
Galerie увлеклась loutkami, maidens a «jin'ymi osobami»
4-06-2013, 22:02, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje ve sv'e pr'aci v'ystava «Kr'asy, devcata a jin'e osoby» v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Expozice seznamuje n'avstevn'iky s v'yberem тряпичных loutek,...
Zp'ivaj'ic'i pam'atka Высоцкому ve Vladivostoku bude vykon'avat v'ice nez 2 tis'ic p'isn'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
"Vsechny p'isne b'asn'ika budou zaznamen'any, zhruba receno, na flash disk a budou zn'it v nepretrzit'em rezimu - bude mozn'e posedet vedle, naslouchat, odpoc'ivat," rekl Igor Пушкарев. Podle...
«Krokus» zacal spl'acet sv'e pr'imorsk'e dluhu
27-06-2013, 14:00, Cesky
25. cervna ZAO «Crocus International - gener'aln'i dodavatel stavby ДВФУ na ostrove Rusk'y перечислило na adresu spolecnosti JSC «ДВЭУК» v'ice 1076 milionu rublu dluhu za tepelnou energii...
Nov'y skand'al ve Vladivostoku cirkusu: audit rusk'eho st'atn'iho podniku Circus klepe na dvere zavren'e
18-09-2013, 20:41, Cesky
Ne dr'ive RIA «VladNews» r'ict, ze vsechny konflikty v Vladivostok st'atn'i cirkus se usadil k dispozici nov'e informace - audit, kter'y prisel na pr'ikaz rusk'eho st'atn'iho podniku Circus, nejsou...
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...
Igor Pushkarev 'ustup konalo prvn'i zased'an'i pracovn'i skupiny pro v'ystavbu nov'e silnice pod'el Amur Bay
5-08-2013, 20:03, Cesky
Podle koncepce, bude nov'y r'adek spustit z nedostatku vody mostu na Sedanka pod'el Amur Bay a ven na plochu Tokarevsky maj'aku a do budoucna, a to d'iky konstrukci mostu, pripojen'i na silnicn'i...
Chata se zac'in'a s centr'aln'im n'amest'i
11-06-2013, 15:02, Cesky
Zahradn'iky a majitele predmestsk'ych domu zemedelsk'y veletrh v centru Vladivostoku nyn'i l'ak'a, zvl'aste s aktu'aln'i sez'onu usnesen'im kapitoly mesta Igor Пушкарева zde organizovan'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!