Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'y skolsk'y z'akon Rusk'e federace nab'yv'a 'ucinku

Nov'y skolsk'y z'akon Rusk'e federace nab'yv'a 'ucinku Jak uv'ad'i RIA Novosti, nov'y z'akon "o vzdel'av'an'i v Rusk'e federaci", kter'a m'a nahradit dve z'akladn'i z'akon - "na vzdel'av'an'i"(1992)a "na vyss'i a postgradu'aln'i odborn'e vzdel'av'an'i"(1996)- s 'ucinnost'i od zac'atku skoln'iho roku. Pap'ir rozsiruje st'at garantuje bezplatn'e vzdel'av'an'i a posiluje vazby mezi vzdel'avac'i programy a na modern'im pracovn'im trhu a otevre norm'aln'i skoly pro deti se zdravotn'im postizen'im. Podle nov'eho z'akona je st'at povinen poskytnout kazd'emu bezplatn'e verejn'e vzdel'an'i ve feder'aln'ich st'atn'ich standardu vzdel'av'an'i(GEF). V tomto pr'ipade je venov'ana vzdel'avac'i sluzby nemohou nahradit odbornou pr'ipravu, kter'a je financov'ana z rozpoctu, p'ise se v dokumentu. V opacn'em pr'ipade je vzdel'avac'i organizace povinen vr'atit vsechny pen'ize, trainee nebo jeho rodice. Vzdel'av'an'i v ran'em detstv'i je prvn'i 'uroven dals'iho vzdel'av'an'i. Tento syst'em v sobe zahrnuje: vseobecn'e, odborn'e a vysokoskolsk'e vzdel'an'i. V tomto pr'ipade, predskoln'i 'urovni nestanov'i z'averecn'ych zkousek nebo jin'ych forem hodnocen'i znalost'i det'i. Naucte d'ite do skolky bude zdarma, ale i pro rodice d'itete, stejne jako dr'ive, mus'i zaplatit sami. Pokud jde o poc'atecn'i odborn'e vzdel'av'an'i, st'av'a se syst'em odborn'eho vzdel'av'an'i jako prvn'i f'aze skolen'i kvalifikovan'ych zamestnancu. Nov'y z'akon d'av'a prednost inkluz'ivn'iho vzdel'av'an'i, kter'y zahrnuje vzdel'av'an'i det'i se zdravotn'im postizen'im nejsou ve specializovan'e a hlavn'iho proudu vzdel'av'an'i. Nicm'ene, oni jsou st'ale schopni z'iskat vzdel'an'i av instituc'ich. Dokument rovnez stanov'i povinnost st'atn'i z'averecn'e zkousky(GIA)na dev'at'em-srovn'avace. Zkouska se bude konat formou testov'an'i na speci'aln'ich formul'ar'ich, podobn'e formy pouzit'i. Pro organizace a certifikace dev'at'e srovn'avace resen'i region'aln'ich org'anu, kter'i tak'e tr'av'i zpracov'an'i v'ysledku. Vyvinuto zkusebn'i a meric'i zar'izen'i(Kima)bude na feder'aln'i 'urovni.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   1-09-2013, 19:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny
28-06-2013, 14:17, Cesky
Spr'ava dopravn'i 'urad Vladivostoku informuje o kon'an'i z'itra, 29. cervna, pr'ipravn'e pr'ace na zah'ajen'i tramvajov'e trasy «Мингородок» - «Tramvajov'e depo» - rekl RIA «VladNews» v tiskov'e...
Mlad'y dramatik z Vladivostoku res'i «rovnice s nezn'amou»
1-07-2013, 14:01, Cesky
Minul'y p'atek, 28. cervna, v divadle TOF konala umeleck'a vst'at дебютной hry mlad'eho herce divadla Vladim'ira Журавлева. Umeleck'a vst'at - to je z'anr, kter'y prisel k n'am ze Z'apadu, kdyz herci...
Ve Vladivostoku, vysetrovatel'e zatkli lzhepolitseyskogo
19-09-2013, 15:21, Cesky
Dva muzi jeli v aute na hlavn'i prodejen, d'ival se na potenci'aln'i obeti z rad z'akazn'iku. Pak partneri byli zastoupeni policii a poz'adal, aby sel s nimi do auta pro kontrolu. Uvnitr, auto...
Galerie увлеклась loutkami, maidens a «jin'ymi osobami»
4-06-2013, 22:02, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje ve sv'e pr'aci v'ystava «Kr'asy, devcata a jin'e osoby» v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Expozice seznamuje n'avstevn'iky s v'yberem тряпичных loutek,...
Zp'ivaj'ic'i pam'atka Высоцкому ve Vladivostoku bude vykon'avat v'ice nez 2 tis'ic p'isn'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
"Vsechny p'isne b'asn'ika budou zaznamen'any, zhruba receno, na flash disk a budou zn'it v nepretrzit'em rezimu - bude mozn'e posedet vedle, naslouchat, odpoc'ivat," rekl Igor Пушкарев. Podle...
«Krokus» zacal spl'acet sv'e pr'imorsk'e dluhu
27-06-2013, 14:00, Cesky
25. cervna ZAO «Crocus International - gener'aln'i dodavatel stavby ДВФУ na ostrove Rusk'y перечислило na adresu spolecnosti JSC «ДВЭУК» v'ice 1076 milionu rublu dluhu za tepelnou energii...
Nov'y skand'al ve Vladivostoku cirkusu: audit rusk'eho st'atn'iho podniku Circus klepe na dvere zavren'e
18-09-2013, 20:41, Cesky
Ne dr'ive RIA «VladNews» r'ict, ze vsechny konflikty v Vladivostok st'atn'i cirkus se usadil k dispozici nov'e informace - audit, kter'y prisel na pr'ikaz rusk'eho st'atn'iho podniku Circus, nejsou...
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...
Igor Pushkarev 'ustup konalo prvn'i zased'an'i pracovn'i skupiny pro v'ystavbu nov'e silnice pod'el Amur Bay
5-08-2013, 20:03, Cesky
Podle koncepce, bude nov'y r'adek spustit z nedostatku vody mostu na Sedanka pod'el Amur Bay a ven na plochu Tokarevsky maj'aku a do budoucna, a to d'iky konstrukci mostu, pripojen'i na silnicn'i...
Chata se zac'in'a s centr'aln'im n'amest'i
11-06-2013, 15:02, Cesky
Zahradn'iky a majitele predmestsk'ych domu zemedelsk'y veletrh v centru Vladivostoku nyn'i l'ak'a, zvl'aste s aktu'aln'i sez'onu usnesen'im kapitoly mesta Igor Пушкарева zde organizovan'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!