Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladimir Putin blahopr'al studentum na den Knowledge Palo

Vladimir Putin blahopr'al studentum na den Knowledge Palo Rusk'y prezident Vladimir Putin blahopr'al studentum a ucitelum na Far Eastern Feder'aln'i univerzity, Den znalost'i. "Predt'im, nez zacneme rozhovor s v'ami, samozrejme bych v'am poblahopr'al pr'ilezitosti - 1. z'ar'i," - rekl a otevrel setk'an'i se studenty a pedagogy Palo. "Letos to zvl'astn'i situace: bude 1. z'ar'i a skoln'i rok bude z'itra 2. z'ar'i," - rekl Putin. "Mozn'a je to urcit'y rozruch - muzete dva dny pootmechat Zac'atek skoln'iho roku: dnes, v nedeli, a z'itra, kdy skoln'i rok opravdu zac'it," - citace Slova prezidenta ITAR-TASS. "Jsme nyn'i rektor, s guvern'erem, kter'y m'a rovnez pr'im'y vztah k univerzite, a byl si pamatoval, kdy to vsechno zacalo," - uvedl s'ef st'atu, s ohledem na to, ze pred rokem, kdy byl postaven are'al Palo, tady por'adali sumit APEC. "Jsem velmi potesen, ze mezin'arodn'i APEC rozhodlo drzet ve Vladivostoku a moudre vyuzil t'eto pr'ilezitosti k rozvoji infrastruktury mesta, resit radu dals'ich ot'azk'ach, jakoz i, kter'a rozhodla, ze nebude jen stavet nejak'y hotelu - i kdyz jsou v treba tady, bohuzel, nen'i tam z'adn'a tr'ida techto zar'izen'i, ale jiste - st'ale jeste nen'i to prav'e zacal stavet hotel a postavil univerzitu, "- rekl prezident. Vladimir Putin zduraznil potrebu rusk'e ekonomiky a vysoce kvalifikovan'ych odborn'iku, vcetne takov'ych spolecnost'i na D'aln'em v'ychode, jako odpalovac'i ve v'ystavbe v'ychodu.

IA rusk'em 24

Опубликовано:   1-09-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ice nez 15 det'i byly otr'aven'e v detsk'em t'abore Primorye
14-08-2013, 15:45, Cesky
14.srpna 14 hodin a 40 minut do centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace na 'uzem'i Primorsky, to bylo hl'asil, ze t'abor pro deti...
Sberbank zacala akce na refinancov'an'i 'uveru pro mal'e firmy
8-08-2013, 15:46, Cesky
V r'amci kampane, banka nab'iz'i pr'ilezitost pro v'ylucn'e b'azi refinancovat st'avaj'ic'i z'avazky prevoditeln'e, investicn'i 'uvery a financov'an'i projektu. Vykoupit nab'idku, se v'yse zustatku...
Vladivostoktsev 72 procent schvaluje z'akona
8-07-2013, 21:00, Cesky
Stejn'a data dal organizacn'i v'ybor, "znalosti lidov'e." Organizacn'iho v'yboru, "zkouska lidovou" prov'ad'i z podnetu a pokynu guvern'era 'uzem'i Primorsky, ozn'amila predbezn'e v'ysledky pruzkumu...
V rusk'em, sn'izen'i spotreby standardy pro bydlen'i a komun'aln'i sluzby
17-07-2013, 00:30, Cesky
Podle oddelen'i Primorsky sazebn'iku Krai schv'alen'y norem spotreby u vetsiny obc'i regionu byly sn'izeny v prumeru o 03 m3 na osobu, coz n'asledne povede ke sn'izen'i tempa rustu o zaplacen'i...
Ve Vladivostoku, diskutovali o prevenci uz'iv'an'i drog v populaci
22-08-2013, 11:01, Cesky
Pri spr'ave pravideln'em zased'an'i protidrogov'e komise Vladivostok mestsk'e c'asti. Predsedal setk'an'i predsedy komise, z'astupce vedouc'iho Spr'avy Vladivostok Constantine Loboda. V pr'aci komise...
Objeven v dole pr'ihranicn'i oblasti bez nebezpec'i
1-08-2013, 21:48, Cesky
Ve sluzbe oblast'i pohranicn'ich OMVD Ruska, bylo ozn'ameno, ze na silnici nalezen objekt jako minu. Na sc'enu opustil vysetrovac'i t'ym, policie. Policie organizovan'e aktivity pro ochranu...
Starosta Vladivostoku byla udelena za pr'aci na propagaci zdrav'eho zivotn'iho stylu ve Vladivostoku
20-06-2013, 15:32, Cesky
Общероссийская verejn'e organizace «Liga zdrav'i n'aroda» udelil kapitolu Vladivostoku Igor Пушкарева vdecnost'i a medaile za podporu iniciativy, zameren'e na vytv'aren'i zdrav'eho zivotn'iho stylu a...
Mlad'a rodina byla zabita pri dopravn'i nehode v Primorye
12-08-2013, 20:21, Cesky
Policie urcit pr'iciny a okolnosti nehody, kter'y zabil mladou rodinu. K nehode doslo dne 9. srpna kolem 1700 hodin. Za volantem vozu Toyota Corolla byl 32-rok-star'a d'ivka, spolu s jej'im manzelem...
Sb'irka Muzeum dejin Far Eastern Amur zeleznicn'iho mostu doplnit dve unik'atn'i expon'aty
12-07-2013, 18:04, Cesky
Unik'atn'i parn'i lokomotiva "Lebedyanka" byl propusten v 40. letech minul'eho stolet'i. Pred 1947 byl zn'am'y jako "v'itezstv'i"(s. 32), pak prejmenoval na pocest slavn'eho sovetsk'eho inzen'yra Lev...
Sporitelna pom'ah'a podnikum D'aln'eho V'ychodu prej'it na elektronick'y dokument,
21-06-2013, 15:16, Cesky
Nyn'i firemn'i klienti banky mohou prov'adet transakce a v'est dokumenty ve verejn'ych org'anu v syst'emu elektronick'e spr'avy dokumentu e-invoicing, aniz by doch'azelo k jejich na pap'ire. Na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!